Blanketter

Reseräkningar, ansökning om arrangemangsstöd m.m. Här hittar du alla blanketter som rör din förening.

Senast en månad efter genomfört arrangemang ska ekonomisk redovisning av utfallet skickas till förbundskansliet tillsammans med resultatet av antalet besökare, därefter sker utbetalning av utlovat belopp.

Senast en månad efter avslutat projekt ska ekonomisk redovisning av utfallet skickas till förbundskansliet, tillsammans med 4 exemplar av slutprodukten, därefter sker utbetalning av utlovat belopp.

Gör egna registerskivor med presentationsprogrammet. Som medlem i Sveriges Släktforskarförbund finns förmånen att använda programvaran gratis.

Har er förening en idé om ett släktforskararrangemang som ni behöver ekonomiskt stöd för att kunna genomdriva? Då kan ni söka bidrag till det från Sveriges Släktforskarförbund.

Sveriges Släktforskarförbund har ett projektstöd för föreningarna, som kan utgå som ett bidrag (om högst 10.000 kr) till tryckningskostnader, CD-produktion etc. för publikationer med intresse även utanför den egna bygden.