Margareta Lagerman, medlem i föreningen Sollentuna släktforskare, har precis delat med sig av en mycket intressant resurs för emigrantforskare. På föreningens hemsida kan den som vill ta del av 1800-talsskriften ”Upplysningar för utwandrare till Amerika”, författad av en av de tidiga amerikaagenterna.

Burg Upplysningar for utwandrare till AmerikaUpplysningar för utwandrare till Amerika, skriven av S.J.A. BurgPå en antikvariatsmässa i Stockholm för några år sedan hittade släktforskaren Margareta Lagerman en liten skrift, Upplysningar för utwandrare till Amerika, skriven av S.J.A. Burg.  Den var liten till formatet, tryckt på mycket tunt, fint papper, med frakturstil och på gammalsvenska. Tryckåret var 1860 (ditskrivet med blyerts) och den omfattade 100 sidor. Författaren var utan tvivel svensk, men någon S. J. A. Burg kunde inte spåras i de svenska kyrkböckerna.

Margareta blev intresserad av vad skriften hade att berätta och släktforskare som hon är blev hon naturligtvis även nyfiken på dess upphovsman.

– Med hjälp av kunniga svensk-amerikanska källor kunde jag till slut lösa gåtan. Och sedan blev jag nog lite fast både i själva skriften och i mannen själv, säger Margareta Lagerman.

Hjälpreda för emigranter

Som en del av sina efterforskningar skrev Margareta Lagerman ordagrant av hela boken, i vilken vi får följa med på en spännande resa med alla de problem och hinder som en emigrant skulle komma att stå inför under och efter avfärden från hemlandet. Författaren har rest runt i Nordamerika och skildrar välformulerat och detaljerat natur, klimatförhållanden, jordmån, naturtillgångar, arbets- och försörjnings- och bosättningsmöjligheter, mm. – allt i noggrant angivna trakter i Nordamerika.

Under tiden fortsatte Margareta Lagerman sina efterforskningar om bokens upphovsman, Samuel Johan Agrell, alias S.J.A Burg.

– När väl Burgs ursprung blivit känt kunde hans livsöde eller levnadshistoria till stor del följas i olika databaser och arkivhandlingar. Agrell utbildade sig till skomakare och levde troligvis ett tryggt liv som gift med en skomakarmästares dotter. Svärfadern hade nog hjälpt honom att få en verkstad. Paret fick en dotter. Men så plötsligt lämnar han utan vidare sin hemort och försvinner till Amerika för att söka sin lycka, berättar Margareta Lagerman.

Värvade landsmän

Många lämnade Sverige vid samma tid av olika anledningar och religionsfrihet, flykt från missväxt och fattigdom var några av dem. Men efterforskningen ska visa att Agrell även hade anledningar av det personliga slaget. Som att han, likt en hel del andra män, flydde ett, vad man får anta, minde lyckligt äktenskap. Agrell tycktes lyckas riktigt bra med att skapa sig ett nytt liv.

– En djärv gissning kan vara att han vaskade guld och eventuellt skapade sig en förmögenhet ganska tidigt. Vi får glimtar av samtida händelser, till exempel om sekten i Bishops Hill. Men det är tydligt att skriften är ett försök att värva landsmän till Amerika. Burg hade själv satt in pengar i ett bolag som ägde stora jordegendomar eller områden. Den som var intresserad kunde få köpa en jordbit under ”fördelaktiga villkor”, berättar Margareta Lagerman.

Men för hustrun gick det inte lika bra. När hon några år efter mannens flytt for över med den 10-åriga dottern för at söka sin man, hittar hon honom inte. Hon förlorar även dottern som gick bort i samband med överfarten.

Nytt projekt

Just nu är Margareta Lagerman i färd med att skriva ner en skrift av Petrus Gaslander: Beskrifning om Svenska Allmogens Sinnelag och Seder, Västbo Härad, Småland, utgiven  i Stockholm 1774.

– Jag har tillgång till en liten faksimilutgåva från 1982. Men jag vet inte om den kan vara av intresse i annat sammanhang.

Mer om föreningen

sollentuna slaktforskareSollentuna släktforskare. Längst fram till vänster står Margareta lagerman

Sollentuna släktforskare är en aktiv förening med många föredrag, studiebesök, släktforskarhjälp mm. Här kan du läsa mer om föreningen och ta del av de resurser för släktforskare som de gjort tillgängliga på sin hemsida.

Bland annat hittar du Burgs skrift - avskriven av Margareta Lagerman och publicerad i PDF-format för nedladdning.

Här kan du ladda ned skriften

Annonser