Jon Jonsson

Husman, landbonde. Blev 40 år.

Far: Jon Andersson (1720 - 1772)
Mor: Sigrid Olsdotter (1721 - 1790)

Född: 20.06.1766 Ringa nr sub 7, Norrala sn, HÄL 1) Föräldrar till "Jonas": Jon Andersson och hu. Sigrid Olsdotter i Ringa (nr sub 7). Födelsenotisen är införd på en fortsättningssida för Ringa nr sub 7. Faddrar: Gissel Svensson och hu. Kerstin Andersdotter i Ringa; Jon Larsson och hu. Kerstin Olsdotter i Borg. Drängfadder ("Drgf.") Erik Olsson i sund, jungfru Jemima Elfvik.
Husman: omkring 1800 Ringa, Norrala sn, HÄL 2) 
Bosatt: omkring 1800 Ringa, Norrala sn, HÄL 2) 
Arvsskifte: 10.11.1800 Ringa nr sub 7, Norrala sn, HÄL 3) Bouppteckningen efter systern inleds: "Åhr. 1800. den 10. november. upteknades. wärderades. och delades. all befintelig qwarlåtenskap Som fans efter gamla Pigan Sara Jonsdotter i Ringa Emellan henes Siu efter löfwande [dvs. efterlevande] Syskon och den åttonde blifwer Afl. Brodren Olof Jonsons efterlöfwande baren [sic] i Ringa bröderna äro fiöliande [sic] bonden Anders Jonson i Haga Husman Pär Jonson i Ringa Husman Jon Jonson i Ringa och Systren Brita Jonsdotter gifter med bonden unga Pär Olofson i Ringa Syster Sigren [sic] Jonsdotter gifter med bonden Lars Pärson i Liosiö [sic - ska vara Losjö]. systren Margta Jonsdotter gifter med Bränmästaren Nils Arf i Söderhamn Systren [överstruket: dottren] Anna Jonsdotter gifter med Husman Lars Erikson i Bärge afl. Olof Jonsons barens [sic] rätt bewakas igönom deras förmyndar [sic] Som är bönderne unga Pär Olofson och Hans Hanson bäge i Ringa alla woro närwarande". Ingen fast egendom upptas. I bouppteckningen nämns: "fodran inestående efter Sina föräldrar Enligt 1776. åhrs byteslängd" (1 riksdaler 42 skillingar 6 runstycken); "d.o. efter1790. åhrs byteslängd" (1 riksdaler 16 skillingar 8 runstycken). Undertecknande bytesdeltagare är Per Jonsson i Ringa; Jon Jonsson därstädes; Hans Hansson i Ringa på avlidne Olof Jonssons barns vägnar; Per Olofsson i Ringa på sin hustrus vägnar; Lars Eriksson i Berge på sin hustrus vägnar; Lars Persson i Losjö på sin hustrus vägnar; Nils Arf i Söderhamn på sin hustrus vägnar.
Landbonde: från 1801 till 1806 Ringa nr sub 7, Norrala sn, HÄL 4) 
Bosatt: från 1801 till 1806 Ringa nr sub 7, Norrala sn, HÄL 4) 
Död: 03.08.1806 Ringa nr sub 7, Norrala sn, HÄL 5) Dödsnotisen med datumet den 3 augusti 1806 lyder: "Ringa. LandBond. Jon Jonss. f. ibm. [dvs. ibidem = därstädes] 1766 d. 20 Junii Fadr. Bond. Jon Anderss. M. Sigrid Olsd:r gift 1797 med Bond. dottr. Karin Larsd:r ifr. Styfje. Barn 1 Son [korstecken]; 1 Dotter lefver. Varit stilla och redlig, samt arbetsam. Haft god hälsa. Låg 19 veckor sjuk". Dödsorsak: "Feber och Lungsot". Åldern 40 år 1 månad 19 dagar.
Bouppteckning: 04.10.1806 Ringa nr sub 7, Norrala sn, HÄL 6) Bouppteckningen inleds: "År 1806 d. 4 October, anstäldes Bouptekning och Arfskifte efter Land Bonden Jon Jonsson i Ringa Norrala Socken, som aflidit d. 8 Augustii, och lämnat efter sig Enkan Karin Larsdotter biträd af Bonden Swen Olsson i Ringa, samt en dotter Sigrid 2 år, hwars rätt bewakas af Bonden Per Persson i Ringa. Enkan upgaf boet som följer." Ingen fast egendom upptas. I längden anges: "Upsat en sädes lada, ett fähus och ett wedlider", värderade till 16 riksdaler. Under "Fordringar" sägs: "Betalt skulder hwar uti hemmanet war häftat och lämnat spannemål till afledne Olof Jonssons barn, samt Betalt skollöner för dem, som blef förslagit i penningar enligt [blankt] års afwittringslängd"; "till Per Jonsson i Ringa"; "till Anders Jöns sterbhus i Haga innestå. arf" 4 riksdaler; "till Lars Pers Hustru i Losjö" 3 riksdaler 19 skillingar 4 runstycken; "Enligt 1776 års afwittringslängd war Jon Jonssons fodran i Hemmanet" 2 riksdaler 24 skillingar 5 runstycken; "Enligt 1790 års Byteslängd är Jon Jonssons ford." 22 skillingar 2 runstycken; "Lemnat till afl. Olof Jonssons barn"; "Lemnat til Erik Olssons Hustru Contant" 1 riksdaler 37 skillingar 4 runstycken; "Betalt skuld som afl. Olof Jonsson hade uti Boet". Under skulder hänvisas till "1801 års Inventarie längd då Jon Jonsson emottog hemmans styrslen". Ingen bytesdeltagare undertecknar.


Familj med Karin Larsdotter (1769 - 1849)

Vigsel: 30.11.1797 Norrala sn, HÄL 7) Vigselnotisen med datumet den 30 november 1797 lyder: "Husman. Jon Jonsson i Ringa och Bondedott: Karin Larsdotter ifr. Styfje."

Barn:
Jon Jonsson+ (1800 - 1802)
Sigrid Jonsdotter+ (1804 - 1807)


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1766       Födelse 20.06.1766 Ringa nr sub 7, Norrala sn, HÄL.  1)
1769   2 år    Makan Karin Larsdotter föds 05.04.1769 Styvje nr sub 7, Norrala sn, HÄL 8).
1772   6 år    Fadern Jon Andersson dör 13.08.1772 Ringa nr sub 7, Norrala sn, HÄL 9).
1790   23 år    Modern Sigrid Olsdotter dör 08.04.1790 Ringa nr sub 7, Norrala sn, HÄL 10).
1795   29 år    Brodern Olof Jonsson dör 18.12.1795 Ringa nr sub 7, Norrala sn, HÄL 11).
1797   31 år    Vigsel Karin Larsdotter 30.11.1797 Norrala sn, HÄL.  7)
~1800       Husman omkring 1800 Ringa, Norrala sn, HÄL.  2)
~1800       Bosatt omkring 1800 Ringa, Norrala sn, HÄL.  2)
1800   34 år    Systern Sara Jonsdotter dör 01.11.1800 Ringa nr sub 7, Norrala sn, HÄL 12).
1800   34 år    Arvsskifte 10.11.1800 Ringa nr sub 7, Norrala sn, HÄL.  3)
1800   34 år    Sonen Jon Jonsson+ föds 27.11.1800 Ringa, Norrala sn, HÄL 13).
>1801       Landbonde från 1801 till 1806 Ringa nr sub 7, Norrala sn, HÄL.  4)
>1801       Bosatt från 1801 till 1806 Ringa nr sub 7, Norrala sn, HÄL.  4)
1802   36 år    Sonen Jon Jonsson+ dör 15.09.1802 Ringa, Norrala sn, HÄL 14).
1804   38 år    Dottern Sigrid Jonsdotter+ föds 10.08.1804 Ringa nr sub 7, Norrala sn, HÄL 15).
1804   38 år    Brodern Anders Jonsson dör 16.12.1804 Haga nr 4, Norrala sn, HÄL 16).
1806   40 år    Död 03.08.1806 Ringa nr sub 7, Norrala sn, HÄL.  5)
1806   40 år    Bouppteckning 04.10.1806 Ringa nr sub 7, Norrala sn, HÄL.  6)


Källor
 1) C:3, p. 343
 2) Se Arvsskifte
 3) Bouppteckningar 1801-1804, nr 6, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
 4) Se Bouppteckning
 5) C:4, f. 127r
 6) Bouppteckningar 1805-1807, nr 96, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
 7) C:4, f. 101r
 8) C:3, p. 263
 9) C:3, p. 490
 10) C:4, f. 118r
 11) C:4, f. 120r
 12) C:4, f. 122r
 13) C:4, f. 42r
 14) C:4, f. 122v
 15) C:4, f. 50v
 16) C:4, f. 124v<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström