Olof Andersson Fisk Ahlrot Elg Lemberg

Kronobåtsman. Blev 81 år.

Far: Anders Andersson Fisk (~1706 - 1734)
Mor: Kerstin Matsdotter (1692 - )

Född: 11.08.1733 Borg+, Norrala sn, HÄL 1) Födelseår och -datum är mycket otydligt (jämför husförhörslängden). Som föräldrar anges Anders Andersson Fisk; i födelsenotisen för det föregående barnet 1724 står emellertid Anders Andersson Fisk i Borg och Kerstin Matsdotter som föräldrar. Faddernotisen är något otydlig och hopträngd med brodern Mats', men bör sannolikt läsas så här: Erik Larsson och hans ej namngivna hustru i Arklo; Johan Flygare och hans ej namngivna hustru
Fördubblingsbåtsman: omkring 1754 Båtsmansrote 117 (omfattade 1737 Styvje nr 2, Styvje nr 3, Styvje nr 4, Styvje nr 5, Styvje nr 6;), Norrala sn, HÄL 2) 
Bosatt: omkring 1754 Styvje, Norrala sn, HÄL 2) 
Fördubblingsbåtsman: från 1754 Båtsmansrote 108 (omfattade 1737 Ale nr 1, Ale nr sub 1, Ale nr 2, Ale nr 3, Närby nr 2, Närby nr 3;), Norrala sn, HÄL 3) I det maskinskrivna registret anges att Olof Andersson Ahlrot antagits som båtsman i rote 108 år 1754. (I avdelningen för födda skrivs på uppslaget för "Crono-Båtsman för 2 Rotan, Ali och Närby" "Olof [hänvisning till samtida tillägg nedanför: "Knutsson"] Ahlrot Hust. Brita Nilsdotter i samband med sonen Olofs födelse 1761-08-06. [C:3, p. 362])
Fadderskap: 1756 Haga, Norrala sn, HÄL 4) "Fördublingen Olof Ahlrot", utan angiven vistelseort, står 1756 som ungfadder till Anna (f. 1756-09-06), dotter till båtsmannen Mattias Nyman och hu. Gölin Larsdotter. Födelsenotisen är införd på uppslaget för "CronoBåtsman uti 10 Rotan. Haga."
Kronobåtsman: från 1758 Båtsmansrote 109 (omfattade 1737 Remsta nr 1, Remsta nr 2, Losjö nr 1, Losjö nr 2, Berge nr 1), Norrala sn, HÄL 5) I det maskinskrivna registret anges att Olof Andersson Elg antagits som båtsman i rote 109 år 1758. (I avdelningen för födda i kyrkboken skrivs på sidan som vanligen reserverats för ordinarie båtsmän på uppslaget "CronoBåtsman uti 3 Rotan. Remstad, Losiö etc." "Olof Elg, hustru Anna Knutsdotter" i samband med barnens födelse 1763-1767. [C:3, p. 364])
Fadderskap: 1761 Båtsmansrote 108, Norrala sn, HÄL 6) Olof Elg och hu. Anna Knutsdotter i Närby står 1761 som faddrar till Olof (f. 1761-08-06), son till båtsmannen Olof Knutsson Ahlrot och hu. Brita Nilsdotter i den andra båtsmansroten (som omfattade Ale och Närby).
Fadderskap: 1762 Remsta nr 1, Norrala sn, HÄL 7) Båtsman Olof Elg och hu. Anna Knutsdotter i Närby står 1762 som faddrar till Anna (f. 1762-12-02), dotter till bonden Jon Andersson och hu. Brita Persdotter i Remsta nr 1.
Fadderskap: 1764 Berge nr 1, Norrala sn, HÄL 8) Båtsman Olof Elg och hu. Anna Knutsdotter i Närby står 1764 som faddrar till Olof (f. 1764-04-13), son till bonden Erik Larsson och Anna Svensdotter i Berge nr 1.
Fadderskap: 1764 Å nr sub 2, Norrala sn, HÄL 9) "Olof Elg och hustr: Anna Canuti i Närby" står 1764 som faddrar till Olof (f. 1764-02-18), son till bonden Olof Johansson och Karin Ersdotter i Å nr sub 2.
Bosatt: omkring 1764 Närby, Norrala sn, HÄL 10) 
Fadderskap: 1776 Närby, Norrala sn, HÄL 11) Olof Lemberg och hu. Anna Knutsdotter i Närby står 1776 som faddrar till Olof (f. 1776-10-12), son till skomakaren Olof Agerberg och hu. Ingrid Henriksdotter i Närby. [C:3, p. 360] - En dubblettfödelsenotis finns införd i den följande ministerialboken, upprättad ca 1775. Där anges inte Olofs och Annas vistelseort. [C:4, f. 3r]
Arvsskifte: 29.03.1785 Närby, Norrala sn, HÄL 12) Arvsskiftet efter svärmodern Ingrid Larsdotter hålls i Närby den 29 mars 1785. Se utdrag ur bouppteckningen i hennes personnotis.
Fadderskap: 1799 Närby, Norrala sn, HÄL 13) Båtsmannen Olof Lemberg ("Båtsm: Olof Lemnberg") och hu. Anna Knutsdotter i Närby står 1799 som faddrar till Lars (f. 1799-01-30), son till torparen Lars Persson och hu. Anna Larsdotter i Närby.
Arvsskifte: 30.09.1809 Närby, Norrala sn, HÄL 14) Arvsskiftet efter hustrun Anna Knutsdotter i Närby ägde rum den 30 september 1809. Se utdrag ur bouppteckningen i hennes personakt.
Bosatt: till 1815 Remsta, Norrala sn, HÄL 15) 
Död: 12.01.1815 Remsta, Norrala sn, HÄL 16) Dödsnotisen med datumet den 12 januari 1815 lyder: "Remsta. Afsk. Båtsm. Olof Elg. Lefvat Xstel.t". Dödsorsak: "Ålderdom". Åldern 82 år.


