Gulbrand Persson Palm

Bokhållare, bruksskrivare, mönsterskrivare.

Far: Peter (Per) Gulbrandsson Palm (- 1674)
Mor: Kristina (Kerstin) Krok

Född: beräknat 1666 Å nr 1+, Norrala sn, HÄL 1) Han anges vid vigseln vara son till kapitenskan Christina Krok i Å.
Bosatt: Å nr 1, Norrala sn, HÄL 2) 
Bokhållare:  3) 
Vittne i häxprocesserna: 18.09.1673 Norrala ting, HÄL 4) Vid trolldomsrannsakningarna i Norrala-Trönö pastorat den 15-22 september 1673 omnämns i protokollet den 18 september:
"Hustru Karin Jon Olofss i Vi [felläst för Ale], 60 år, vites av efterskrevna barn, nämligen Gulbran Persson i Åå, 7 år, Karin Andersdotter i Remsta, 7, Margreta Olsdotter i Åkre, 14, Karin Johansdotter ibidem, 15, Ingred Hansdotter i Alij, 5, Per Andersson i Varberg, 8, Annika Andersdotter ibidem, 6 1/2 år, samt fyra de mindre syskonen, Lars Olufsson i Ringa, 11 1/2 år, Oluf Mårtensson [sic - ska vara Mårten Olufsson] i Svartvik, 8 år, Karin Larsdotter ibidem, 7 år, Brita Hansdotter i Skiänsta, 13 år, och Sven Mattsson i Ringa, 12 år, att de om nätterna bliva av henne förda. Per Hansson i Kolsta, 20 år, säger sig se henne var natt."
Fadderskap: 1693 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL 5) Gulbrand Persson Palm (utan angiven vistelseort) står 1693 som ungfadder till Sara (f. 1693-08-25), dotter till bonden Lars Persson och hu. Elin Hansdotter i Fors nr 1.
Bruksskrivare: omkring 1693 Ljusne bruk, Söderala sn, HÄL 6) Gulbrand Palm, bruksskrivare vid Ljusne bruk, uppträder 1693 som kärande i ett mål vid Norrala häradsting som företrädare för bruksägaren Magnus Christiernin.
Bosatt: omkring 1708 Söderhamn, HÄL 7) 
Omnämns: 22.01.1708 Norrala sn, HÄL 8) I protokollet från prostvisitationen den 22 och 23 januari 1708 står under rubriken "Notorii Peccatores" (dvs. notoriska syndare): "Anfgafs och Gullbrand Pehrsson Palm för det Han Håller otidigt tillhåld och sammanlefnad med sin Fästmö emot KyrckioLagen. Men såsom bem:te Palm här icke war tillstädes, uthan skrefftel.n hade begiärt dilation till Visitationen i Söderhamn, der han för tiden wistas, så blef det och Honom effterlåtit."
Fadderskap: 1710 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 9) "Monsr Gulbrand Palm" och "Hust: Karin Olofsdotter", utan angiven vistelseort, står 1710 som faddrar till Brita (f. 1710-11-11), dotter till bonden Jon Andersson och hu. Ingrid Olofsdotter i Å nr 1.
Mönsterskrivare: omkring 1717 Arbrå kompani, Hälsinge regemente, HÄL 10) I en förteckning över officerare och stabsmedlemmar vid Arbrå kompani 1717 upptas "Munsterskrifware, Gulbrand Palm". (1714 är emellertid en Petter Bäck mönsterskrivare där.)


Familj med Katarina Olsdotter Agner

Vigsel: 28.03.1710 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 11) Vigselnotisen på uppslaget för Å nr 1 lyder: "Christina Krok. 1710 Martii 28 Ingick Capitenskans Son Monsieur Gulbrand Palm Äcktenskap med Hust: Catharina Agner."

Barn:
Per Palm+ (1710 - )


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1666       Födelse beräknat 1666 Å nr 1+, Norrala sn, HÄL.  1)
1673       Vittne i häxprocesserna 18.09.1673 Norrala ting, HÄL.  4)
1674       Fadern Peter (Per) Gulbrandsson Palm dör 1674 12).
1693       Fadderskap 1693 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL.  5)
~1693       Bruksskrivare omkring 1693 Ljusne bruk, Söderala sn, HÄL.  6)
~1708       Bosatt omkring 1708 Söderhamn, HÄL.  7)
1708       Omnämns 22.01.1708 Norrala sn, HÄL.  8)
1710       Fadderskap 1710 Å nr 1, Norrala sn, HÄL.  9)
1710       Vigsel Katarina Olsdotter Agner 28.03.1710 Å nr 1, Norrala sn, HÄL.  11)
1710       Sonen Per Palm+ föds 20.07.1710 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 9).
~1717       Mönsterskrivare omkring 1717 Arbrå kompani, Hälsinge regemente, HÄL.  10)


Källor
 1) Se Vittne i häxprocesserna
 2) Se Vigsel
 3) Sikeborg, Urban: äldre genealogier från 1978-1989 (bör dubbelkontrolleras)
 4) Hanzén, Jonas J:son: Om trolldom och häxprocesser i Hälsingland (1951), s. 175
 5) C:1, f. 39v
 6) Dombok 1693 för Hälsingland, renoverad, Gävleborg: 42 (Norrala häradsting), Advokatfiskalen, Svea Hovrätt, Riksarkivet
 7) Se Omnämns
 8) LI:1, f. 28r,v
 9) C:2, uppsl. 5
 10) Meritförteckningar, Hälsinge regemente 1714-1809, Svenska indelta regementen, SVAR bild-ID A0004221_00010, Krigsarkivet
 11) C:2, f. 113v
 12) Se Lantmätare<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström