Studiehandledning Soldatforska

136 Nedladdningar

Studiehandledning Soldatforska

Det här är ett förslag till studiehandledning för en kurs i soldatforskning. Studiehandledningen bygger på 15 studietillfällen, men om så befinns lämpligt kan kursledaren slå ihop eller dela på vissa studietillfällen, beroende på intresse
och den tid man har till förfogande för kursen. Varje studietillfälle bör vara mellan två och tre timmar långt. Syftet är att forskaren efter avslutad kurs självständigt eller tillsammans med andra ska behärska metoder, källor och litteratur för att forska kring olika typer av militära förfäder och deras yrkesförhållanden. En förutsättning är att kursens deltagare redan behärskar läsning av gammal handstil.

Ladda ned: 136 gånger