söktips

Nu är det bara några få dagar kvar att söka i Kungliga bibliotekets tidningsdatabas, så det gäller att vara effektiv. Här är några tips på hur du sållar bort oönskade sökresultat.

När du gör en sökning finns det vissa saker som kan ställa till det. Till exempel så genereras träffarna över hela tidningssidor, inte inom enskilda artiklar. Det kan även hända att texttolkningen av den digitaliserade tidningstexten inte är helt exakt. Som alltid kan bokstäver ha feltolkats eller skrivits fel. För att kringgå detta och effektivisera din sökning kan du använda dig av de olika tipsen nedan.

Specificera din sökning

Söker du på flera ord kan du använda dessa tillägg för att berätta mer specifikt för sökningen hur du menar. Använd stora bokstäver.

AND – Alla sökord ska finnas.
Exempel: sickan AND carlsson (visar resultat som innehåller både sickan och carlsson.)

OR – Ett eller flera sökord ska finnas.
Exempel: sickan OR carlsson (visar resultat som innehåller antingen sickan eller carlsson, eller båda orden.)

NOT – Utesluter efterföljande sökord.
Exempel: sickan NOT carlsson (visar resultat som innehåller sickan men inte carlsson.)

Sök på en exakt fras

Söker du efter något väldigt specifikt kan du sätta frasen inom citattecken.
Exempel: ”storgädda på kroken” (söker på frasens exakta ordföljd.)

Inkludera liknande ord och stavningar

Använd tildetecken (~) i slutet av ett ord för att inkludera ord som har liknande stavningar.
Exempel: quinna~ (ger sökresultat som quinna, kvinna, quinoa etc.)
Dostojevski~ (söker på olika stavningsvarianter.)

Använd frågetecken (?) för att maskera en bokstav som kan variera eller som du är osäker på.
Exempel: ?arin (söker på Carin, Karin, och andra liknande ord.)

Du kan även använda asterisk (*) för att söka på ord med varierande ändelser.
Exempel: svensk* (söker på ord som svensk, svenskar, svenskarna, svenskarnas).   

Sök på närliggande termer

Vill du att orden som du söker på ska stå på ett visst avstånd från varandra, till exempel inom en och samma artikel, kan du berätta det genom att skriva sökorden inom citationstecken (”) följt av tilde (~) och det antal ord som maximalt får skilja sökorden åt.

Exempel: ”sickan hasse”~25 (ger träff på alla sidor där sickan och hasse står 0-25 ord från varandra.)

 

Tidningsdatabasen hålls öppen för allmänheten till och med 31 maj.

Besök tjänsten Svenska dagstidningar

 

Söktipsen kommer från Kungliga Bibliotekets forumtråd Svenska Dagstidningar – Frågor och svar  

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Annonser