Magister Olaus Christophori Aurivillius

Prost. Blev högst 65 år.

Född: 1603 Örbyhus, Vendels sn, UPP 1) 
Magister:  2) 
Student: 1622 Uppsala universitet, Uppsala, UPP 1) 
Pastor, vice: från 1629 till 1636 Uppsala, UPP 1) 
Magister: 1632 Uppsala universitet, Uppsala, UPP 1) 
Kyrkoherde: från 1636 Knutby sn, UPP 1) 
Herredagsman (riksdagsman): omkring 1640 1) Han var riksdagsman 1640, 1647, 1654 och 1664.
Rektor: från 1645 Uppsala, UPP 1) 
Kyrkoherde: från 20.01.1646 Vendels sn, UPP 1) 
Bosatt: från 1648 Gävle, GÄS 1) 
Prost: från 10.03.1648 Gävle, GÄS 1) 
Kyrkoherde: från 10.03.1648 Gävle, GÄS 1) 
Död: 13.03.1668 Gävle+, GÄS 1) 


Familj med Barbro Cassiopaea (Cassiopaeus) (- 1679)

Vigsel:  2)

Barn:
Petrus Olai Aurivillius (1637 - 1677)
Christopher (Kristoffer) Aurivillius (1652 - 1709)


Noteringar
I Fant, Johan Eric & Låstbom, August Theodor: Upsala ärkestifts herdaminne, d. 1 (t.o.m. Gran), 1842, s. 450-451 anges om honom bland kyrkoherdar i Gävle kontrakt (Gävle och Valbo):
"12. Mag. OLAUS CHRISTOPHORI AURIVILLIUS. Upl. Född 1603 i Wendel och Örby, hvaraf han tog sitt namn, och hvarest Fadren Christopher Olsson var bonde. Stud. 1622. Magister 1632. Philos. Adjunct och den förste Vice Pastor i Upsala 1629. Kyrkoh. i Knutby 1636. 'Capitulares tyckte väl, att han var en ung man, som ringa hade tjent, men efter han någon tid vid Academien studerat längre än de andra, och församl. ville hafva honom, och på D. Wallii trägna förbön blef han Pastor.' Församl. ville ock sedan ogerna mista honom. Respondens vid prestmötet 1639. Rector Scholae i Upsala 1643. Kyrkoh. i Wendel 20 Jan. 1646. Praeses på prestmötet s. å. Kyrkoh. i Gefle 10 Mars 1648 och genast ContractsProst. Concionator vid prestmötet s. å. Riksdagsman 1640, 1647, 1654 och 1664. Låg i mycken oenighet med Borgmästaren Wolcher. Död 13 Mars 1668. Omtalas af Cons. såsom 'en man af förtjenst, höga embetsgåfwor och märkliga framsteg in studiis.'

Gift med Barbara Cassiopaeus, Pastorsdotter från Skeptuna, och med henne Stamfader för Aurivilliska och Rosensteinska slägterna. Barn: Petrus, f. 23 Mars 1637, Magister 1664, Tehol. Adj. och Pvgd 1665, Logices & Metaph. Professor 1669, Graecae L. Prof. 1674, E. O. Theol. Prof. s. å. [korstecken:] 23 Oct. 1677; Olof, Lector i Gefle och tillika Kyrkoh. i Elfkarleby; Eric, Juris Professor i Ups.; Johan, Kyrkoh. i Harmånger; Christopher, Prost i Alfta; N. N., g. m. Lectorn i Gefle P. Blix; Cecilia, g. 1 m. Lectorn i Gefle A. Stjernman, 2 m. Lect. Schroderus; Barbara; Catharina, g. m. Prosten i Leksand Dan. Laur. Helsingius.

