Destruction of HMS Queen MaryHMS Queen Mary sprängs efter att elden nått korditlagren. Foto: Okänd fotograf/Great War Primary Documents Archive.

På Fiskebäckskils kyrkogård strax utanför Lysekil på västkuten finns en minnessten rest över två okända sjömän – en engelsman och en tysk – som omkommit i det stora sjöslaget i Skagerrak 31 maj-1 juni 1916 under det första världskriget. De var två av hundratals stupade som spolades upp på de svenska och danska västkusterna under flera veckor efter slaget.

Kroppar efter döda, oftast okända sjömän, från värdskrigen finns begravda på flera platser i de nordiska länderna. Det vanliga var att man begravde man dem där de flöt i land.

Runt sekelskiftet 1900 hade en flottkapprustning mellan Storbritannien och Tyskland startat. Den brittiska oron över att tyskarna flyttade fram sina positioner mot Nordsjön gjorde att en allians med Frankrike – och senare med Ryssland – bildades 1904. Fartygen blev allt fler, större och utrustades med allt grövre kanoner. När kriget bröt ut 1914 var den tyska flottan cirka två tredjedelar så stor som den brittiska, men skillnaden växte under krigets gång till britternas fördel.

Överraskningsanfall

Tyskarna planerade därför 1916 att med ett överraskningsanfall slå ut en stor del av den brittiska flottan och därmed jämna ut styrkeförhållandena. Vad tyskarna inte visste var att britterna hade kommit över tyskarnas hemliga koder och var förvarnade. På eftermiddagen den 31 maj möttes flottorna, totalt cirka 250 fartyg, strax utanför den danska kusten. I artilleriduellen som varade från tidig kväll fram till skymningen sänktes fjorton brittiska och elva tyska fartyg. Britterna förlorade 7 000 man och tyskarna 3 000. Dagen därpå drog sig den tyska flottan tillbaka till egna vatten.

Telleborg begravning 1916Begravning av tyska matroser som flutit iland efter slaget vid Skagerrak 1916. Fotograf: okänd.

Slaget var det största till sjöss under första världskriget. Tyskarna vann en mindre taktisk seger eftersom de åsamkade motståndarna större förluster än sina egna. För britterna var det en strategisk vinst eftersom det var sista gången som den tyska högsjöflottan lämnade sina hamnar. Efter det blodiga slaget låg de tyska fartygen i hamn och sänktes slutligen av den egna besättningarna efter fredsslutet – detta för att förhindra att de överlämnades till de allierade.

Tyskarna övergick istället till ett oinskränkt ubåtskrig-det vill säga man sänkte fartyg utan förvarning. Detta var en av de bidragande orsakerna till att USA gick in i kriget 1917.

De okända männen

Kvarlevorna efter de två okända männen i denna grav flyttades 1961 till Kviberg kyrkogård i Göteborg, där man samlade de tyska och brittiska krigsgravarna. De är upplåtna där för all framtid och sköts av Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge respektive Commonwealth War Graves Commission.

Men de ursprungliga gravstenarna står kvar på Fiskebäckskils kyrkogård.

Här kan du se dem i Gravstenstensinventeringen

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Senaste nytt

Veckans porträttfynd är taget av Esbjörn Mesch, bror till den framgångsrike naturfotografen Borg Mes...

Under Släktforskardagarna kunde mässbesökarna glädjas åt många frestande boknyheter och dessutom pas...

Veckans gravsten – Jacob Berzelius

Veckans gravsten tillhör en framgångsrik kemist och upptäckare som snart kom att tillhöra 1800-talet...

Veckans porträttfynd föreställer ett litet barn som skulle växa upp och gifta sig med en general – m...

Stor DNA-konferens i Umeå

Vill du veta mer om ditt genetiska ursprung och ta del av den senaste forskningen på området? Då bör...

Fler artiklar

Annonser