Per Persson Hagman

Kronobåtsman. Blev 58 år.

Far: Per Jonsson Ring (1711 - 1782)
Mor: Sigrid [!] Persdotter (~1711 - 1764)

Född: 11.08.1751 Sund nr 4, Norrala sn, HÄL 1) Föräldrar till "Päder": Per Jonsson och hu. Sigrid Persdotter i "Sund N.o 4.". Faddrar: Olof Ersson och hu. Brita i Sund; Olof Pålsson ("Pauli") och hu. Margta i Ringa. (Ungfaddrar:) Fördubblingsbåtsman Math. Krus, jungfru Eva Wallejer. [C:3, p. 236] (Per skrivs också med samma födelsedatum i husförhörslängderna - se Noteringar.)
Bosatt: omkring 1759 Sund, Norrala sn, HÄL 2) I husförhörslängden 1759 skrivs Per (f. 1751-08-11), 8 år, som med sina föräldrar, inhyseshjonen Per Jonsson och hu. Sigrid, samt brodern Anders i Sund. Om Per anges: "Rent. läser wäl och rent innan."
Bosatt: omkring 1763 Sund nr 4, Norrala sn, HÄL 3) I husförhörslängden 1763 skrivs hos bonden Sven Persson i Sund nr 4 drängen Per Persson (f. 1751-08-11), 11 år.
Tjänstedräng: omkring 1763 Sund nr 4, Norrala sn, HÄL 4) 
Kronobåtsman: från 1775 till 1791 Båtsmansrote 116 (omfattade 1737 Haga nr 2, Haga nr 3, Haga nr 4, Haga nr 5, Styvje nr 1), Norrala sn, HÄL 5) Enligt det maskinskriva registret antogs Per Persson Hagberg [sic] som båtsman i rote 116 år 1775. (Enligt samma register tillträdde den följande båtsmannen Henrik Andersson Hagberg år 1791.)
Bosatt: omkring 1797 Borg, Norrala sn, HÄL 6) Dödsnotisen för sonen Anders med datumet den 13 april 1797 lyder: "Borg. Pehr Hagmans Son Anders (---)".
Bosatt: till 1810 Haga, Norrala sn, HÄL 7) 
Död: 30.04.1810 Haga, Norrala sn, HÄL 8) Dödsnotisen med datumet den 30 april 1810 lyder: "Haga. Afsked. Båtsman Pär Hagman". Dödsorsak: "Lungsot". Åldern 58 år 4 månader.
Bouppteckning: 15.10.1810 Haga, Norrala sn, HÄL 9) "År 1810, den 15. Octobr, hölts bouptekning efter afskjedade Ordinarie kronobåtsmannen Pehr Hagman i Haga Norrala Socken, som aflidit den 30. April detta år, J närvaro af dess efterlemnade änka Ingre Pehrs Dotter, biträd af Sockn skomakaren Eric Mickelsson i Styfje, och de 6. barn Sönerne, aflidne son Pärs Dotter Anna Greta, om 3. år. Hans, om 22. år. Jonas, om 19. år med dess förmyndare ålder[?] Hans Hansson i Svarfwen. Olof, om 16. år, med förmyndare bond. Hans Pehrsson i borg, som bör lagligen förordnas. Anders, om 12. år. Dottren Anna om 26, år, gift med bonden Lars Ericsson i Sterte Trönö Sockn. - Änkan upgaf egendomen". "Gården" består av "En stufwa med kammare inredt" för 8 riksdaler; "Ett fähus med sädeslada och ett litet wedlider, tilhopa wärderat för" 2 riksdaler 8 skillingar; "Fyra stycken hölador" 4 riksdaler; "En Sjöbod" 1 riksdaler. Boet värderas till ca 30 riksdaler. Därav avgår drygt 23 riksdaler i skulder, bl.a. till "Pattron Jan. Jederbom wid Wågbro" (24 skillingar) och till "Styf Dottren Lisa Olofs Dotter, Enligt 1791. års inwänt. längd af d. 3.dje Octobr, uti wärdet för stufwan" 2 riksdaler 10 skillingar 8 runstycken; "Aflidne sonen Pärs, Dotters fordrar efter 1798 års inwänt.längd af d. 22 Martii" 3 riksdaler 17 skillingar 4 runstycken; "Sonen Hans, Likaledes" samma summa; "D:o Jonas Dito" samma summa; "Dottren Anna, Dito" samma summa. När skulderna avdragits återstår endast 6 riksdaler som boets behållning. Undertecknande bytesdeltagare är Erik Mickelsson i Styvje; "son" Hans Persson "siöl---"; Hans Persson i Borg för sonen Olof Persson; Lars Ersson i Stärte [Trönö sn] å sin hustrus vägnar.


Familj med Anna Hansdotter (1747 - 1792)

Vigsel: 26.09.1779 Norrala sn, HÄL 10) Vigselnotisen med datumet den 26 september 1779 lyder: "Båtsman Per Hagman 28 År, samt Pigan Anna Hansdotter i Haga, 31 År."

Barn:
(dödfödd dotter) (1781 - 1781)
Per Persson+ (1783 - <1810)
Anna Persdotter (1784 - )
Hans Persson Ahlrot Norling (1788 - )
Jon Persson (1791 - )


Familj med Ingrid Persdotter (1757 - 1823)

Vigsel: 01.01.1793 Norrala sn, HÄL 11) Vigselnotisen med datumet den 1 januari 1793 lyder: "Båtsman Per Hagman och Enkan Ingri Persdotter".

