Bilder från Örebro Privata Förlossningshem, 1918–1919. Foto: Samuel Lindskog/Örebro läns museum.Bilder från Örebro Privata Förlossningshem, 1918–1919. Foto: Samuel Lindskog/Örebro läns museum.

I ett pågående forskningsprojekt studeras de privata förlossningshemmen, där gravida kvinnor kunde betala för att på ett diskret sätt få förlossningen överstökad, barnet omhändertaget och sedan åka hem med hedern i behåll.

Projektet ”Flykten från skammen eller semester från familjen” undersöker den vinstdrivna barnvården på förlossningshem (även spädbarns- och mödrahem) och barnpensionat under åren 1915–1975.

Syftet med studien är att problematisera idén om barnen som samhällets delade ansvar, bland annat genom att undersöka när och varför behovet av den vinstdrivna barnvården uppstod och avtog i Sverige, och vilken syn på barn som gjorde konsumtion och marknadsföring av spädbarnshem och barnpensionat möjlig.

Så kan du ta del av projektet

Enligt projektledaren Johanna Sköld, professor vid Linköpings universitet, kommer resultaten från studien att publiceras löpande i vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar:

– Om barnpensionaten har vi publicerat en vetenskaplig artikel på engelska, men en på svenska är under produktion också, och doktorand Klara Andersson som är knuten till projektet skriver sin avhandling om barnpensionat. När det gäller förlossningshemmen kommer artiklar att komma ut under året i tidskrifterna Historiskan och Arbetarhistoria.

Bidra med kunskap

Har du stött på förlossningshem eller barnpensionat i din släktforskning, eller har du kanske egna erfarenheter av verksamheterna? Då kan du kontakta forskargruppen och berätta om dina upplevelser.

– På grund av pandemin så är projektet lite försenat – bland annat har vi inte kunnat göra intervjuer med personer som själva har fötts på förlossningshem eller som har arbetat på sådana institutioner, såsom vi hade tänkt, säger Johanna Sköld och fortsätter:

– Men vi planerar att arbeta med det här forskningsprojektet under de närmsta 1,5 åren och därefter, om vi får mer medel för att fortsätta vår forskning. Vi har gjort många intressanta fynd och är självklart intresserade av vad släktforskare kan ha stött på när det gäller privata förlossningshem och barnpensionat.

Mer om projektet

Projektet heter "Flykten från skammen eller semester från familjen" och finansieras av Vetenskapsrådet.

Läs mer på projektet webbsida

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Annonser