biblioteket

209 avfotograferade och skannade böcker

Matriklar, biografier med mera.De flesta böcker är sökbara och samtliga böcker går bra att läsa även i surfplatta.

Välkommen in i biblioteket!

 

~ 1-9 ~

TitelFörfattare/RedaktörÅrStorlekSidorSökbar
1883-orna. En årgång skollärare från Växiö seminarium. Robert Johansson-Dahr 1933 4,26 MB 86 sidor JA

~ A ~

TitelFörfattare/RedaktörÅrStorlekSidorSökbar
Adressförteckning Kronofogdar, Landsfiskaler och Länsmän    1879 6,30 MB 89 JA
Arméns rulla 1684 - Officerare till häst och foth    1906 13,4 MB 117 NEJ

~ B ~

TitelFörfattare/RedaktörÅrStorlekSidorSökbar
Bergsskolan i Falun lärare och elever 1871-1930   1949 18,4 MB 258 JA
Beskrifning om Swenska hemman 1755   1755 131 MB 297 NEJ
Betygsboken för tröga och icke betalande människor inom 6:te distriktet (Se även nyckel nedan) J. A. Dolk 1906 47,2 MB 673 JA
- Nyckel till Betygsboken J. A. Dolk 1906 1,3 MB 16 JA
Bidrag till Kongl. Maj:ts kanslis personalhistoria efter 1809 Wilhelm Swalin 1892 17,6 MB 286 JA
Bildgalleri ur svenska missionärsförbundet A. Ohlén 1906 75,7 MB 674 JA
Biografiska Anteckningar om Savolax Brigadens Män 1808-1809 E. S. Tigerstedt 1908 12 MB 235 JA
Biografiska anteckningar öfver Lärjungar intagna vid Karlstads Högre Allm. läroverk 1850-63 C. E. Nygren 1913 32,6 MB 579 JA
Biographiskt Lexicon öfver namnkunnige svenska män. Fjerde häftet (Register till hela verket)   1857 7,7 MB 119 JA

~ D ~

TitelFörfattare/RedaktörÅrStorlekSidorSökbar
Domsagor och häradshövdingar i Stockholms och Uppsala län Jan Eric Almquist 1946 9,98 MB 135 JA
Domsagor i Sverige, nr 88   1944 71 MB 387 JA

~ F ~

TitelFörfattare/RedaktörÅrStorlekSidorSökbar
Folkskolans lärarkår Karlstads stift 1928   1928 36,8 MB 464 JA
Från sockenstämman till storkommun Kronobergs län S. Ivar Lundgren 1951 54,8 MB 283 JA
Föreningen 1865 års män Minnesalbum 1923 Karl K:son Leijonhufvud 1923 28,4 MB 82 JA

~ G ~

TitelFörfattare/RedaktörÅrStorlekSidorSökbar
Göteborgs nation i Lund 1669-1906 Carl Sjöström 1907 33,2 MB 616 JA
Göteborgsstudenter i Göteborgs Högre Elementarläroverks och Göteborgs Högre Latinläroverks studenter 1865-1917 Erland Långström & Gustaf Stern 1917 22,8 MB 322 JA
Göteborgsstudenter 2, Realgymnasium i Göteborg 1865-1886 och Göteborgs Högre Realläroverk 1885-1918 Erland Långström & Gustaf Stern 1919 9,25 150 JA

~ H ~

TitelFörfattare/RedaktörÅrStorlekSidorSökbar
Hernösands Kungl. Gymnasium, Bidrag till Svenska Skolans Historia Otto Norberg 1896 7,37 MB 136 JA
Hälsingborgs-Landskrona Nation i Lund 1920-1934   1934 17,3 MB 207 JA
Härnösands Gymnasiematrikel 1650-1800 Gösta Bucht 1926 7,24 MB 131 JA
Härnösands Gymnasiematrikel 1800-1849 Gösta Bucht 1929 5,37 MB 84 JA
Högre tekniska läroverket i Örebro 1857-1957 Martin Lien 1957 36,9 MB 201 JA

~ I ~

TitelFörfattare/RedaktörÅrStorlekSidorSökbar
Illustrerad matrikel över svenska bankmannaföreningens medlemmar   1917 33,5 MB 262 JA
In- och Utskrivingsbok för Folkskolan i Vängel i Fjällsjö skoldistrikt 1921-1959     1,87 MB 64 JA