Skrifter: Diss. de inartificiali dialecticae inventionis argumento, testimonio. Ups. 1644. - Diss. Synod. in Art. VII Aug. Conf. de Ecclesia Christi militante. Ib. 1645. - Likpred. öfver Borgmäst. Joh. Eskildsson [min anm: Johan Eskilsson var en tid borgmästare i Söderhamn]: Eliae Himmelsfärd, [s. 451:] såsom en afmålning av Guds barnas himmelsfärd. Sthm 1657. Flera Manuscripter uppräknas i Bibl. SvioGoth."
---
Östen Händel, Bollnäs, meddelar följande uppgift om honom på Anbytarforum (genealogi.aland.net), disk. Släkter>Övriga släkter A-B>Aurivillius, i inlägg 2004-12-06, kl. 03:28:
"---------------------------- Tabell 1 ----------------------------

Olaus Cristophori Aurivillius. Prost i Gävle. Lektor i Gävle. Född 1603 i Örbyhus, Vendel (Sv Biografiskt handlexikon av Hofberg s54).
Död 1668 i Gävle, X (Från Gästrikland 1936 s23). af sin födelseort Örbyhus tog sig anledning att genom sammansättning af de latinska orden auris (öra(finns i släktvapnet med hjälmprydnad, Magnus Bäckmark)) och villa (by) skapa sig ett tillnamn, räknar flera förtjänta medlemmar inom det prästerliga och akademiska lärareståndet. En gren har utgrenat sig i adliga ätten Rosén von Rosenstein. (Sv Biografiskt handlexikon s54)

Gift med Barbara Persdotter Cassiopæa. Död 1679 29/1 i Uppsala, C (EÄ).

Barn:
Ericus Olai Aurivillius. Prof. romersk rätt, skrev vår första
svenska språklära m.m. (SMK, Nordin-Grip s. 123). Född 1643
(Uddholm: GÄVLES VASASKOLA OCH DESS ELEVER 1557-1990 ). Död
1702 (Uddholm: GÄVLES VASASKOLA OCH DESS ELEVER 1557-1990 ).
Christopher Aurivillius. Född 1652 (MsA). Död 1709 17/4 i
Alfta,X (MsA=Sveriges släktregister : Alfta socken). Se tabell 2.
Olaus Junior Olai Aurivillius. teol. adj i Uppsala. Död 1705
(Uddholm: GÄVLES VASASKOLA OCH DESS ELEVER 1557-1990 ). Död
1709 (GÄVLE GYMNASIUMS MATRIKEL 1669 - 1849 s29).
Petrus Olai Aurivillius. Född 1637 23/3 i Knutby, C (SBL). Död
1677 23/10 i Uppsala, C (SBL). Se tabell 5."Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1603       Födelse 1603 Örbyhus, Vendels sn, UPP.  1)
1622       Student 1622 Uppsala universitet, Uppsala, UPP.  1)
>1629       Pastor, vice från 1629 till 1636 Uppsala, UPP.  1)
1632       Magister 1632 Uppsala universitet, Uppsala, UPP.  1)
>1636       Kyrkoherde från 1636 Knutby sn, UPP.  1)
1637       Sonen Magister Petrus Olai Aurivillius föds 23.03.1637 Knutby sn, UPP 3).
~1640       Herredagsman (riksdagsman) omkring 1640.  1)
>1645       Rektor från 1645 Uppsala, UPP.  1)
>1646       Kyrkoherde från 20.01.1646 Vendels sn, UPP.  1)
>1648       Bosatt från 1648 Gävle, GÄS.  1)
>1648       Prost från 10.03.1648 Gävle, GÄS.  1)
>1648       Kyrkoherde från 10.03.1648 Gävle, GÄS.  1)
1652       Sonen Magister Christopher (Kristoffer) Aurivillius föds 1652 4).
1668       Död 13.03.1668 Gävle+, GÄS.  1)


Källor
 1) Fant, Johan Eric & Låstbom, August Theodor: Upsala ärkestifts herdaminne, d. 1 (t.o.m. Gran), 1842, s. 450
 2) Fant, Johan Eric & Låstbom, August Theodor: Upsala ärkestifts herdaminne, d. 3 (Skepptuna t.o.m. Össeby), 1845, s. 2
 3) Meddelat av: Händel, Östen, Anbytarforum (http://genealogi.aland.net), disk. Släkter>Övriga släkter A-B>Aurivillius, i inlägg 2004-12-06, kl. 03:28
 4) Ohlsson, Johan: Alfta förr och nu. Ur Alfta sockens historia, d. 1 (1967), s. 14f<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström