Till redaktionen kommer ofta frågor som rör dna-släktforskning. Många undrar vilket företag de ska välja och hur mycket det kostar. Här är en enkel översikt som förhoppningsvis kan ge dig som funderar på att ge dig in på dna-spåret i släktforskningen vägledning.

Vad du vill få ut av ditt test? Var i världen du har din släkt och föredrar en abonnemangstjänst eller en engångskostnad? Det är några av de frågor du bör fundera på innan du beställer ditt test-kit och börjar svabba. För att göra det lite lättare för dig att göra ett val utifrån några av alla de parametrar man kan utgå ifrån har vi gjort en enkel sammanställning över de kriterier som är viktigast för de allra flesta – antalet testade i Sverige och världen samt vad det kostar att testa sig hos de tre största företagen i Sverige i dag.

Vad den här genomgången inte tar upp är hur företagen skiljer sig åt i behandlingen av dina personuppgifter. Vi rekommenderar alla som funderar på att göra ett dna-test att noggrant läsa igenom testföretagets integritetspolicy innan man bestämmer sig.

Tre storföretag i toppen

En av de viktigaste frågorna för många är hur många svenskar det finns i respektive databas. Det gäller förstås om du har till största delen svenska anor. Har du rötter på annat håll i Europa eller världen kanske du har mer nytta av att välja det företag som har flest testade i den del av världen där du har dina rötter.

Att få fram en exakt siffra på hur många svenskar (personer permanent boende i Sverige) vart och ett av företagen har i sina databaser är inte möjligt, men insatta källor har kunnat göra en ungefärlig uppskattning. Enligt dem är Family Tree DNA (FTDNA) det dna-släktforskningsföretag som har flest testade personer i Sverige. Sedan kommer My Heritage som på senare tid har vuxit mycket, men som i skrivande stund inte tagit in hela försprånget som FTDNA byggt upp under flera år. Ancestry har uppskattningsvis något färre testade i Sverige än My Heritage och företaget 23andMe, som är ett dna-företag baserat i USA har enligt uppskattningen minst antal testade i Sverige. Det sistnämnda företaget bedöms ha ett så litet kundunderlag i Sverige att vi har valt att undanta dem från prisjämförelsen nedan.

Jämförelse av de tre största dna-släktforskningsföretagen i Sverige i dag:

 Företag

 FTDNA

 My Heritage

 Ancestry      

Ordinarie pris
dna-test*

Test inkl frakt ca 800-850 kr (Beroende på om du beställer kit från USA eller Sverige)

 

Test inkl frakt ca
900 kr
Test inkl frakt ca 1 200 kr
Abonnemang Nej Abonnemang från 1 400 kr/år upp till 3 500 kr/år för att kunna se träffars släktträd och delade träffar

Abonnemang från 995 kr/år upp till 1 995 kr/år för att kunna använda upptäckt av ny förfader, dna-cirklar, tips om gemensam förfader och andras släktträd

 

Överföring från
annat dna-företag
Ja. Det är gratis, men det kostar 175 kr att använda deras kromosomanalys-verktyg Ja. Vid överföring från andra till My Heritage tillkommer upplåsningskostnad på 324 kr om inte abonnemang finns
 
Nej. Det går att överföra från Ancestry till andra, men inte från andra till dem
Kommentar + Störst antal testade i Sverige
+ ingen abonnemangskostnad
  + Störst antal testade i världen
– dyrast test

 

*Priset på dna-testen som anges i tabellen avser ett så kallat autosomalt test, hos FTDNA kallat Family finder, hos My Heritage kallat enkelt dna-test och hos Ancestry AncestryDNA.

Hur många testade?

Men hur många är det totalt som har testat sig i Sverige i dag? Enligt en beräkning utförd vid årsskiftet 2018/2019 har en bra bit över 100 000 tester köpts i Sverige fram till i dag hos något av de tre största dna-släktforskningsföretagen. Men antalet testade personer är något färre eftersom en hel del har laddat upp sitt testresultat hos fler än ett företag. En uppskattning är att totalt omkring 90 000 svenskar har låtit dna-testa sig i släktforskningssyfte fram till i dag. Det är lite mindre än en procent av sveriges befolkning.

