stemma 2019 webbVotering. Sveriges Släktforskarförbunds riksstämma i Caroli kyrka i Borås. Foto: Olle Söderström.
När Sveriges Släktforskarförbund på fredagen höll riksstämma i Borås bifölls en motion om att Anbytarforum ska återgå till att användarna ska stå med sina fullständiga namn. Bakom motionen stod Storstockholms Genealogiska Förening.

Det var en motionstät riksstämma som hölls av Sveriges Släktforskarförbund i eftermiddags. När frågan om Anbytarforums presentation av användarnamn kom upp på dagordningen brände det till och efter votering bifölls Storstockholms Genealogiska Förenings förslag om att ändra tillbaka från det nuvarande systemet med frivilligt utformade användarnamn till det gamla sättet att presentera användarna – med sitt fullständiga namn.

I förbundets yttrande framhölls vikten av att låta användarna själva välja hur deras namn ska presenteras och att man med förändringen av Anbytarforum bland annat hoppades locka fler unga släktforskare. Man framhöll också att Anbytarforum sedan ändringen genomfördes också har fått många nya användare.

Men enligt den bifallna motionen ska en återgång till det gamla göra att tilltron till källorna blir starkare, det blir lättare att hitta uppgiftslämnare, samt att systemet ser till att den som lämnat uppgifter också får äran av dem. Hur förändringen ska genomföras tekniskt ska styrelsen nu ta ställning till.

Diskussioner fördes även om samrådskonferensens varande, eventuell möjlighet att hålla den över nätet samt hur den ska bekostas. Styrelsens påverkansarbete, särskilt den riktad mot Riksarkivet, blev också föremål för en motion.

Hela stämman har filmats och kommer att publiceras på YouTube så snart som möjligt.

 

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Annonser