Digitalaslktforskardagen24oktober2020859734

Sex rikstäckande släktforskarföreningar har gått samman och bjuder in till en minst sagt fullspäckad webbmässa nästa lördag, den 24 oktober.

Nu släpps programmet, med drygt femtio olika föreläsningar, filmer och workshops. Hela programmet och information om hur du anmäler ditt deltagande hittar du här.

Nu har programmet till Digitala släktforskardagen den 24 oktober släppts – och ingen lär bli besviken.

Vill lära dig mer om hur du reder ut släktskapet med dina DNA-träffar? Eller vill du få en flygande start när du ger dig in på mantalslängder och domböcker? Vill du veta mer om soldater, präster, smeder eller okända fäder i släkten? Har du frågor du skulle vilja ställa till erfarna släktforskare?

Allt detta och mycket mer hittar du i programmet nedan, som innehåller både föredrag, filmer och frågestunder.

Anmälan

Den digitala släktforskardagen är gratis och alla är välkomna. Men du måsta anmäla ditt deltagande. Det görs på de arrangerande föreningarnas hemsidor:

Genealogiska Föreningen: https://www.genealogi.net/

Judiska släktforskningsföreningen: http://judgen.se/

Sällskapet Vallonättlingar: https://www.vallon.se/

Föreningen för Datorhjälp i Släktforskningen, DIS: https://www.dis.se/

Föreningen för Smedsforskning: https://smedforskning.se/

Svenska Släktakademien: https://slaktakademien.com/

––––––– Program –––––––

Livesessioner – videomöten den 24 oktober

(filmas och finns tillgängliga 1 november – 30 november)

SFD orjan hedenberg webbÖrjan Hedenberg föreläser om smedsläktforskning. Foto: Olle Söderström/Sveriges Släktforskarförbund.09.00 – 09.45

Grundläggande användning av släktdatabasen Disbyt, en sökbar databas med 41 miljoner poster, som innehåller 75 procent av Sveriges historiska befolkning under perioden 1750 - 1900. – Olle Olsson, DIS

Inrikes pass – ett GF-projekt med ambitionen att skapa ett sökbart personregister till den omfattande mängd arkivhandlingar som dokumenterar resandet förr. – Hans Hanner och Mats Johansson, GF

10.00 – 10.45

FFS databas och publikationer – Örjan Hedenberg och Mari Anne Roslund, FFS

Gyllenåder, saltfluss och moderpassion, gamla tiders sjukdomsnamn. Hur kan vi tolka dessa? – Olof Cronberg, DIS

11.00 – 11.45

Skolmatriklar, ett GF-projekt med ambitionen att skapa ett sökbart personregister i skolmatriklar från ett 50-tal högre allmänna läroverk från tidigt 1600-tal fram till 1900. – Hans Hanner och Erik Mouwitz, GF

Släktforskning i Finland. Workshop – Marianne Jonasson, Släktakademien

DNA och Disbyt, två hjälpmedel i släktforskningen som kan synkas – Eva Dahlberg, DIS

12.00 – 13.00          LUNCHPAUS

13.00 - 13.45

JewishGen, hur finner jag mina judiska anor, Thomas Fürth, Anna Langaard och Gun Moll, Judiska släktforskningsföreningen

Släktforskarcafe´ med Olle och Michael. Ta med dina frågor så diskuterar vi dem! – Olle Elm och Michael Lundholm, GF

Hitta dina nu levande släktingar, bl a med hjälp av DNA och 1900-talsforskning – Eva Edberg och Stefan Escher, Släktakademien

14.00 -14.45

Vad vill du veta om vallonforskning? – Anders Herou, Lars Hansén och Robert Mattson, SVÄ

Grundläggande om kartor i Disgen – Lena Ringbrant-Ekelund, DIS

15.00 – 15.45

Släktforskarcafé med Släktakademien. Tema: Gårdar. – Eva Edberg, Marianne Jonasson och Stefan Esche

Släktforskning med Disgen. Ett kraftfullt program för registrering och presentation av din släktforskning – Torgny Larsson, DIS

16.00 – 16.30

Fråga föreningarna:

GF – Genealogiska föreningen

DIS – Föreningen för Datorhjälp i Släktforskningen

FFS – Föreningen för Smedsforskning

Judiska släktforskningsföreningen i Sverige

Svenska Släktakademien

SVÄ – Sällskapet Vallonättlingar

westling bingefors westerlundClaes Westling, Chris Bingefors och Anna-Karin Westerlund bjuder på spännande förinspelade föredrag. Foto: Olle Söderström, Maria Bratt/Sveriges Släktforskarförbund.

Inspelade filmer och föredrag  

(tillgängliga för anmälda deltagare 24 oktober – 30 november 2020)

Från Genealogiska föreningen GF:

 • GF:s bibliotek och arkiv – Mats Lundell och Michael Lundholm
 • GF:s digitala databaser – Johan Lagerros
 • GF:s filmade föredrag – Malle Caesar
 • GF:s uppdragsforskning – Edit Holmqvist intervjuas av Thomas Fürth
 • Släkt och Hävd + Hur skriver man en släktartikel – Maria Wallius, Magnus Bäckmark med flera
 • Svensk Genealogisk Tidskrift – Michael Lundholm

Ett urval av GF:s filmade föredrag:

 • DNA: mtDNA och sedan? – Magnus Bäckmark
 • DNA: Okänd mor Johanna – Magnus Bäckmark
 • DNA: Jakten på farfars farfar – Christer Carmevik
 • DNA: Okänd fader okänd – Ralf Wrangö
 • Utanförskapets villkor – Thomas Fürth
 • Fader okänd – Elisabeth Reuterswärd
 • Prostitutionen i Sverige under 1800-talet – Anna-Karin Westerlund
 • Farmors fars föräldrar okända – Carolyn Östberg
 • Älvsborgs andra lösen. Det tidiga 1600-talets flyttade, vigda och döda – Martin Andersson
 • Präster i släkten? – Jan Appelquist
 • Årliga uppgifter i mantalslängderna – Magnus Bäckmark
 • Landskapshandlingar – Olle Elm
 • Hur hittar jag min soldat? – Mats Johansson
 • Arbetsmetod med mantalslängder och domböcker – Michael Lundholm
 • Domstolsarkiven för släktforskare – Claes Westling
 • En fjäder i hatten. Hilda Ahnfelt och Stockholms Plymfabrik – Chris Bingefors
 • De blev Stockholmare. Några borgerliga släkter i 1700- och 1800-talets Stockholm – Thomas Fürth
 • Äktenskap mellan adliga och ofrälse under stormaktstiden – Julia Grauers
 • Mer kött på benen. Arkiven som ger dina släktingar liv – Fredrik Mejster

Från Föreningen för Datorhjälp i Släktforskningen DIS:

 • Film om utställningenSläktforskning – Inte bara namn och årtal”

Från Föreningen för Smedsforskning FFS:

 • Varför är smeder intressanta?– Örjan Hedenberg
 • Hammarting och mantalslängder, alternativa källor – Mari-Anne Roslund 

Från Judiska släktforskningsföreningen i Sverige:

 • Boktjuvarna – Anders Rydell och Reneé Hirschfeld
 • En resa från Haga norra till Europas metropoler och byar – Thomas Fürth
 • En elegant dam med plym i hatten – Thomas Fürth
 • Genealogy Death Match. Släktforskartävling mellan Randy Schoenberg och Jarrett Ross (på engelska)

Från Svenska Släktakademien:

 • Svenska Släktakademien, en presentation
 • Soldatforskning – Eva Edberg
 • NAD och ämnesområdena på Riksarkivet – Marianne Jonasson
 • Bouppteckningar – Marianne Jonasson
 • Att forska i städer – Eva Edberg

Från Sällskapet Vallonättlingar SVÄ:

 • Vallon 6. Här hittar du dina valloner – Anders Herou
 • Vallonernas anställningskontrakt, översatta originalkontrakt från 1600-talet – Lars Hansén
 • Våra böcker: Vallonska rötter och boken om Lövsta bruk – Robert Mattson
 • Vallonforskning, hur gör man? – Robert Mattson
 • Om Sällskapet Vallonättlingar, medlemskap och verksamhet – Anders Herou
 • Varför valloner i Sverige? Historisk bakgrund – Lars Hansén
 • Några bortglömda vallonyrken: bokare, malmvaskare, uppsättare och andra – Lars Hansén


*******

Medverkande i live sessioner – videomöten:

Malle Cæsar, vice ordf. GF, projektledare Familjenotiser och Filmade föredrag

Olof Cronberg, DIS, läkare och författare till Gamla tiders sjukdomsnamn, 2018.
Eva Dahlberg, vice ordf. DIS.

Eva Edberg, Släktakademien, kursledare släktforskning vid Medborgarskolan Stockholm.

Olle Elm, GF, medlem av Svensk Genealogisk Tidskrift, SGT, redaktionsråd.

Stefan Escher, Släktakademien, kursledare släktforskning vid Medborgarskolan Stockholm.

Thomas Fürth, ordf. GF och Judiska sf, författare till Judisk släktforskning, 2020.
Hans Hanner, styrelseledamot GF, projektledare Inrikes pass och Skolmatriklar.

Lars Hansén, styrelseledamot i SVÄ, medlem i SVÄ forskargrupp

Örjan Hedenberg, vice ordf. FFS

Anders Herou, ordförande i Sällskapet Vallonättlingar 

Mats Johansson, GF, projektmedlem, tidigare programansvarig.
Marianne Jonasson, Släktakademien, expert på Finlandsforskning och kursledare släktforskning vid Medborgarskolan Stockholm.

Anna Langaard, styrelseledamot Judiska sf.
Torgny Larsson, DIS, Disgen-fadder.

Michael Lundholm, kassör GF, Örnbergstipendiat, författare till Källkritik och källhänvisningsar, 2016.
Robert Mattson, styrelseledamot i SVÄ, medlem i SVÄ forskargrupp
Gun Moll, sekreterare Judiska sf.
Erik Mouwitz, GF, projektmedlem, Skolmatriklar
Olle Olsson, DIS, Disbytombud.
Lena Ringbrant-Ekelund, DIS, Disgen-fadder.
Mari Anne Roslund, ordf.  FFS.

Här hittar du instruktioner till Zoom och Google Meet:

Zoom: https://www.dis.se/zoom-intro

Google Meet: https://support.google.com/meet#topic=7306097

 


Den digitala släktforskardagen arrangeras av Genealogiska föreningen GF, Föreningen för datorhjälp i släktforskningen DIS, Föreningen för Smedsforskning FFS, Judiska släktforskningsföreningen i Sverige, Svenska Släktakademien och Sällskapet Vallonättlingar SVÄ. 

 

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Annonser