Om vi tittar på vilka av företagen som har flest testade i hela världen är Ancestry det klart största med 14 miljoner testade, en stor del av dessa är amerikaner. Efter dem har vi 23andMe med omkring 9 miljoner testade. My Heritage har totalt 2,5 miljoner och FTDNA uppskattningsvis cirka 2 miljoner testade i sin databas omkring årsskiftet 2018/2019, men då ska omkring 20 procent av dessa vara uppladdade profiler från andra företag.

Abonnemang eller inte

Det kan förstås också vara av intresse att titta på vilka kostnader som finns hos respektive företag och i vår sammanställning är det de senast kända ordinarie kostnaderna, inte reapriser, som anges.

Hos två av de tre största dna-släktforskningsföretagen i Sverige, My Heritage och Ancestry, måste kunden ha eller teckna årsabonnemang för att kunna använda sig av alla funktioner kopplade till dna-testet. Det har en stor betydelse för den totala kostnaden för ditt dna-test. Men det går också att bara dna-testa sig hos båda företagen om du inte känner att du behöver de funktioner som de tillhandahåller för att underlätta dna-släktforskningen.

Den viktigaste funktionen förutom själva träfflistan är de övriga testades uppladdade släktträd, som du bara ser om du har abonnemang i både My Heritage och Ancestry.

En annan sak som kan vara värd att tänka på är att du blir mer bunden i din abonnemangstjänst. Om du skulle vilja byta eller säga upp din abonnemangstjänst finns du kvar i släktforskningsföretagets databas men förlorar många viktiga funktioner.

FTDNA har ingen abonnemangsavgift. Det som kostar är att beställa ett test-kit och den analys du vill ska utföras. Sedan har du tillgång till databasens hela funktionalitet utan löpande kostnader. De har analysverktyg motsvarande My Heritage och Ancestry bortsett från de funktioner släktforskningsföretagen har för att koppla samman dna-resultaten med sina användares släktträd.

Överföring av tester

Ett sätt att maximera utslaget är att ladda upp sin genetiska information i fler än ett av företagen som nämnts ovan. Det ska vara möjligt att göra mellan de tre största företagen FTDNA, My Heritage och Ancestry. Men just nu fungerar inte överföringarna som det är tänkt.

I skrivande stund är det problem med överföringen från Ancestry till FTDNA. Det går att manipulera filen, men det kräver specialkunskap och ger ibland fel värden. My Heritage kan inte ta emot nya tester från FTDNA just nu.

Kostnaderna för denna service skiljer sig något åt mellan de olika företagen, som du kan se i tabellen ovan.

Vad ska jag testa?

De tre största företagen i Sverige tillhandahåller ett så kallat autosomalt test för släktforskningssyfte. Hos FTDNA kallas testet Family Finder. Hos My Heritage och Ancestry finns bara just detta test att göra och för normala släktforskningssyften räcker det egentligen att göra ett autosomalt test.

Men hos FTDNA kan du som vill dyka ner djupare i ditt ursprung även testa ditt Y-dna och Mt-dna. För att göra det behöver du inte skicka in något nytt dna-test, du beställer bara en utökad analys. På Svenska Sällskapet för Genetisk Genealogis (SSGG) webbplats kan du läsa mer om de olika testen.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Senaste nytt

Nu är det bara några få dagar kvar att söka i Kungliga bibliotekets tidningsdatabas, så det gäller...

I våras blev Arkivutredningen (Ku2017:02) klar för remiss och sedan dess har Sveriges Släktforskarf...

Genom ett tillfälligt avtal har Kungliga biblioteket (KB) kunnat öppna upp sin söktjänst Svenska dag...

På grund av coronapandemin har många av landets arkiv begränsat sin publika verksamhet. Men arkivari...

Vintern kan kännas avlägsen nu när träden står i full blom, men det kan redan vara tid att börja p...

Fler artiklar

Annonser