~ J ~

TitelFörfattare/RedaktörÅrStorlekSidorSökbar
Justitiematrikel 1920 Hjalmar Gullberg 1920 30,4 MB 475 JA
Justitiematrikel 1934 Hjalmar Gullberg 1934 23 MB 418 JA
Jämten 1966 Thord Bylund 1966 703 KB 17 JA
Jämten 1967 Thord Bylund 1967 538 KB 14 JA
Jämten 1968 Thord Bylund 1968 394 KB 11 JA
Jämten 1969 Thord Bylund 1969 786 KB 20 JA
Jämten 1970 Thord Bylund 1970 2,14 MB 29 JA
Jönköpings länskalender 1931   1931 55,6 MB 474 JA

~ K ~

TitelFörfattare/RedaktörÅrStorlekSidorSökbar
Karolinska läroverket i Örebro 1900-1935 Bengt Söderberg 1950 29,2 MB 271 JA
Kongliga skogs- och jägeristaten 1539—1900, biografiska studier Hugo Samzelius 1902 12 MB 217 JA
Kungörelser 1825     98,4 MB 388 NEJ
Kyrkobokföringshistorik - En beskrivning av pastorsämbetenas arbetsuppgifter. Björn Fyrlund, Nils Marelius 2006 1,04 MB 68 JA

~ L ~

TitelFörfattare/RedaktörÅrStorlekSidorSökbar
Landsstaten i Malmöhus och Kristianstads län 1719-1917 Otto Lindberg 1919 16,5 MB 193 JA
Landstatmatrikel 1918 Hjalmar Gullberg & Torsten Uggla 1918 32,5 MB 376 JA
Landstatmatrikel 1924 M. Blomstedt 1924 24,4 MB 446 JA
Lilla Edets Realskola 1923-1951 Ernst Hollman 1967 26,6 MB 391 JA
Lundastudenter. Under akademiens första årtionde. Carl Sjöström 1898 1,23 MB 35 JA
Lunds privata elementarskola 1900-1950 Bengt Söderberg 1957 73,7 MB 821 JA
Lunds universitets matrikel 1667-1732 P. Wilner, Barbro Edlund 1984 13,3 MB 251 JA
Lunds universitets matrikel 1732-1830 Barbro Edlund 1979 21,7 MB 339 JA
Lärarkåren vid Jämtlands och Härjedalens Folk- och Småskolor, Porträttgalleri   1938 23 MB 203 JA
Lärarmatrikeln 1946 Herbert Gejrot, Pontus H. Räf, Einar Sandén 1946 59,4 MB 788 JA
Lärovärks-matrikel för läsåret 1892-1893 S. G. Dahl 1894 38,2 MB 484 JA

~ M ~

TitelFörfattare/RedaktörÅrStorlekSidorSökbar
Maria Aurora Köningsmarck - En krönika Birger Mörner 1914 23 MB 368 JA
Matrikel över Gästrike-Hälsinge Nation i Uppsala 1811-1961 Gösta Thimon 1963 42,1 MB 595 JA
Matrikel öfver i Upsala studerande Norrlänningar 1595-1889 Erik Modin, E. N. Söderberg 1890 86,8 MB 359 NEJ
Matrikel öfver Ordinar. Tjenstemän vid Församlingarne och Läroverken i Sverige och Norrige Johan Adolph Berggren 1826 21,2 MB 339 NEJ
Matrikel över lärare och elever vid Tumleberg-Varaskolorna 1915-1946
jämte en del västgötaelever vid Tyfts lantmannaskola 1911-1915
David Andersson 1946 11,8 MB 202 JA
Matrikel över Sveriges Polis och Fjärdingsmän 1942   1942 44,8 MB 425 JA

~ N ~

TitelFörfattare/RedaktörÅrStorlekSidorSökbar
Norrlands nation i Lund, Biografiska och Genealogiska anteckningar Carl Sjöström 1902 1,47 MB 33 JA
Norrlands nation i Upsala 1909-1914 Johan Nordström 1915 9 MB 190 JA
Ny Svensk Ecklesiastik-matrikel C. G. Eckerberg 1896 135 MB 323 NEJ

~ O ~

TitelFörfattare/RedaktörÅrStorlekSidorSökbar
Ofrälse studenter i Lund utanför nationsindelningen 1710-1814  Barbro Edlund 1981 15,3 MB 233 NEJ

