mantals ADHalländsk mantalslängd från Arkiv Digital.
I dagarna har släktforskningsföretaget Arkiv Digital släppt en stor innehållsförteckning till alla sina mantalslängder, som kan underlätta betydligt för dig som är sugen på att ge dig i kast med dina äldre anfäder.

Mantalslängder är en viktig källa för släktforskaren, de kan ge värdefulla upplysningar om församlingar där kyrkböckerna saknas. Vill du söka dig så långt bakåt i tiden som innan kyrkböckerna började föras är mantalslängderna en av de viktigaste källorna.

Men att hitta mantalslängden för en viss församling ett visst årtal är för de flesta något av en utmaning. I och med att mantalslängderna fördes i tre exemplar har det också funnits tre potentiella ställen att leta på: I arkivbildarna för Mantalslängder 1642-1820, i respektive landskontors arkiv samt i respektive häradsskrivares (för församlingar på landsbygden) eller rådhusrätts, kronokamrers, kronokassörs, mantalskontors, uppbördsverks eller kommunalborgmästares arkiv (för församlingar i städerna). När väl önskad volym är hittad gäller det dessutom att hitta mantalslängden för den aktuella socknen, vilket inte alltid är det enklaste då många volymer dessutom saknar församlingsregister.

Med den innehållsförteckning till mantalslängderna som ArkivDigital nu har lanserat kan sökandet förenklas betydligt. Innehållsförteckningen till mantalslängderna omfattar närmare 440 000 poster, hämtade ur drygt 9200 volymer.

Här hittar abonnenterna registret

För att kunna ta del av innehållsförteckningen till mantalslängder krävs ett Allt-i-ett abonnemang hos ArkivDigital.

Du som är abonnent hittar registret genom att klicka på Registersökning, välja Innehållsförteckning mantalslängder i listan för registerkälla, skriva in önskad församling och årtal samt klicka på Sök. Därefter klickar du på Öppna bild för önskad post i träfflistan och första sidan i den aktuella mantalslängden öppnas.

Läs mer mer om innehållsförteckningen här: https://www.arkivdigital.se/online/register/mantalslangder-innehallsforteckning

Mantalsregister 1024x513Vid en eldsvåda i Kville prästgård den 20 februari 1904 förstördes större delen av pastoratets kyrkoarkiv. För att underlätta forskningen har ArkivDigital fotograferat Kvilles samt dess annexförsamlingars mantalslängder även efter år 1820 (som normalt sett är slutpunkten för vår fotografering av mantalslängder). På bilden visas de träffar man får vid sökning på församlingen Kville, med valt årtalsintervall 1845-1859.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Senaste nytt

Släktforskningsföretaget Arkiv Digital fortsätter att komplettera sin bilddatabas med lokala registe...

Veckans porträttfynd föreställer inte bara en kvinnlig banbrytare och modern till en sedemera världs...

Veckans gravsten berättar om en folkskollärare, kantor och organist verksam i Västra Alstads församl...

Riksarkivet behöver ett generösare anslag för att kunna öka tillgången till digitiserat arkivmateria...

Tidningen PC för alla publicerade i förra veckan ett ambitiöst test av de fyra största DNA-släktfors...

Fler artiklar