microfilm3 webb2lMikrofilmrulle från den gamla "goda" tiden. Foto: Sveriges Släktforskarförbund.
Family Search, det världsomspännande släktforskningsföretaget som erbjuder kostnadsfri släktforskning på nätet, har nyligen nått en milstolpe: De har slutfört digitaliseringen av sin enorma mikrofilmssamling och gjort det sista materialet tillgängligt på sin webbplats.

Det kan vara svårt för dagens unga släktforskare att förstå glädjen i att, om man hade tur, "bara" behöva vänta en vecka på en kyrkbok på mikrofilm. Men en gång i tiden var det mikrofilmrullarna som revolutionerade släktforskningen. Bibliotekens tillgång till kyrkböcker på mikrofilm och möjligheten till fjärrlån av dem sågs som en stor framgång på sin tid då alternativet var att kuska iväg till den arkivinstitution där originalboken förvarades.

Filmrullarna var resultatet av mormonkyrkans arbete med att fotografera kyrkböcker, som de påbörjade i samband med andra världskrigets slut.

Metoden att bevara arkivhandlingar genom att fotografera av dem och spara dem på mikrofilmsrullar var de inte ensamma om, men den religiösa organisationen var först med att att systematiskt fotografera av hela kyrkoarkiv i stor skala, världen över. 

83 år långt projekt avslutat

Släktforskning utgör en del av mormonernas religionsutövande, liksom att utan vinstintresse dela med sig av det dokumenterade och insamlade materialet till alla som vill släktforska.

Family Search, som mormonkyrkans organisation för släktforskning kallas idag, har under åren vuxit till att bli en av världens största aktörer inom släktforskning. Nyligen nådde de en milstolpe i sin historia: De har nu slutfört digitaliseringen av hela sin enorma mikrofilmssamling och gjort den tillgänglig i sin helhet på sin webbplats. Det rör sig om miljontals mikrofilmrullar från nära nog världens alla hörn som under mer än 20 års tid undan för undan har digitaliserats och gjorts tillgängliga på webbplatsen.

I början av digitaliseringsarbetet beräknade man att projektet skulle behöva pågå under 50 års tid, men på grund av den snabba tekniska utvecklingen har man lyckats korta ned tiden med nästan 30 år.

Totalt sett är det inte mindre än 83 års arbete som organisationen nu har kunnat sätta punkt för. Dokumentationen av arkivhandlingar av intresse för släktforskare kommer att fortsätta, men från och med nu genom en från början digitaliserad process.

För att ta del av allt inskannat material på Family Search krävs en inloggning, som kan skapas kostnadsfritt.

Läs mer på FamilySeachs webbplats

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button