Nils Håkansson

Tegelbruksarbetare, husman. Blev högst 69 år.

Far: Håkan Nilsson (1729 - )
Mor: Maria Pålsdotter (1728 - )

Född: 1769 Stackberget, Säfsnäs sn, DALA 1) Föräldrar till "Nils", född i Säfsnäs sn i september 1769 (otydlig födelsedatum; döpt den 24 september): Håkan Nilsson och hu. Maria Pålsdotter från Stackberget. Faddrar: Johan Johansson i "Älgsiöhögden"; drängen Per Hindersson på Fredriksberg; Sven "Biörjels" hu. Marit Larsdotter från Björnkullen; pigan Katarina ("Cathrina") Persdotter vid Fredriksberg.
Bosatt: omkring 1798 Gensundet, Grangärde sn, DALA 2) 
Straffad/dömd: 1802 Grangärde sn, DALA 3) 
Tegelbruksarbetare: omkring 1803 Vågbro tegelbruk, Norrala sn, HÄL 2) 
Bosatt: omkring 1803 Vågbro, Norrala sn, HÄL 2) 
Bosatt: före 1805 Värmland, VÄR 4) 
Immigrerade: 1805 Norrala sn, HÄL 5) I längden över in- och utflyttade 1804-1840, vilken för de första åren är mycket summarisk med enbart sidhänvisningar till den nu förkomna husförhörslängden, anges sist under rubriken "Inflyttade 1805": "TegelB.arb. Nils Håkanss. med H. och 2 Barn". (Eftersom Nils Håkansson bodde i Vågbro redan 1803 måste familjen alltså ha flyttat ut däremellan.)
Arvsskifte: 27.12.1808 Vågbro, Norrala sn, HÄL 6) Arvsskiftet efter hustrun "Märta Ersdotter" hålls i Vågbro den 27 december 1808. Se utdrag ur bouppteckningen i hennes personnotis.
Bosatt: omkring 1813 Hamre, Norrala sn, HÄL 2) Här avses troligen Hamre och Ingsta gemensamma utanvidsområde vid Vågbro.
Husman: omkring 1816 Ingsta, Norrala sn, HÄL 2) 
Bosatt: omkring 1816 Ingsta, Norrala sn, HÄL 2) Här avses troligen Hamre och Ingstas gemensamma utanvidsmark vid Vågbro.
Bosatt: omkring 1828 Hamre, Norrala sn, HÄL 7) Enligt husförhörslängden 1828-1834, då han och familjen skrivs under Hamre, så skrivs de i mantalslängden under Ingsta.
Död: 11.03.1838 Ingsta, Norrala sn, HÄL 8) Dödsnotisen med datumet den 11 mars 1838 lyder: "f. Tegelbruksarbetaren Nils Håkansson i Ingsta", död av slag, 69 år gammal.


Familj med Margareta Eriksdotter (1759 - 1808)

Vigsel: 27.12.1795 Grangärde sn, DALA 9) Vigselnotisen med datumet den 27 december 1795 i Grangärde vigselbok lyder: "Drängen Nils Håkansson ifrån Stakberget i Säfsnäs och Pigan Margareta Ersdr. ifrån Gensundet". I kommentarskolumnen står: "Bruden som är Fader- och Moderlös har sin morbroders Eric Anderssons i Dahlkarsberget bifall till giftermålet."

Barn:
Karin Nilsdotter+ (1797 - )
Kristina Nilsdotter (1798 - 1878)
Håkan Nilsson Hamberg (1803 - )
Erik Nilsson (1806 - 1845)


Familj med Anna [!] Eriksdotter (1775 - 1850)

Vigsel: 21.03.1810 Norrala sn, HÄL 10) Vigselnotisen med datumet den 21 mars 1810 lyder: "Tegelbruks Drängen: Nils Håkansson och Pig. Anna Ersd:r i Hamre." "Giftomän: Hans. d--- [sannolikt 'dess', resten av ordet dolt av marginalskugga i den mikrofilmade kopian] Barns förmyndare: Hennes Ol Ersson i Sch--- [marginalskugga, troligen avses Skensta]".

