Lista Karlstad elin wagnerLista över Karlstadskvinnor för rösträtt. Foto: Riksarkivet. Elin Wägner vid de insamlade namnen 1914. Foto: ur Elin Wägners samling, KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek.
Kanske var din mormors mor en av de ca 350 000 kvinnor som 1913-1914 skrev på den imponerande namnlista som kan ha bidragit till att den mest grundläggande demokratiska rättigheten slutligen kom att ges även till kvinnor: Rätten att rösta i politiska val. Sök stridbara anmödrar i Riksarkivets nypublicerade register!

Som en del i det pågående demokratijubileet har Riksarkivet digitaliserat underskrifterna från de ca 350 000 kvinnor som skrev på namninsamlingen för kvinnlig politisk rösträtt 1913-1914. På bilden ovan syns journalisten, författaren, feministen och aktivisten Elin Wägner (1882-1949) intill de 30 inbundna volymerna med de samlade namnunderskrifterna.

Digitaliserad och sökbar

Listan har nu inte bara digitaliserats utan den har även gjorts sökbar. Namnlistorna är numrerade och sökbara efter län och ort. Förutom namnuppgifter, titel, yrke och adress finns även uppgifter om frivilliga bidrag som lämnats för att stödja kampanjen.

Du hittar den i Riksarkivets digitala forskarsal (sok.riksarkivet.se) där den finns under fliken ”ämnesområden” och därefter ”politik”. Här kommer du direkt till listan.

Insamlingen gjordes åren 1913-1914 av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR). Insamlingsresultatet motsvarade ca 18 procent av de kvinnor i Sverige som var över 18 år.

Digitiseringen har skett i samverkan med Demokrati100 och med ekonomiskt stöd från Riksbankens jubileumsfond.

Läs mer på Riksarkivets webbplats

 

 

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Annonser