Studiehandledning Släktforskarens Arbetsbok

293 Nedladdningar

Studiehandledning Släktforskarens Arbetsbok

Förslag till studieplan för två terminers kurs i släktforskning för nybörjare (3 studietimmar x 20). Varje kurstillfälle inleds med cirka en timmes genomgång av nedanstående ämnen och övningar, varefter resterande tid ägnas åt deltagarnas egna personliga forskning, då cirkelledaren hjälper var och en individuellt.

Ladda ned: 293 gånger