Wolke pris 2Lars Ericson Wolke. Foto: Crister Lindström. Omslagsbild: Historiska media.
I år går det prestigefulla priset från Vasamuseets vänner till professor Lars Ericson Wolke för hans senaste bok Stridens verklighet.

Föreningen Vasamuseets vänner delar årligen ut ett pris på 50 000 kronor till en person som på vetenskapliga grunder har bidragit till att ge ökad kunskap och förståelse om Vasa och Vasas samtid.

I år är det Lars Ericson Wolke som tilldelas priset för sin bok Stridens verklighet. Döden på slagfältet i svensk historia 1563–1814.

I boken tar Ericson Wolke upp de svenska krigen från 1563 till 1814, men det är inte i första hand de övergripande krigsstrategierna som står i fokus utan tyngdpunkten ligger i stället på hur striderna till land och sjöss upplevdes av de som var där.

I motiveringen står att läsa att:

“Med vetenskaplig pregnans lyckas Lars Ericson Wolke belysa stridens verklighet på ett nytt sätt. Bokens levande och lättillgängliga språk låter läsaren komma nära de många soldater som stred, blödde och dog i de otaliga krigen under tidigmodern tid.”

Lars Ericson Wolke är professor i historia, tidigare vid Försvarshögskolan, och en av Sveriges främsta experter på militärhistoria. Han är ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien och har skrivit långt över 30 böcker om olika historiska ämnen.

Bland släktforskare är han välkänd, bland annat som författare av släktforskningshandboken Soldatforska! och som en populär föredragshållare.

Läs mer på Nättidningen Svensk Historia

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button