pristagare2019Årets Örnbergspristagare, Örjan Hedenberg, årets eldsjäl, Karl-Ingvar Ångström och årets släktbok, Andrarums socken.
Victor Örnbergs Hederspris går i år till Örjan Hedenberg, Järfälla, för sina betydelsefulla insatser när det gäller att ta fram och förmedla kunskaper om smeder, deras släkter och de miljöer där de verkat. 

Örjan Hedenberg är numera ett känt namn inom smedsläktsforskningen. Hans systematiska och omfattande arbete med att identifiera smeder och deras familjer i kyrkböcker och hammartingsprotokoll har legat till grund för smeddatabasen, hjärtat i Föreningen för Smedsläktsforsknings (FFS) verksamhet och som Örjan Hedenberg sedan länge är ansvarig för.

Databasen omfattar i dag ca 315 000 personer, och över 3 500 smedsläktsnamn har identifierats. Smeddatabasen, eller Smedskivan som den också kallas, publiceras med jämna mellanrum, tidigare i form av en DVD, men sedan 2014 på usb-minne.

Många av oss har också tagit del av välskrivna artiklar skrivna av Örjan Hedenberg, som publicerats i tidningen Smedforskaren, i skriftserien Svenska Smedsläkter och i olika forum på nätet.  Hans engagemang i att söka skriftlig information om järnbruken har resulterat i den serie publikationer om järnbruk och smedjor i olika landskap som FFS publicerat de senaste åren. Sedan 2018 är han redaktör för tidningen Smedforskaren och vice ordförande i FFS.

Andra pristagare


Årets släktbok – Andrarums socken

Årets släktbok blir Gert Lagerstedts bok Andrarums socken: Invånarna, med gårdar och torp, under 300 år.

Släktboken består av två digra volymer, där Gert Lagerstedt, arkivarie på Christinehofs slott, gjort en fullständig kartläggning av befolkning och boplatser i Andrarum sedan omkring 1700.

Arbetet har varit särskilt krävande eftersom en stor del av kyrkoboksmaterialet i församlingen förstörts genom två bränder under 1700- och 1800-talen, den ena hos klockaren, den andra i prästgården. Detta ger samtidigt verket ett utomordentligt stort värde för släktforskningen. Att  personregistret innehåller 18 000 namn och har sammanställts på en bifogad DVD ökar värdet ytterligare för släktforskare, samtidigt som det är ett konstruktivt sätt att minska volymernas tyngd och gör på så vis det samlade materialet lättare hanterligt.


Årets eldsjäl – Karl-Ingvar Ångström

Priset som Årets eldsjäl 2019 tilldelas Karl-Ingvar Ångström, Härnösand, som nominerats av DIS och DIS-Mitt.

Med en fot i hembygdsrörelsen och en i släktforskarrörelsen – bland annat som ordförande i Midälva Genealogiska Förening och som styrelseledamot i DIS, DIS-Mitt och Sveriges Släktforskarförbund – har Karl-Ingvar Ångström varit en aktiv förespråkare för samverkan mellan de båda rörelserna och engagerat sig i frågor som är gemensamma. Ett sådant område är kartor.

Genom att verka för digital tillgänglighet till det historiska kartmaterialet, och genom att på olika sätt underlätta för släkt- och hembygdsforskare att utnyttja kartor i sin forskning och få oss att förstå värdet av detta. Ett exempel är hans medförfattarskap till förbundets handbok i kartforskning.

Ett annat är de många kartor han tagit fram och gjort tillgängliga inom DIS. Med ålderns rätt har Karl-Ingvar Ångström nu lämnat de flesta av sina uppdrag, men eldsjälen brinner fortfarande.

Karl-Ingvar Ångström har i år även tilldelats hembygdsrörelsens högsta utmärkelse.


Stipendium ur Genealogisk Ungdoms fond

Stipendium ur Genealogisk Ungdoms fond har tilldelats Tobias Sundin, Stockholm, som nominerats av Jämtlands Lokalhistoriker och Släktforskare. Tobias är 20 år gammal och har sina rötter i Jämtland.
Han började redan i 12-årsåldern att läsa domböcker. Med stor noggrannhet har han transkriberat och redigerat domboksmaterialet från Ragunda tingslag för åren 1641–1690, och materialet publicerades 2018 av Fornskriftsällskapet. Han arbetar nu med materialet för 1691–1700, som även det kommer att publiceras. Tobias insatser ger förhoppningar om en framtid inom släkt- och hembygdsforskningen och är värda att uppmuntras.


Årets gravstensinventerare

På förslag av moderatorn för Gravstensinventeringen, Siv Bergenek, har Anders Svensson, Nässjö, utsetts till Årets gravstensinventerare. Anders har med början 2015 inventerat över 17 000 gravstenar, främst i Nässjö kommun. Han arbetar metodiskt med foton av hög kvalitet, och han återkommer årligen till ”sina” kyrkogårdar för att komplettera med uppgifter om nya gravsatta.


Årets NÅDD-registrerare

På förslag av projektledaren Anders Berg har Ellesiv Pettersson, Uppsala, utsetts till Årets NÅDD-registrerare.

Ellesiv har under hela tiden som arbetet med Namn åt de döda pågått utmärkt sig inte bara med en mycket god kvalitet i registreringen utan också med en energi och snabbhet utöver det vanliga.


Årets anbytare

På förslag av den tidigare anbytarvärden går utmärkelsen Årets anbytare också i år till två personer som varit särskilt generösa med hjälp till andra forskare: Kenneth Bergman och Margareta Danielsson.


Årets pris för ökning av medlemstal

Pris går i år till Hallands Släktforskarförening för största faktiska ökning (226 st) och till Herrljunga Släktforskare för den största procentuella ökningen (52,4 %).

 

 

 

 

 

 

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Annonser