pristagarna 2020Årets eldsjäl, Mats Ahlgren och Årets Örnbergspristagare, Ulf Berggren.

Det är en viktig uppgift för Sveriges Släktforskarförbund att lyfta fram betydelsefulla insatser och initiativ inom släktforskningen. Här presenteras årets mottagare av bland annat Victor Örnbergs hederspris, Årets eldsjäl och Stipendium ur Genealogisk Ungdoms fond.

Victor Örnbergs hederspris

Victor Örnbergs hederspris tilldelas i år Ulf Berggren, en släktforskare med många strängar på sin lyra.

Ulf Berggren har i sin släktforskning främst sysslat med delar av Södermanland och med smeder, och var en av initiativtagarna till Föreningen för Smedsforskning och har författat handboken Smedforska.

Läsning av gamla handstilar är även det en av hans specialiteter. Tillsammans med Elisabeth Thorsell har han skrivit handboken Vad står det?

Han är en flitigt anlitad föreläsare och cirkelledare inom släktforskningens område och har tagit initiativ till olika registreringsprojekt.

Ulf är ordförande i Storstockholms Genealogiska Förening.

Årets eldsjäl

Mats Ahlgren var, när han för ett årtionde sedan var aktiv i Genealogiska Föreningens styrelse, en av de första som intresserade sig för de möjligheter DNA öppnade för släktforskarna.

Han får utmärkelsen Årets eldsjäl för sina mångåriga insatser för att till föreningar och enskilda sprida kunskap om dessa möjligheter och om den genetiska genealogins roll i och för släktforskningen.

Stipendium ur Genealogisk Ungdoms fond

Stipendium ur Genealogisk Ungdoms fond tilldelas i år Föreningsarkivet i Jämtlands län som nominerats av Jämtlands Lokalhistoriker och Släktforskare.

Tillsammans med Landsarkivet i Östersund gör Föreningsarkivet omfattande insatser för att med hjälp av exempel hämtade från handlingar i arkiven göra barn och ungdomar i länets skolor medvetna om regionens historia.

Årets gravstensinventerare

På förslag av moderatorn för inventeringen, Siv Bergenek, får Adam Karlsson pris som Årets gravstensinventerare. Adam har med hög kvalitet registrerat omkring 10 000 gravstenar.

Han har också bidragit till förbättringar av databasen och gör aktiva insatser i Facebook-gruppen Släktforskning – Gravstenar och arkiven berättar.

Årets NÅDD-registrerare

På förslag av projektledaren Anders Berg har Ulf Hedberg utsetts till Årets NÅDD-registrerare.

Ulf har under lång tid utmärkt sig med ett hängivet arbete i projektet, alltid med både snabbhet och hög kvalitet i registreringen. Han bistår också ofta med värdefulla synpunkter på projektet som helhet.

Årets anbytare

På förslag av anbytarvärden Christina Helmby får Maud Svensson priset som Årets anbytare.

Maud är en kunnig och erfaren släktforskare som under många år generöst delat med sig av sin kunskap och erfarenhet och därmed bidragit till många frågeställares och andra läsares vidareutveckling som släktforskare.

Årets pris för ökning av medlemstal

Som flera gånger tidigare får DIS-Filbyter pris för den största faktiska ökningen av antalet medlemmar (+ 74), medan Finnerödja-Laxå Släktforskarklubb får pris för den största procentuella ökningen (+ 69,8 %).


Årets släktbok skjuts upp

Eftersom förbundsstyrelsen i år inte hade möjlighet att sammanträda i en form som gav möjlighet att studera tänkbara prisböcker, blir det ingen utdelning av detta pris i år.

I stället kommer ett pris för 2019 och ett för 2020 att delas ut nästa år.

Digital riksstämma

Sveriges släktforskarförbunds riksstämma, som brukar hållas i anslutning till Släktforskardagarna, kommer i år att hållas digitalt den 12 september.

Mer information om stämman finns att läsa i nyhetsbrevet Angeläget, som når medlemföreningarna sista veckan i maj.

Angeläget publiceras även på Rötter för vem som helst som är intresserad av förbundets verksamhet.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Annonser