rapportbok litenRapportbok från Göteborgs poliskammares detektiva avdelning. Bild: Riksarkivet.
Nu har Riksarkivet precis släppt de första resultaten från ett helt nytt projekt där kunniga deltagare från allmänheten har skapat datamodeller som sedan kan tolka äldre handskrivna texter. I de delvis maskinellt transkriberade handlingarna får vi följa 1800-talets deckare i Göteborg.

Riksarkivet hoppas kunna göra arkivmaterial tillgängligt på ett helt nytt sätt genom det nya projektet, där man tagit hjälp av kunniga deltagare från allmänheten för att ta fram så kallade HTR-modeller i transkriberingsplattformen Transkribus.

De första handlingarna som har transkriberats genom projektet är polisrapporter från Göteborgs poliskammares detektiva avdelning 1868–1902. Den inrättades på 1850-talet och hade till uppgift att genomföra utredningar som ouniformerade poliser. 1868 tillsattes en fast personalgrupp och då började man uppföra rapportböcker över alla utgående handlingar.

De maskintolkade texterna som lanseras berättar om Göteborgs historia under en period som präglades av urbanisering, industrialisering och migration.

Du hittar fem rapportböcker på Riksarkivets hemsida: https://sok.riksarkivet.se/htr. Ytterligare material kommer att läggas upp under året.

Här kan du läsa mer:

Hitta de transkriberade handlingarna: https://sok.riksarkivet.se/htr

Mer om HTR-projektet: https://www.riksarkivet.se/htr

Släktband P1 om projektet: https://sverigesradio.se/slaktband?flik=kommande&date=2021-01-29

Annonser