Familj med Anna Knutsdotter (1737 - 1809)

Vigsel: 29.10.1758 Norrala sn, HÄL 17) Vigselnotisen i avdelningen för vigda bland "Crono-Båtsmän" lyder: "1758 d. 29 Octob. gifte sig Olof Anderson Ahlrot (född 1733 d. 11. Aug. fadren And. Andersson Fisk, mod. hust. Cherstin Matsdotter.) med ärl. pigan Anna Knutsdotter i Närby, född 13 Maji 1737. [Tillskrivet, tydligen något i efterhand:] Fadr. Sochneskrädd. Knut Olofsson, modren hust. Ingrid Larsdotter i Närby."

Barn:
Anders Olsson Elg (1763 - 1810)
Knut Olsson+ (1766 - 1766)
Ingrid Olsdotter (1767 - )


Noteringar
I husförhörslängden 1754, förhör i "Styfwje Rota" den 14 februari, skrivs efter bönderna i Styvje [AI:1, 1754, p. 19]:
"Fördubling Olof Fisk ned [sic] Ahlroth" (f. 1733-08-11 [sic]), 21 år. I de båda katekeskolumnerna står "male" [dvs. illa]. I kommentarskolumnen står: "male in libro [dvs. läser dåligt innantill i bok]; sättes N. 409".


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1733       Födelse 11.08.1733 Borg+, Norrala sn, HÄL.  1)
1734   7 mån    Fadern Anders Andersson Fisk dör 16.03.1734 Stockholm 18).
1737   3 år    Makan Anna Knutsdotter föds 14.05.1737 Närby, Norrala sn, HÄL 19).
~1754       Fördubblingsbåtsman omkring 1754 Båtsmansrote 117 (omfattade 1737 Styvje nr 2, Styvje nr 3, Styvje nr 4, Styvje nr 5, Styvje nr 6;), Norrala sn, HÄL.  2)
~1754       Bosatt omkring 1754 Styvje, Norrala sn, HÄL.  2)
>1754       Fördubblingsbåtsman från 1754 Båtsmansrote 108 (omfattade 1737 Ale nr 1, Ale nr sub 1, Ale nr 2, Ale nr 3, Närby nr 2, Närby nr 3;), Norrala sn, HÄL.  3)
1756       Fadderskap 1756 Haga, Norrala sn, HÄL.  4)
>1758       Kronobåtsman från 1758 Båtsmansrote 109 (omfattade 1737 Remsta nr 1, Remsta nr 2, Losjö nr 1, Losjö nr 2, Berge nr 1), Norrala sn, HÄL.  5)
1758   25 år    Vigsel Anna Knutsdotter 29.10.1758 Norrala sn, HÄL.  17)
1761       Fadderskap 1761 Båtsmansrote 108, Norrala sn, HÄL.  6)
1762       Fadderskap 1762 Remsta nr 1, Norrala sn, HÄL.  7)
1763   29 år    Sonen Anders Olsson Elg föds 19.04.1763 Remsta+, Norrala sn, HÄL 20).
1764       Fadderskap 1764 Berge nr 1, Norrala sn, HÄL.  8)
1764       Fadderskap 1764 Å nr sub 2, Norrala sn, HÄL.  9)
~1764       Bosatt omkring 1764 Närby, Norrala sn, HÄL.  10)
1766   32 år    Sonen Knut Olsson+ föds 10.01.1766 Remsta+, Norrala sn, HÄL 20).
1766   32 år    Sonen Knut Olsson+ dör 14.07.1766 Remsta+, Norrala sn, HÄL 20).
1767   33 år    Dottern Ingrid Olsdotter föds 13.07.1767 Remsta+, Norrala sn, HÄL 20).
1776       Fadderskap 1776 Närby, Norrala sn, HÄL.  11)
1785   51 år    Arvsskifte 29.03.1785 Närby, Norrala sn, HÄL.  12)
1799       Fadderskap 1799 Närby, Norrala sn, HÄL.  13)
1809   75 år    Makan Anna Knutsdotter dör 19.06.1809 Remsta, Norrala sn, HÄL 21).
1809   76 år    Arvsskifte 30.09.1809 Närby, Norrala sn, HÄL.  14)
1810   76 år    Sonen Anders Olsson Elg dör 21.06.1810 Remsta, Norrala sn, HÄL 22).
<1815       Bosatt till 1815 Remsta, Norrala sn, HÄL.  15)
1815   81 år    Död 12.01.1815 Remsta, Norrala sn, HÄL.  16)


Källor
 1) C:2, uppsl. 100
 2) AI:1, 1754, p. 19
 3) Register till båtsmansrullor Gävleborgs 1745-1816, Västernorrlands II 1736-1795, Västernorrlands läns landskontor 1736-1795 (fiche S02375), vol. G I b:16
 4) C:3, p. 378
 5) Register till båtsmansrullor Gävleborgs 1745-1816, Västernorrlands II 1736-1795, Västernorrlands läns landskontor 1736-1795 (fiche S02375), vol. G I b:18
 6) C:3, p. 362
 7) C:3, p. 166
 8) C:3, p. 174
 9) C:3, p. 149
 10) Se Fadderskap
 11) C:3, p. 360
 12) Bouppteckningar 1784-1786, nr 59, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
 13) C:4, f. 38v
 14) Bouppteckningar 1808-1809, nr 143, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
 15) Se Död
 16) C:4, f. 137r
 17) C:3, p. 112
 18) C:2, f. 165r
 19) C:2, uppsl. 104
 20) C:3, p. 364
 21) C:3, f. 130r
 22) C:4, f. 132r<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström