tidning KB webb

Med en donation på 30 miljoner kronor från forskningsstiftelsen Arcadia kan Kungliga biblioteket (KB) tillsammans med Riksarkivet nu digitalisera samtliga svenska dagstidningar i KB:s samlingar fram till och med utgivningsåret 1906.

Arbetet kommer att löpa från och med idag och fyra år framåt och slutmålet är att digitalisera alla svenska dagstidningar som finns i KB:s samlingar som utgivits i Sverige från 1734 och fram till och med utgivningsåret 1906.

jonas ahlberg KBJonas Ahlberg, projektledare på KB– Det här blir en fantastisk möjlighet för alla historieintresserade att fritt ta del av den svenska dagstidningsutgivningen, säger Jonas Ahlberg, som kommer att leda projektet från KB:s sida. Många av titlarna har vare sig blivit mikrofilmade eller digitaliserade tidigare, så att kunna synliggöra denna tidningsskatt känns verkligen tillfredsställande.

Regional spridning

Att man digitaliserar fram till och med 1906 beror på att tidningar äldre än 115 år är upphovrättsfria.  I år innebär det tidningar utgivna fram till och med 1902. Men när projektet slutförs 2022 kommer det upphovsrättsfria materialet att sträcka sig fram till och med 1906.

KB:s samling med upphovsrättsfria dagstidningar uppskattas till cirka 1 250 titlar: allt från stora dagstidningar till tidningar som bara utkom med ett nummer för att sedan försvinna.

Angående den regionala spridningen så kommer man inte att beta av tidningar alfabetiskt efter titel eller ort. Det blir i stället en blandning med dagstidningar från olika regioner och tidsåldrar.

– Vi kommer att för varje projektår blanda stora kända titlar med betydligt mer obskyra dito och även ha en spridning på de tidsepoker som digitaliseras, säger Jonas Ahlberg.

Daglig påfyllning

Liksom samtliga digitaliseringsprojekt av dagstidningar från 2010 och framåt så är detta ett samarbete mellan KB och Riksarkivet.  En första laddning dagstidningar har nu skickats upp till Riksarkivets mediakonverteringscentrum, MKC, för digitalisering. Tidningsnumren kommer sedan levereras löpande till KB där de dagligen laddas upp i tjänsten Svenska dagstidningar.

– Vi räknar med att de första digitaliserade tidningsnumren görs tillgängliga i Svenska dagstidningar från mitten av oktober i år. Därefter kommer tjänsten under de kommande fyra åren att kontinuerligt fyllas på med nya upphovsrättsfria titlar, säger Jonas Ahlberg.

Den första titeln som går in i digitaliseringsflödet är Gävletidningen Norrlandsposten för perioden 1837-1906.

Dessa är de tio största titlarna i den första leveransen:

tidningstitlar KB 2018

Läs mer om projektet på KB:s hemsida.

Gå in på sidorna nedan för att läsa mer om svenska historiska dagstidningar och om projektets framskridande.

Dagstidningar före 1900:

http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/

Dagstidningar efter 1900:

http://tidning.kb.se/nld/nld/nlnav

Information om projektet kommer löpande att presenteras här.

http://feedback.blogg.kb.se/

Annonser