Barn:
Margareta Nilsdotter+ (1810 - )
Nils Nilsson (1813 - )
Anna Nilsdotter (1816 - )


Noteringar
I husförhörslängden för Grangärde sn 1786-1798 skrivs under "Jäns Sundet" [Grangärde AI:9D, husförhörslängd 1786-1798, uppsl. 49, Genline ID: 169.7.18300]:
Nils Håkansson (f. 1769 i Säfsnäs sn), gift i december 1795 (under vigseldatumet ett otydligt ord vid Margaretas namn)
Hu. Margareta Ersdotter (f. 1759-04?-01 i "Jensunde")
Dotter Katarina (f. 1797-06-08).
---
I husförhörslängden 1816-1821 skrivs på uppslaget för "Hamre och Ingsta Utanveds Folk", vilket i Nils Håkanssons fall sannolikt avser Vågbro [AI:2, uppsl. 164]:
Arbetaren Nils Håkansson (f. 1769), inflyttad från Värmland ("Verml.")
Hu. Anna Ersdotter (f. 1776), "Befr."
[Överstruken:] Son Håkan (f. 1803-06?-03), utflyttad till uppsl. 160 1818, inflyttad från uppsl. 73 år 1821. I kolumnen för Omständigheter anges dels att han tog nattvarden första gången 1821, dels "rymt".
[Överstruken:] Son Erik (f. 1806-05-xx), tog nattvarden första gången 1821, inflyttad från uppsl. 128 1821.
[Överstruken:] Son Erik "Oägta Jonsson" (f. 1806-02-23), tog nattvarden första gången 1821
Son Nils (f. 1813-08-xx)
Dotter Anna (f. 1816-01-30).
---
I husförhörslängden 1822-1827 skrivs bland utanvidsfolket i Hamre och Ingsta [AI:3, uppsl. 181]:
Arbetskarlen Nils Håkansson (f. 1769 i "Säfsnäs"). I inflyttningskolumnen står en otydlig notering: "född i Säfsnäs i --- [otydlig ortnamn] Grangärde 1802 Verml." I kommentarskolumnen står: "i Grangärde undergått Kroppsstraff för Förbrytelse mot 7 budet.", Utfattig".
Hu. Anna Ersdotter (f. 1776), "ser illa", "Befr."
Son Nils (f. 1813-06-14), "förmanad"
Dotter Anna (f. 1816-01-30).
---
I husförhörslängden 1828-1834 skrivs bland Hamre [sic] utanvidsfolk [AI:4, uppsl. 186]:
Arbetskarlen ("Arb.Karl.") Nils Håkansson (f. 1769 i Säfsnäs [sn]), inflyttad från Grangärde [sn] 1802, "hör illa". I kommentarskolumnen står följande noteringar: "utfatt.", "Befr.", "Skrifves på Ingsta i mantals längden", "i Grangärde", "hör illa".
Hu. Anna Ersdotter (f. 17796), "Befr.", "ser illa". I utflyttningskolumnen står ett otydligt ord.
Son Nils (f. 1813-06-14), utflyttad till uppsl. 182 år 1829, tog nattvarden första gången 1829
Dotter Anna (f. 1816-01-30), utflyttad till uppsl. 82 år 1832, inflyttad från uppsl. 173 år 1834. I kommentarskolumnen står en kort, otydlig notering avslutad med årtalet 1832 (syftar troligen på året för första nattvardsgången).
---
I husförhörslängden 1835-1840 skrivs bland Ingsta utanvidsfolk [AI:5, uppsl. 247]:
[Överstruken:] "f. Tegelbr: Arbet:" Nils Håkansson (f. 1769, "död 1838 11/3"), "Mfr." [dvs. mantalsfri], "utfatt."