Barn:
Olof Persson (1794 - 1860)
Anders Persson+ (1796 - 1797)
Anders Persson+ (1798 - )


Noteringar
I den odaterade husförhörslängd som sannolikt härrör från 1776 skrivs bland Haga utanvidsfolk [AI:1, odat., p. 13]:
"Ord:[inarie] B:[åtsman] Per Hagman" (f. 1751-08-11), 26 år. [Innantilläsning:] "bene"; [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "bene". I kommentarskolumnen står: "i Stockholm".
---
I husförhörslängden 1777 skrivs bland Haga utanvidsfolk [AI:1, 1777, p. 14]:
Ordinarie båtsman Per Hagman (f. 1751-08-11), 27 år. [Innantilläsning:] "bene"; [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "bene".
---
I den följande bevarade husförhörslängden från 1782 skrivs bland Haga utanvidsfolk [AI:1, 1782, p. 7]:
Ordinarie båtsman Per Hagman
Hu. Anna Hansdotter
Son Per (f. 1783-01-26), 1 år.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1751       Födelse 11.08.1751 Sund nr 4, Norrala sn, HÄL.  1)
1752   5 mån    Brodern Lars Persson+ dör 15.01.1752 Sund nr 4, Norrala sn, HÄL 1).
1754   3 år    Brodern Anders Persson+ föds 01.11.1754 Sund nr 4, Norrala sn, HÄL 1).
1757   5 år    Makan Ingrid Persdotter föds 06.05.1757 Borg nr sub 4, Norrala sn, HÄL 12).
~1759       Bosatt omkring 1759 Sund, Norrala sn, HÄL.  2)
~1763       Bosatt omkring 1763 Sund nr 4, Norrala sn, HÄL.  3)
~1763       Tjänstedräng omkring 1763 Sund nr 4, Norrala sn, HÄL.  4)
1764   12 år    Modern Sigrid [!] Persdotter dör 20.05.1764 Sund, Norrala sn, HÄL 13).
>1775       Kronobåtsman från 1775 till 1791 Båtsmansrote 116 (omfattade 1737 Haga nr 2, Haga nr 3, Haga nr 4, Haga nr 5, Styvje nr 1), Norrala sn, HÄL.  5)
1779   28 år    Vigsel Anna Hansdotter 26.09.1779 Norrala sn, HÄL.  10)
1781       Dottern (dödfödd dotter) föds 1781 Haga, Norrala sn, HÄL 14).
1781       Dottern (dödfödd dotter) dör 1781 Haga, Norrala sn, HÄL 15).
1782   30 år    Fadern Per Jonsson Ring dör 12.03.1782 Sund, Norrala sn, HÄL 16).
1783   31 år    Sonen Per Persson+ föds 26.01.1783 Haga, Norrala sn, HÄL 17).
1784   33 år    Dottern Anna Persdotter föds 03.10.1784 Haga, Norrala sn, HÄL 18).
1788   37 år    Sonen Hans Persson Ahlrot Norling föds 26.10.1788 Haga, Norrala sn, HÄL 19).
1791   40 år    Sonen Jon Persson föds 05.12.1791 Haga, Norrala sn, HÄL 20).
1792   41 år    Makan Anna Hansdotter dör 15.09.1792 Haga, Norrala sn, HÄL 21).
1793   41 år    Vigsel Ingrid Persdotter 01.01.1793 Norrala sn, HÄL.  11)
1794   43 år    Sonen Olof Persson föds 30.08.1794 Haga, Norrala sn, HÄL 22).
1796   44 år    Sonen Anders Persson+ föds 27.01.1796 Haga, Norrala sn, HÄL 23).
~1797       Bosatt omkring 1797 Borg, Norrala sn, HÄL.  6)
1797   45 år    Sonen Anders Persson+ dör 13.04.1797 Borg, Norrala sn, HÄL 24).
1798   47 år    Sonen Anders Persson+ föds 02.10.1798 Haga, Norrala sn, HÄL 25).
<1810       Bosatt till 1810 Haga, Norrala sn, HÄL.  7)
1810   58 år    Död 30.04.1810 Haga, Norrala sn, HÄL.  8)
1810   59 år    Bouppteckning 15.10.1810 Haga, Norrala sn, HÄL.  9)


Källor
 1) C:3, p. 236
 2) AI:1, 1759, p. 14
 3) AI:1, 1763, p. 14
 4) Se Bosatt
 5) Register till båtsmansrullor Gävleborgs 1745-1816, Västernorrlands II 1736-1795, Västernorrlands läns landskontor 1736-1795 (fiche S02375), vol. G I b:20
 6) C:4, f. 120r
 7) Se Död
 8) C:4, f. 131v
 9) Bouppteckningar 1810-1812, nr 59, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
 10) C:4, f. 97v
 11) C:4, f. 100r
 12) C:3, p. 271
 13) C:3, p. 521
 14) C:4, f. 9v
 15) Se Födelse
 16) C:4, f. 114v
 17) C:4, f. 11r
 18) C:4, f. 13v
 19) C:4, f. 19v
 20) C:4, f. 23v
 21) C:4, f. 119r
 22) C:4, f. 28r
 23) C:4, f. 31r
 24) C:4, f. 120v
 25) C:4, f. 37v<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström