Jämtländskt korn som finns bevarat i den nordiska genbanken NordGen. Foto: Matti Leino/Vetenskapsradion.Jämtländskt korn som finns bevarat i den nordiska genbanken NordGen. Foto: Matti Leino/Vetenskapsradion.

Efter genetiska studier av spannmål har det konstaterats att det fanns två olika typer av korn i 1800-talets Jämtland, vilket ger nya kunskaper om hur både handel och odling kan ha sett ut på den tiden.

Forskare från Stockholms och Linköpings universitet har efter genetiska analyser av spannmålsprover från Jämtland kunnat konstatera att den kornsort som odlades i Storsjöbygden skiljer sig från den korntyp som odlades på annat håll.

Detta menar forskarna beror på att Storsjöbygdens bönder var mer självständiga och klarade sig bra med att bara byta fröer med varandra. På så sätt utvecklades en lokalt anpassad korntyp.

Längre bort från Storsjön var man däremot mer beroende av handel, vilket har lett till en typ av korn som är mer lik den som odlas i närliggande regioner.

Hör inslaget i Vetenskapsradion här

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Annonser