Jon Persson

Husman. Blev 42 år.

Far: Per Jonsson (1721 - 1778)
Mor: Margareta Persdotter Styf (1723 - 1796)

Född: 22.02.1756 Styvje nr 4, Norrala sn, HÄL 1) Föräldrar till "Jonas": Per Jonsson och hu. Margta Persdotter i Styvje nr 4. Faddrar: Nils Andersson och hu. Anna Mickelsdotter ("Michaelis") i Sund; Abraham ("Abram") Svensson och hu. Brita Jonsdotter ("Jonae") i Svartvik. Drängfadder Jon Mickelsson, och pigfadder Anna Jonsdotter i Styvje ("Styfwje").
Husman: till 21.08.1798 Styvje, Norrala sn, HÄL 2) 
Bosatt: till 21.08.1798 Styvje, Norrala sn, HÄL 2) 
Död: 21.08.1798 Styvje, Norrala sn, HÄL 3) Dödsnotisen med datumet den 21 augusti 1798 lyder: "Husman: Jon Persson ibid: [dvs. därstädes, syftande på Styvje] af gikt". Åldern 42 år.
Bouppteckning: 16.10.1798 Styvje, Norrala sn, HÄL 4) Bouppteckningen inleds: "Åhr 1798. den 16:de Ocktober [sic] upteknades. wärderades och delades. all befintelig qwarlåtenskap efter Afledne Husmanen Jonas Pärson i Styfwe Emellan des qwarlåtna Änka Hustru Kierten [sic] Olofsdotter och des efter Löfwande [sic] omyndiga Son Pär Jonson hwars förmydare [sic] är Nämndeman Jöns Pärson i Swartwik Som bör förordnas änkan biträd af bonden Mikell Olofson i Styfwe alla närwarande". Egendomen inleds med: "Gården består af följande husrum Neml. stufwa och en liten kammare md Mur och Cachelung [dvs. kakelugn] i stufwan" värderade till 300 daler kopparmynt; "litet fähus och foderbod och ett litet welider" 130 daler. Längre ned sägs: "Afledne Jon Pärsons innestående fodran hos Olof Pärson i Styfwe Enligt 1781. åhrs Byteslängd både i Fast och Lös egendom" motsvarande 421 daler 21 öre; "Enligt 1796. års byteslängd uti den Lösa Egendomen efter Modren" 34 daler 14 öre (---); "Innestående fodran hos Pär Anderson i Borg Enligt 1785. Åhrs byteslängd uti fasta Pänningar" 195 daler 29 öre; "d:o enligt afhandlingen af den 18.de Juni 1793 uti börde lösen" 800 daler samt en ko för 90 daler. "Nu är afl. Jon Pärs änka skyldig till Pär Anderson i Borg 59: D.r Kop.mynt för den stufwa hon nu setter uti". I slutet sägs: "Wed detta tilfälle kom änkan tillika med hennes biträde således öfwerens med Sonnens förmyndare at den lilla gröda som Modren i detta åhr har såt Samt de påföliande åhren wäntar få af ded [sic] lilla jordbruk hon har Såframt inga miswäxt åhr inträfar skulle anses för tilräkelig föda och sköttsell för Sonnens upfostring Samt lära honom förswarligen Sina Christendomsstycken Så att på hans arf skulle ingenting där före afräknas." Undertecknande bytesdeltagare är änkan hustru Kerstin Olofsdotter i Styvje, biträdd af Mickel Olofsson i Styvje; Jöns Persson i Svartvik.


Familj med Kerstin Olsdotter (1763 - )

Vigsel: 23.10.1791 Norrala sn, HÄL 5) Vigselnotisen med datumet den 23 oktober 1791 lyder: "Dito Jonas Persson i Styfje 35 År, Chierstin Olsdotter i Borg 28 År."

Barn:
Per Jonsson+ (1793 - 1794)
Per Jonsson (1795 - 1860)


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1756       Födelse 22.02.1756 Styvje nr 4, Norrala sn, HÄL.  1)
1757   1 år    Systern Helena Persdotter föds 09.10.1757 Styvje nr 4, Norrala sn, HÄL 1).
1759   3 år    Systern Margareta Persdotter föds 13.04.1759 Styvje nr 4, Norrala sn, HÄL 1).
1761   4 år    Systern Anna Persdotter föds 14.02.1761 Styvje nr 4, Norrala sn, HÄL 1).
1763   7 år    Systern Karin Persdotter+ föds 19.03.1763 Styvje nr 4, Norrala sn, HÄL 1).
1763   7 år    Makan Kerstin Olsdotter föds 21.03.1763 Borg nr 2, Norrala sn, HÄL 6).
1778   22 år    Fadern Per Jonsson dör 13.06.1778 Styvje nr 4, Norrala sn, HÄL 7).
1791   35 år    Vigsel Kerstin Olsdotter 23.10.1791 Norrala sn, HÄL.  5)
1793   37 år    Sonen Per Jonsson+ föds 01.03.1793 Styvje, Norrala sn, HÄL 8).
1794   37 år    Sonen Per Jonsson+ dör 23.01.1794 Styvje, Norrala sn, HÄL 9).
1795   38 år    Sonen Per Jonsson föds 09.01.1795 Styvje, Norrala sn, HÄL 10).
1796   40 år    Modern Margareta Persdotter Styf dör 10.08.1796 Styvje nr 4, Norrala sn, HÄL 11).
1797   41 år    Systern Brita Persdotter dör 03.10.1797 Styvje nr 4, Norrala sn, HÄL 12).
<1798       Husman till 21.08.1798 Styvje, Norrala sn, HÄL.  2)
<1798       Bosatt till 21.08.1798 Styvje, Norrala sn, HÄL.  2)
1798   42 år    Död 21.08.1798 Styvje, Norrala sn, HÄL.  3)
1798   42 år    Bouppteckning 16.10.1798 Styvje, Norrala sn, HÄL.  4)


Källor
 1) C:3, p. 256
 2) Se Död
 3) C:4, f. 121r
 4) Bouppteckningar 1798-1800, nr 66, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
 5) C:4, f. 99v
 6) C:3, p. 266
 7) C:4, f. 113v
 8) C:4, f. 25v
 9) C:4, f. 119r
 10) C:4, f. 29r
 11) C:4, f. 120r
 12) C:4, f. 120v<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström