riksarkivarie karin astrom erland ringborgErland Ringborg, ordförande Sveriges Släktforskarförbund. Foto: Olle Söderström. Karin Åström Iko. Foto: Jenny Odell, Riksarkivet.
Sedan i höstas har ett stort omorganiseringsarbete pågått på Riksarkivet. Nu är den nya organisationen klar och igår, de 1 september, trädde den i kraft. Sveriges Släktforskarförbund hoppas på en bra dialog om det för släktforskare viktiga digitaliseringsarbetet. 

Efter neddragningar både när det gäller personal och tillgänglighet är nu Riksarkivets nya organisation sjösatt. Den kanske största förändringen är att Riksarkivets två arkivförvarande avdelningar slagits ihop till en avdelning, Avdelningen för arkivverksamhet, med verksamhet på nio orter. Detta hoppas man från myndighetens håll ska göra arbetet smidigare och samtidigt göra det enklare och bättre för användarna.

Påfrestande år

Neddragningarna och omorganiseringen har varit en påfrestning för Riksarkivets anställda, som gått från att ha varit 450 i början av 2019 till att bli omkring 400 i den nya organisationen.

erland 2019 webb foto OlleErland Ringborg. Foto: Olle Söderström.Under de senaste åren har Riksarkivet befunnit sig i ett ansträngt ekonomiskt läge. Enligt myndigheten handlar det om att kostnader för lokaler, flytt av arkiv och nödvändiga satsningar på infrastruktur har ökat, utan att man har fått mer resurser för att klara av detta.

Nu sätts i stället hoppet till att effektiviseringarna ska gynna både den krympta personalstyrkan och verksamheten.

Sveriges Släktforskarförbunds ordförande Erland Ringborg kommenterar den nya organisationen:

– Det är skönt att den nu är på plats. Förhoppningsvis blir arbetsklimatet inom Riksarkivet bättre och större kraft kommer att kunna läggas på själva verksamheten.

– Vårt intresse är ju i första hand det fortsatta digitaliseringsarbetet. Jag kommer i dagarna att ta kontakt med ansvariga i den nya organisationen för en diskussion om detta.

Mer om den nya organisationen

Utöver riksarkivariens stab finns nu fyra avdelningar inom myndigheten. Avdelningen för arkivverksamhet har som huvudsakligt uppdrag att ta emot, bevara och tillhandahålla arkivmaterial från statliga myndigheter och enskilda. Avdelningen för bevarande och digital infrastruktur med huvudsakligt uppdrag att vara drivande i frågor gällande bevarande och digitalisering. 

Avdelningen för informationshantering hanterar normering, tillsyn och främjande inom offentliga och enskilda sektorn och Avdelningen för verksamhetsstöd ger stöd till hela myndigheten inom bland annat ekonomi och juridik, men också inköp och personalfrågor.

Arbetet med ekonomin fortsätter

I ett uttalande på Riksarkivets webbplats beklagar Riksarkivarie Karin Åström Iko att både personal och användare drabbas när man måste dra ner på verksamheten. Samtidigt konstaterar hon att Riksarkivet måste utvecklas i takt med samhället och den snabba utvecklingen inom området informationsförsörjning.

På riksarkivets webbplats står att läsa att arbetet med att få en ekonomi i balans fortsätter under hösten 2020. Möjligen är fler neddragningar att vänta.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Annonser