Peter (Per) Gulbrandsson Palm

Tullnär, lantmätare.

Bosatt: omkring 1667 Söderhamn, HÄL 1) 
Tullnär: omkring 1667 Söderhamn, HÄL 1) 
Övrigt tingsärende: 04.03.1667 2) Vid det allmänna landstinget som hölls i Hudiksvall den 4 mars 1667 noteras följande i domboken under paragraf 14:
"Iblandh andre nödige ährenders förrettande, wart på Landstinget som hölts uthj Hudwichswalldh d. 4 Martij, slutit och resolverat, at borgarnets [sic] gods uthj Söderhampn liggiande wthom Stadhen, huilket Tullnähren Pedher Guldbrandson effter Arrendatoren Hans Milits befallning, hafwer låtit settia uthj sequistro, till dess Tullen derföre blef erlagdt, skall för denna gången uthur Tulls betahlning wahra löösgifwit; j anseende der af, at samma gods uthom Stadhen war uplagdh, för än som Kongl. Maj:ts Nyes uthgångne TullOrdning war publicerat (...)."
Lantmätare: från 1668 Västernorrland 3) Nr 241 Peder Guldbrandsson Palm: "Interimsfullmakt 10/2 1668 som lantmätare i Vnl. Upprättade 1671 grundritning öv. Hudiksvall o. 1672 kartor i Häls. [korstecken] 1674 o. s.å. erhöll änkan löfte om ett års lön i nådår."
Bosatt: omkring 1673 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 4) I mantalslängden 1673 skrivs för Å (nr 1) Petter Gulbrandsson, som erlägger mantalspenningar för hustrun, fyra drängar och tre pigor.
Död: 1674 5) 
Omnämns: 1674 Norrala ting, HÄL 6) Vid tinget för Norrala och Trönö socknar 1674 i maj (jag saknar datum i den kopia jag har tillgänglig) skrivs följande in i domboken: "Befallningsmannens Johan Larss Nerbelij Skrifware, Erich Wargh, läth oppå sin fadhers Befallningsman Nilss Larssons Wargs wegnar inprotocollera then skuldfordran, som hans fadher hafwer försträckt Sahl. Landtmätaren Petter Palm, 54. D.r 6 1/2 öre Kopp(ar)m.t, som Sahl. Palmens obligation wthwijser."
Övrigt tingsärende: 1675 Norrbo-Bjuråkers tingslag, HÄL 7) Vid Norrbo-Bjuråkers ting i december 1675 avhandlades det kontrakt om nådår som upprättats för Peder Palms svärmor Ingrid Larsdotter och kyrkoherden i Norrbo den 5 maj 1669 och i vilket "hennes Måg Sahl. Landtmätaren Peder Gulbrandh Palm" och dennes svåger, rådmannen i Härnösand Lars Nilsson Berghem medverkat. Peder omnämns flera gånger som enbart "Palmen". Se utdrag ur domboken i svärmoderns personakt.


Familj med Kristina (Kerstin) Krok

Vigsel:  8) Peter Palm upptas i en genealogi från början av 1700-talet för släkten Schalin av hälsingeprosten Olof Johannis Broman i "Glysisvallur" som gift med "Christina" Andersdotter Krok (i hennes första gifte), dotter till kyrkoherden i Norrala Andreas Olai Chrochius (Krok) och hu. Ingrid Larsdotter Schalina.

Barn:
Gulbrand Persson Palm (~1666 - )


Noteringar
Han upptas i en genealogi från början av 1700-talet för släkten Schalin av hälsingeprosten Olof Johannis Broman i "Glysisvallur" (d. 2, Uppsala 1953, s. 705) som make till Kerstin Andersdotter Krok, dotter till kyrkoherden i Norrala Andreas Olai Chrochius (Krok) och hu. Ingrid Larsdotter Schalina. Enligt Broman fick makarna sonen Gulbrand Palm.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1666       Sonen Gulbrand Persson Palm föds beräknat 1666 Å nr 1+, Norrala sn, HÄL 9).
~1667       Bosatt omkring 1667 Söderhamn, HÄL.  1)
~1667       Tullnär omkring 1667 Söderhamn, HÄL.  1)
1667       Övrigt tingsärende 04.03.1667.  2)
>1668       Lantmätare från 1668 Västernorrland.  3)
~1673       Bosatt omkring 1673 Å nr 1, Norrala sn, HÄL.  4)
1674       Död 1674.  5)
1674       Omnämns 1674 Norrala ting, HÄL.  6)
1675       Övrigt tingsärende 1675 Norrbo-Bjuråkers tingslag, HÄL.  7)


Källor
 1) Se Övrigt tingsärende
 2) Gävleborgs läns landskanslis arkiv, Protokoll, SVAR-signum SE/HLA/1030001/A, 1/2 (1658-1667)
 3) Ekstrand, Viktor: Svenska landtmätare 1628-1900 (Umeå & Uppsala 1896-1903)
 4) Mantalslängd 1673, Västernorrlands län, Riksarkivet
 5) Se Lantmätare
 6) Dombok för Hälsingland 1674, p. 7, HLA
 7) Dombok för Hälsingland 1675, Norrbo-Bjuråkers tingslag, p. 355-357, HLA
 8) Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Schalin (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 705
 9) Se Vittne i häxprocesserna<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström