Anders Odendal

Organist. Blev 64 år.

Far: Anders Jonsson (1714 - 1756)
Mor: Brita Jonsdotter (1719 - 1803)

Född: 01.07.1753 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 1) Föräldrar: Anders Jonsson och hu. Brita Jonsdotter i Å nr 1. Faddrar: Jon Larsson och hu. Margta Olsdotter i Fors; Lars Persson och hu. Ella Olsdotter därstädes. (Ungfaddrar:) Olof Johansson och pigan Karin Ersdotter i Å.
Fadderskap: 1779 Heden (Svarven), Norrala sn, HÄL 2) "Organist. And. Odendal", utan angiven vistelseort, står 1779 som ungfadder till Brita (f. 1779-06-30), dotter till smeden Erik Enlund och hu. Brita Odendahl i Svarven, Norrala.
Omnämns: 1782 Söderala sockenstämma, Söderala sn, HÄL 3) Kyrkoherden i Söderala A. W. Qvarnström (1845-1927) uppger i sin redogörelse om kyrkliga ärenden i Söderala:
"A. Odendahl söker förgäfves organistsysslan
1782 d. 21 April. Anfördes, att vice organisten Anders Odendahl erbjudit sig att, under villkor att han finge den efter afl. organisten Forsberg lediga sysslan, genom gifte med änkan upprätta huset. Häröfver talades länge mot och med, och kunde man icke denna gång redigt inhämta sockenmännens tankar, helst ock saken var dem så ny och oförmodad. Ärendet uppsköts till den 5 därpå följande Maj, då 26 röster voro för och 76 emot förslaget att antaga Odendahl till organist på ofvan angifna villkor.
1783 hitflyttade organisten Jonas Odendahl från Rogsta.
Organist, vice: omkring 1782 4) 
Bosatt: omkring 1786 Via nr 1, Rogsta sn, HÄL 5) 
Omnämns: 1803 Å, Norrala sn, HÄL 6) Han nämns i bouppteckningen efter Anders Jonssons i Å änka Brita Jonsdotter. Den inleds: "År 1803 den 15 October hölls Bouptekning efter Afledne [inskjutet ovanfrån: "Anders Jonssons"] Enkan Hustru Brita Jonsdotter i Å, Norrala Sockn; i närvaro af Dottren Enkan Ingrid Enlund med dess Målsman Herr Ingenieuren Hofverberg". Ingen fast egendom upptas. Under "Gälds=Betalande" upptas bl.a. "Till Smeden Norlund 6 riksdaler 44(?) skillingar; "Ingrid Enlund" 10 riksdaler 5 skillingar; "Jonas Odendal" 3 riksdaler 20 skillingar. Bouppteckningsmän är Jöns Persson i Vad och Anders Odendal. Undertecknande bytesdeltagare är Ingrid Jonsdotter med sin målsman N. M. Hofverberg. - Jonas Odendal och Anders Odendal bör alltså vara nära släkt med Ingrid Enlund, som vid sitt giftermål med smeden Erik Enlund i Norrala kallade sig Odendal.
Bosatt: till 1818 Rogsta sn, HÄL 7) 
Organist: till 1818 Rogsta sn, HÄL 7) 
Död: 24.03.1818 Via, Rogsta sn, HÄL 8) Dödsnotisen med datumet den 24 mars 1818 i Rogsta ministerialbok anger att "Organisten Anders Odendal i Wia" avlidit i "Ros vattensot", 64 år, 8[?] månader och 22 dagar gammal.


Familj med Klara Viberg (1765 - )

Vigsel: 30.10.1785 Rogsta sn, HÄL 9) Vigselnotisen med datumet den 30 oktober 1785 i Rogsta ministerialbok lyder: "Organisten Anders Odendahl, född uti Norrala, 1753. med Gästgifware dottren Clara Wijberg, född 1765. bägge sig Christeligen och wäl förehållit."

Barn:
Inga Brita Odendal (1786 - 1836)
Anders Odendal+ (1790 - )


Noteringar
I Hälsinglands museum i Hudiksvall finns en cembalo, tillverkad i Berlin 1710. På museets hemsida sägs bland annat: "Instrumentet uppges i museets katalog vara inköpt någon gång mellan 1900-1925 av fiskaren E J Arborén från Rogsta socken. Enligt Fornminnessällskapets räkenskapsbok är det exakta årtalet 1914. Inköpssumman var 40 kronor. På katalogskortet uppges att instrumentet antas ha kommit till Hudiksvall från Tyskland och att det skall ha använts av en organist i Rogsta församling. - Av fyra kända organister i Rogsta före 1850 finns endast bouppteckningen efter Anders Odendal kvar från 1818. Här finns 'en symbal med pedal och stol'. Instrumentet finns inte kvar i änkans bouppteckning. Detta kan vara museets instrument." [www.halsinglandsmuseum.se, 2004-02-08]
---
I husförhörslängden för Rogsta sn 1786-1789 skrivs på uppslaget för Via nr 1 [Rogsta AI:3 (husförhörslängd 1786-1789), uppsl. 78]:
Via nr 1, förhör den 3 februari 1789
Mårten Göransson (f. 1715-01-16)
Hu. Brita Nilsdotter (f. 1730), "aegrot." [följt av två otydliga årtal]
"Organ. Anders Odendahl" (f. 1753), frånvarande 1784-1788
"Mad: Clara Viberg" (f. 1765-04-23), frånvarande 1787
[tjänstedräng]
Dotter Brita (f. 1753)
Son Mårten (f. 1785)
[tjänstefolk]
Dotter Inga Brita Odendal (f. 1786)
Son Anders (f. 1790-01-19)


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1753       Födelse 01.07.1753 Å nr 1, Norrala sn, HÄL.  1)
1756   3 år    Fadern Anders Jonsson dör 03.07.1756 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 10).
1756   3 år    Systern Ingrid Andersdotter Odendal Enlund föds 10.08.1756 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 1).
1765   11 år    Makan Klara Viberg föds 23.04.1765 Via nr 1, Rogsta sn, HÄL 11).
1779       Fadderskap 1779 Heden (Svarven), Norrala sn, HÄL.  2)
1782       Omnämns 1782 Söderala sockenstämma, Söderala sn, HÄL.  3)
~1782       Organist, vice omkring 1782.  4)
1785   32 år    Vigsel Klara Viberg 30.10.1785 Rogsta sn, HÄL.  9)
~1786       Bosatt omkring 1786 Via nr 1, Rogsta sn, HÄL.  5)
1786   33 år    Dottern Inga Brita Odendal föds 23.11.1786 Via, Rogsta sn, HÄL 11).
1790   36 år    Sonen Anders Odendal+ föds 19.01.1790 Via nr 1, Rogsta sn, HÄL 5).
1803       Omnämns 1803 Å, Norrala sn, HÄL.  6)
1803   49 år    Modern Brita Jonsdotter dör 15.06.1803 Heden (Svarven), Norrala sn, HÄL 12).
<1818       Bosatt till 1818 Rogsta sn, HÄL.  7)
<1818       Organist till 1818 Rogsta sn, HÄL.  7)
1818   64 år    Död 24.03.1818 Via, Rogsta sn, HÄL.  8)


Källor
 1) C:3, p. 147
 2) C:4, f. 6r
 3) Qvarnström, A. W: Anteckningar om Söderala socken i Gefleborgs län, efter äldre och nyare tryckta och otryckta källor, häfte 3 (Anteckningar om kyrkliga ärenden), 2:a utg. av de tre volymerna i ett band (Söderhamn 1957), s. 23
 4) Se Omnämns
 5) Rogsta AI:3 (husförhörslängd 1786-1789), uppsl. 78
 6) Bouppteckningar 1801-1804, nr 144, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
 7) www.halsinglandsmuseum.se, 2004-02-08
 8) Rogsta C:2 (dödbok 1812-1861)
 9) Rogsta C:1 (vigselbok 1699-1700, 1718-22, 1747-1803, 1804-11)
 10) C:3, p. 407
 11) Rogsta C:1 (födelsebok 1688-89, 1693-1812)
 12) C:4, f. 123r<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström