Premium Bas

Premium Bas

Premium Bas-paketet kallades tidigare Rötters Vänner. För endast 99 kr per år får du tillgång till:

Svenska ortnamn

Drygt 410.000 äldre och nyare ortnamn. Uppgifterna är hämtade ur databaser hos Lantmäteriet i Gävle. Ett mycket användbart hjälpmedel, exempelvis om du bara ser en liten del av ett ortnamn i en gammal handling. Alla namn är kopplade till län, kommun och församling med den indelning som gällde 1999. Det framgår även vad namnet avser, exempelvis om det är en gård eller en by, koordinater för platsen samt avstånd och riktning till närmaste tätort.

Släkthistoriskt Forum 1982-2016

Släkthistoriskt Forum har sedan 1970-talet gett en röst åt släktforskarna själva. Genom åren har den numera anrika tidningen visat vägen i den snabba utvecklingen av släktforskning som hobby och vetenskap.

Som Premium Bas-kund kan du botanisera bland alla tidigare nummer av Släkthistoriskt Forum fram till 2016 i blädder-format.

Släktforskarnas årsbok

Släktforskarnas årsbok har givits ut sedan 1988. Släktforskarnas årsbok är forumet för längre artiklar om släktforskning och angränsade ämnen i en trevlig mix. Välskrivna och initierade artiklar ger dig nya perspektiv på såväl forskningen som metod som förfädernas liv och miljö. Du får tips och inspiration till hur du kan komma vidare med din forskning. Som Premium Bas-kund kan du läsa Släktforskarnas årsbok 1988 till 2010 i blädderformat. Samtliga årsböcker är sökbara.

Svenska antavlor

Skriftserien Svenska Antavlor utgavs från 1987 till 2004 av Sveriges Släktforskarförbund och utkom med två häften per år. Åren 1980-86 utgavs den av föreningen Genealogisk Ungdom i Göteborg. I Svenska Antavlor publicerades antavlor i listform.

Sedan starten 1980 publicerades 313 antavlor, och uppskattningsvis omnämns i runda tal 50.000 personer, varav flertalet levde på 1600- och 1700-talen. Som Premium Bas-kund har du tillgång till alla häften i skriftserien i blädderformat. Samtliga häften är sökbara.

Nationalitetsmatriklar

Nationalitetsmatriklarna är en sorts "husförhörslängd" över svenskar och svenskättlingar i respektive konsulats ansvarsområde. Nationalitetsmatriklarna ger mer eller mindre utförlig information om de enskilda utvandrarna, deras äktenskap, barn, adresser, flyttningar, dödsfall o.s.v.

I denna databas kan du söka bland 21 853 svenskar och svenskättlingar i Ryssland, Schweiz, Tyskland, Peru, Kina, England, Frankrike, Colombia, Indien och Japan. Du hittar databasen i Faktabanken.

Medborgarskapshandlingar

Utrikesdepartementets arkiv, numera på Riksarkivet, innehåller många pärlor för en släktforskare. Av särskilt intresse för den som söker sin släkt i andra länder är de svenska konsulatens hemskickade handlingar.

I denna databas kan du söka bland 28 145 svenskar i USA, Tyskland, Danmark, England, Ryssland, Finland, Sydamerika, Afrika och Asien. Databasen hittar du i Faktabanken.

Biblioteket

209 avfotograferade och skannade böcker. Matriklar, biografier med mera. De flesta böcker är sökbara och samtliga böcker går bra att läsa även i surfplatta. Du hittar Biblioteket i Faktabanken.

Genealogisk Ungdoms Tidskrift 1977-1982

Genealogisk Ungdom var en ungdomsförening för unga släktforskare som existerade mellan den 5 februari 1977 och fram till att Sveriges Släktforskarförbund bildades den 25 oktober 1986, då föreningen sammansmälte med förbundet. Genealogisk Ungdoms Tidskrift var en av föreningens publikationer som utkom med fyra nummer per år från 1977 till och med 1982. Samtliga tidningar är tillgängliga för Premium Bas-kunder i blädderformat.

Pris 1 år

99 kr

Redan Premium-kund?

Gå till Premium-resurserna