~ P ~

TitelFörfattare/RedaktörÅrStorlekSidorSökbar
Personhistorisk tidsskrift 1912 Carl Magnus Stenbock 1913 136 MB 337 NEJ
Postkontor och Postmästare Ernst Grape 1951 69,1 MB 903 JA

~ S ~

TitelFörfattare/RedaktörÅrStorlekSidorSökbar
Skara Högre Almänna Läroverks Katalog Höstterminen 1922   1922 3,6 MB 53 JA
Skara Stifts Herdaminne 1850-1930. Första bandet. L. A. Cederbom, C. O. Friberg 1923 26,5 MB 494 JA
Skara Stifts Herdaminne 1850-1930. Andra bandet. L. A. Cederbom, C. O. Friberg 1930 34 MB 615 JA
Skaraborgs länskalender 1903   1903 41,2 MB 601 JA
Släkten Berg från Söderhamn Nils Hård af Segerstad 1981 3,8 MB 52 JA
Släktforskarnas årsbok 1988-2016, se här.
Smålands nation i Lund 1668-1921 Carl Sjöström 1922 36,4 MB 662 JA
Smålands nation i Uppsala I 1637-1844 P. G. Vistrand 1917 34,6 MB 661 JA
Smålands nation i Uppsala II 1845-1950 Paul Wilstadius  1961 27 MB 389 JA
Smålandsstudenter i Uppsala på 1500- och 1600 talen I 1593-1625 Gösta Gideon Molin 1955 19,7 MB 323 JA
Smålandsstudenter i Uppsala på 1600-talet II 1626-1645 Gösta Gideon Molin, Paul Wilstadius 1968 16,9 MB 292 JA
Smålandsstudenter i Uppsala på 1600-talet III 1646-1663 Paul Wilstadius 1968 12,9 MB 220 JA
Smålandsstudenter i Uppsala på 1600-talet IV 1664-1699 Paul Wilstadius 1971 13,9 MB 248 JA
Smålandsstudenter i Uppsala på 1700-talet V 1700-1744 Paul Wilstadius 1978 13,9 MB 313 JA
Småländska Nationen i Lund. Biografiska anteckningar. A. H. Lundin 1882 32,2 MB 458 JA
Sollefteå Samskola 1909-1948     36,6 MB 713 JA
Svensk Folkskole-matrikel. Omfattande uppgifter till och med 1 jan 1904. Clas Gustafsson 1904 72,3 MB 374 JA
Svensk järnvägsmatrikeln 1948 Ragnar Trolle, Gustaf Söderling, Hilding Runefelt,
Mattis Bång
1948 69,6 MB 497 JA
Svensk Officersmatrikel I. Generalitetet, generalstaben och infanteriet. Severin Hallberg 1921 140 MB 542 NEJ
Svensk Slägtkalender 1887. Tredje årgången.   1886 61,3 MB 300 NEJ
Svenska antavlor 1987-2004, se här
Svenska Arméns Anciennetets-tour och Rang-rulla 1842 Landtförsvars-Departementets Commando-Expedition 1842 22,2 MB 174 JA
Svenska Arméns Anciennetets-tour och Rang-rulla 1844 Landtförsvars-Departementets Commando-Expedition 1844 25,1 MB 183 JA
Svenska Arméens Anciennetets-tour och Rang-rulla 1847 Landtförsvars-Departementets Commando-Expedition 1847 24,1 MB 174 JA
Svenska Arméens Anciennetets-tour och Rang-rulla 1858 Landtförsvars-Departementets Commando-Expedition 1858 25,1 MB 170 JA
Svenska Polisen del 1   1933 46,2 MB 619 JA
Svenska polisen del 2   1933 61,1 MB 555 JA
Svenska Riksdagens Borgarstånd 1719-1866. Personhistoriska anteckningar. Viktor Millqvist 1912 48,5 MB 229 NEJ
Svenska tandläkare i ord och bild Gotthard Dahlén 1949 51,8 MB 454 JA
Svenskt Biografiskt Handelslexikon.
Uppslagsbok med artiklar om handels-, hanterks- och industrifirmor i Sverige.
I. Curth 1923 68,1 MB 244 NEJ
Svenskt Biografiskt Lexikon. Första bandet. A. Berg 1858 29,5 MB 392 JA
Svenskt Biografiskt Lexikon. Andra bandet.   1859 29,9 MB 409 JA
Svenskt Biografiskt Lexikon. Tredje bandet.   1860 29,5 MB 385 JA
Svenskt Biografiskt Lexikon. Fjärde bandet   1862 12 MB 385 JA
Svenskt Biografiskt Lexikon. Femte bandet   1864 27,1 MB 393 JA
Svenskt Biografiskt Lexikon. Sjunde bandet Elof Tegnér 1875 46,5 MB 527 JA
Svenskt Porträttgalleri IX. Kungl. Maj:ts Befallningshafvande med landsstaten. Hj. Gullberg 1908 9,8 MB 197 JA
Sveriges advokatsamfund 1937, Porträttgalleri   1937 9,39 MB 122 JA
Sveriges bankmatrikel 1891 Per Lidell 1891 60,3 MB 589 JA
Sveriges 100-åringar Aron Valentin 1966 35,2 MB 521 JA
Sveriges kommuner 1889.
Administrativt, judiciellt och ecklsiastikt hänseende jämte fögderier och länsmansdistrikt m.m.
Karl Sidenbladh 1889 19,5 MB 190 JA
Sveriges Kommuner Västernorrlands län. Länsbeskrivning och personhistoria.   1938 73 MB 946 JA
Sveriges sjöbefälsskolor 1913-1960 del II Axel Axwik, Gunnar Johnson 1960 47,2 MB 561 JA
Sveriges Småskollärarinnor i Ord och Bild   1945 68,2 MB 649 JA
Sveriges studenter 1900-1935. Dalarna, Gotland, Närke, Södermanland, Västmanland. Bengt Söderberg 1950 88,4 MB 1058 JA
Sveriges Ecklesiastikmatrikel Carl Rosenberg 1891 38,6 MB 534 JA
Södermanlands-Nerikes Nation 1947-1961 Åke Holm, Timo Kärnekull, Ivan Svensson 1962 42,7 MB 474 JA

