midsommar lojtnantsslatt Alingsas mMidsommarfirande vid Löjtnantsslätt. Fotografi från 1800-talets slut, digitaliserad av Alingsås museum och tillgängliggjord på DigitaltMuseum, Sveriges största publika plattforme för museers digitaliserade material. Foto: August Bruno.
Coronapandemin har satt ljuset på ett stort behov av en digital omställning av museernas verksamhet och samlingar. I en ny rapport till regeringen föreslår Riksantikvarieämbetet en nationell kraftsamling, som de själva står redo att leda, för att driva på museernas digitaliseringsarbete.

Den 22 juni överlämnades rapporten Coronapandemins påverkan på museisektorn till Kulturdepartementet. På uppdrag av regeringen har Riksantikvarieämbetet gjort en kartläggning av hur museerna mött och planerar att möta de förändringar pandemin medfört.

Myndigheten har också haft i uppgift att beskriva hur den kan vara ett stöd i museernas fortsatta anpassningsarbete och den mest angelägna utmaningen, där Riksantikvarieämbetet också beskriver hur man är redo att kliva fram och ta ett större och pådrivande ansvar, rör museernas digitala omställning.

Behövs kompetens och resurser

För museernas del har pandemin inneburit uteblivna intäkter från besökare och konsekvenserna har blivit stora då sektorn har stora omkostnader för förvaltning och underhåll av kulturarvet, men också behov av personal och kompetensutveckling.

Museernas verksamhet och öppethållande är mycket betydelsefulla i utvecklingen av ett demokratiskt, öppet och hållbart samhälle. Men hur ska det ske nu och i framtiden?  

– Pandemin har med all tydlighet visat varför takten i den digitala omställningen måste öka. För att komma vidare behöver museerna både kompetens och resurser. Men arbetet kräver också tydlig samordning och att någon tar ansvar för att leda och driva arbetet på nationell nivå. Här ser vi att Riksantikvarieämbetet bör ta den rollen, säger riksantikvarie Joakim Malmström.

Som ett första steg för att stödja museerna utlyser Riksantikvarieämbetet nu forskningsmedel på tio miljoner kronor, där Kulturarvsområdets digitalisering utgör ett av två fokusområden.

Läs mer på Riksantikvarieämbetets webbplats: Riksantikvarieämbetet redo öka det samordnande stödet till museerna | Riksantikvarieämbetet (raa.se)

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Annonser