IX:129 Jon Andersson Krok

Far: IX:151 Andreas Olai Chrochius (Krok) (- 1646)
Mor: IX:152 Ingrid Larsdotter (Schalin)

Född: Norrala pastorat+, HÄL 1) Eftersom fadern först var komminister och senare kyrkoherde i Norrala pastorat bör han själv ha varit född där.
Inskrivning som student: 15.02.1645 Uppsala universitet, Uppsala, UPP 2) 
Bosatt: omkring 1649 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 3) 
Jordinnehav: omkring 1652 Borg nr 1, Norrala sn, HÄL 4) 
Övrigt tingsärende: 30.01.1652 Norrala ting, HÄL 5) Från tinget 1652-01-30: "Effter godhe mäns Syyn och proof bleef Lars Bertilssson i Borg [nr 1] skyldigh för waanbruk på BorgsHemmanet till Joen Andersson och Lars Nillsson __ 4 Tunnor Sädh, och särdeles förlijka dhem för dijke- och gärdsgårdsfall." Det vill säga, Lars Bertilsson var landbonde på Jon Anderssons och Lars Nilssons hemman i Borg (nr 1).
Död: omkring 1655 Borg nr 1, Norrala sn, HÄL 6) Testamente om 2 daler inlämnades räkenskapsåret 1654-55 till kyrkan efter salig Joen Andersson i Borg.


Familj med IX:130 Brita

Vigsel: omkring 1649 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 7) 16 öre i föräringspengar lämnades av Jon Andersson i Å till kyrkan räkenskapsåret 1649-50. Detta skedde sannolikt i samband med vigseln.

Barn:
VIII:65 Anders [!] Jonsson


Noteringar
I en handskrift med korta biografiska notiser över studenter vid Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala t.o.m. 1729 anges om honom och brodern:
"JONAS Andreae CHROCHIUS, pastoris Filius in Norala.
OLAUS Andreae Chrochius. Hi Fratres una cum Erico Hoffnero carmen nuptiale in M. Petrum Nerbelius Scripserunt. An. 1644." [Dvs. "Jonas Andersson Krok, son till kyrkoherden i Norrala. Olof Andersson Krok. Dessa bröder skrev tillsammans med Erik Hoffnaerus ett bröllopskväde till magister Petrus Nerbelius år 1644."] [Albvm Helsingicvm, vol. U700.d., s. 71, Gästrike-Hälsinge nations deposition, Uppsala Universitetsbibliotek]
...
Utdrag ur U. Sikeborg: "Prästerskap i Norrala pastorat till 1600-talets mitt ...", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 168f (källhänvisningarna är här utelämnade): "'Jonas Andreae Krocius' (Jo[e]n Andersson Krok) inskrevs vid Uppsala universitet 1645 15/2 jämte brodern Olof men kallar sig därefter endast Jo[e]n Andersson. Han brukade 1652 Borg (nr 1) tillsammans med svågern Lars Nilsson. Han avled antagligen omkring 1655 eftersom av honom testamenterade penningar, 2 daler kmt, inlämnades till kyrkan räkenskapsåret 1654-55." (Uppgiften att Jon Andersson brukade Borgshemmanet är felaktigt. Domboksutdraget anger att hemmanet brukades av en landbonde på Jon Anderssons och Lars Nilssons uppdrag.)


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1645       Inskrivning som student 15.02.1645 Uppsala universitet, Uppsala, UPP.  2)
1646       Fadern IX:151 Andreas Olai Chrochius (Krok) dör 1646 prästgården, Norrala sn, HÄL 8).
~1649       Bosatt omkring 1649 Å nr 1, Norrala sn, HÄL.  3)
~1649       Vigsel IX:130 Brita omkring 1649 Å nr 1, Norrala sn, HÄL.  7)
~1652       Jordinnehav omkring 1652 Borg nr 1, Norrala sn, HÄL.  4)
1652       Övrigt tingsärende 30.01.1652 Norrala ting, HÄL.  5)
~1655       Död omkring 1655 Borg nr 1, Norrala sn, HÄL.  6)


Källor
 1) Baserat på indicier
 2) Sikeborg, Urban: "Prästerskap i Norrala pastorat, Hälsingland, fram till 1600-talets mitt (...)", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 168f
 3) Se Vigsel
 4) Se Övrigt tingsärende
 5) Dombok för Hälsingland 1652, f. 120v, HLA
 6) Norrala kyrkoräkenskaper, LI:1
 7) LI:1, f. 133v
 8) Sikeborg, Urban: "Prästerskap i Norrala pastorat, Hälsingland, fram till 1600-talets mitt (...)", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 168ff<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström