Under pandemin har tillgången till Riksarkivets läsesalar minskat drastiskt. Högst tre timmar i veckan ska bli minst sex timmar och maximalt 20 efter den 3 maj, men från bland annat forskarhåll riktas fortfarande kritik. Riksarkivet vill nu bemöta kritiken genom att bjuda in till ett dialogmöte på nätet.

Under coronapandemin har öppethållandet i Riksarkivets läsesalar begränsats successivt, från ett halverat öppethållande ner till bara tre timmar i veckan.

Den begränsade tillgången till arkiven har orsakat problem för många, inte minst historieforskare och studenter. Senast i förra veckan publicerades en debattartikel i tidningen Dagens Nyheter, där fyra historiker riktade kritik mot Riksarkivets öppettider.

De menar att många forskningsprojekt blivit omöjliga att genomföra under året och att det i förlängningen är ett hot mot demokratin. I debattartikeln kritiseras också Riksarkivet för att föra en bristande dialog med forskarsamhället.

Släktforskning försvåras

De begränsade öppettiderna påverkar förstås också släktforskare. På Riksarkivets hemsida står att läsa att ”Även om läsesalarna håller öppet ber vi alla att om möjligt undvika att besöka oss”. Släktforskare tillhör ju inte en grupp som är nödgade att besöka arkiven och bör därför ta till sig Riksarkivet rekommendation att man i möjligaste mån i stället bör använda deras webbformulär för att beställa uppgifter och kopior ur de olika arkivbestånden.

Men, som Riksarkivet också konstaterar, måste man veta exakt vilka handlingar man vill ta del av och väntetiden är dessutom relativt lång på grund av hög arbetsbelastning. Kopiorna är dessutom avgiftsbelagda.

Med anledning av kritiken som riktats emot myndigheten bjuder Riksarkivet nu in till ett dialogmöte för att lyssna till behov och diskutera frågan om öppettider och tillgång till arkiven.

Mötet är digitalt och äger rum i Zoom måndagen den 17 maj, kl. 13.00-14.30. Här kan du läsa mer om hur du anmäler intresse för att delta.

Begränsade öppettider även i sommar

”Trots fortsatt hög smittspridning i samhället” tycker Riksarkivet också att det är dags att besökarna ska få stanna lite längre på arkiven. Från och med den 3 maj 2021 till och med den 31 augusti 2021 planerar man att hålla läsesalarna öppna minst 6 timmar per vecka och högst 20 timmar per vecka.

Här kan du läsa mer om Riksarkivets ändrade öppettider

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Annonser