~ U ~

TitelFörfattare/RedaktörÅrStorlekSidorSökbar
Uppsala Academies matrikel 1841 Aug. Th. Låstbom 1841 6,19 MB 103 JA
Uppsala katedralskolas matrikel 1719-1806 Ragnar Norrman, Birgit Stenmark 2003 10,6 MB 190 JA
Uppsala katedralskolas matrikel 1806-1864 Ragnar Norrman, Birgit Stenmark 2006 18,1 MB 320 JA
Uppsala universitets matrikel band I 1595-1700 Aksel Andersson, A. B. Carlsson, J. Sandström 1911 24,7MB 425 JA
Uppsala universitets matrikel band II 1700-1750 A. B. Carlsson 1923 19,7 MB 396 JA
Uppsala universitets matrikel band III 1750-1800 A. B. Carlsson 1946 21,3 MB 394 JA
Uppsala universitets matrikel höstterminen 1936 Thoralf Fries, Ernst von Döbeln 1937 32 MB 408 JA

~ V ~

TitelFörfattare/RedaktörÅrStorlekSidorSökbar
Vermlands nation i Lund 1682-1907 Carl Sjöström 1908 11,1 MB 197 JA
Vestgöta nation i Lund 1683-1910 Carl Sjöström 1911 14,9 MB 266 JA
Veterinärer med biografiska uppgifter samt tandläkare med biografisk uppgifter. Albin Hildebrand 1907 16,5 MB 158 JA
Värmlands nation i Uppsala 1925-1934 Erik Elinder 1935 23,4 MB 242 JA
Värmlands nation i Uppsala 1935-1944 Arne Eklund 1945 6 MB 287 NEJ
Värmlands nation i Uppsala 1945-1954 Staffan Runestam 1955 27,5 MB 321 JA
Värmlands Nations Historia jämte Förteckning öfver dess Medlemmar 1595 till 1877 E. H. Lind 1877 16,6 MB 210 JA
Västgöta Nation i Uppsala Band I 1595-1720 Bo V:son Lundqvist 1946 22,9 MB 400 JA
Västgöta Nation i Uppsala Band II 1721-1780 Bo V:son Lundqvist 1969 9,35 MB 372 NEJ
Västgöta nation i Uppsala Band III 1780-1830 Bo V:son Lundqvist 1976 17,2 MB 318 JA

~ Ö ~

TitelFörfattare/RedaktörÅrStorlekSidorSökbar
Östgöta nation i Lund 1668-1913. Biografiska och genealogiska anteckningar jämte historik Ax. Setterdahl 1913 30,2 522 JA

Annonser