Hu. [ändrat till: Enkan"] Anna Ersdotter (f. 1776), "Mfr.", "Sjukl:"
[Överstruken:] Dotter Anna (f. 1816-01-30), utflyttad till uppsl. 70 år 1835
Dotter Anna (f. 1816-01-30), inflyttad från uppsl. 19?6 år 1840.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1769       Födelse 1769 Stackberget, Säfsnäs sn, DALA.  1)
1775       Makan Anna [!] Eriksdotter föds 10.07.1775 Hamre, Norrala sn, HÄL 11).
1795       Vigsel Margareta Eriksdotter 27.12.1795 Grangärde sn, DALA.  9)
1797       Dottern Karin Nilsdotter+ föds 08.06.1797 Gensundet, Grangärde sn, DALA 12).
~1798       Bosatt omkring 1798 Gensundet, Grangärde sn, DALA.  2)
1798       Dottern Kristina Nilsdotter föds 07.11.1798 Gensundet, Grangärde sn, DALA 13).
1802       Straffad/dömd 1802 Grangärde sn, DALA.  3)
~1803       Tegelbruksarbetare omkring 1803 Vågbro tegelbruk, Norrala sn, HÄL.  2)
~1803       Bosatt omkring 1803 Vågbro, Norrala sn, HÄL.  2)
1803       Sonen Håkan Nilsson Hamberg föds 03.06.1803 Vågbro, Norrala sn, HÄL 14).
<1805       Bosatt före 1805 Värmland, VÄR.  4)
1805       Immigration 1805 Norrala sn, HÄL.  5)
1806       Sonen Erik Nilsson föds 12.03.1806 Vågbro+, Norrala sn, HÄL 15).
1808       Makan Margareta Eriksdotter dör 04.05.1808 Vågbro, Norrala sn, HÄL 16).
1808       Arvsskifte 27.12.1808 Vågbro, Norrala sn, HÄL.  6)
1810       Vigsel Anna [!] Eriksdotter 21.03.1810 Norrala sn, HÄL.  10)
1810       Dottern Margareta Nilsdotter+ föds 30.12.1810 Vågbro, Norrala sn, HÄL 17).
~1813       Bosatt omkring 1813 Hamre, Norrala sn, HÄL.  2)
1813       Sonen Nils Nilsson föds 14.06.1813 Hamre, Norrala sn, HÄL 18).
~1816       Husman omkring 1816 Ingsta, Norrala sn, HÄL.  2)
~1816       Bosatt omkring 1816 Ingsta, Norrala sn, HÄL.  2)
1816       Dottern Anna Nilsdotter föds 30.01.1816 Ingsta, Norrala sn, HÄL 19).
~1828       Bosatt omkring 1828 Hamre, Norrala sn, HÄL.  7)
1838       Död 11.03.1838 Ingsta, Norrala sn, HÄL.  8)


Källor
 1) Säfsnäs C:1, födelsebok 1748-1775, Genline ID: 2159.16.50200
 2) Jämför barnens födelsenotiser
 3) AI:3, uppsl. 181
 4) Se informationen om övriga händelser
 5) B:1
 6) Bouppteckningar 1808-1809, nr 62, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
 7) AI:4, uppsl. 186
 8) C:6
 9) Grangärde E:2, vigselbok 1785-1836, Genline ID: 169.25.38200
 10) C:4, f. 106v
 11) C:3, p. 397
 12) Grangärde AI:9D, husförhörslängd 1786-1798, uppsl. 49, Genline ID: 169.7.18300
 13) Grangärde C:6, födelsebok 1795-1813, Genline ID: 169.82.28700
 14) C:4, f. 47v, Genline ID: 700.16.23000
 15) C:4, f. 53v
 16) C:4, f. 128v
 17) C:4, f. 65v
 18) C:4, f. 72v
 19) C:4, f. 79r<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström