Jöns Svensson

Landbonde, husman, torpare, fördelstagare.

Far: VI:41 Sven Eriksson (1732 - 1809)
Mor: VI:42 Brita Svensdotter (1737 - 1806)

Född: 12.10.1770 Åkre nr 1, Norrala sn, HÄL 1) Tvilling. Födelsenotiserna för honom och tvillingbrodern är införda på andra sidan av uppslaget för födda i hemmanet Åkre (nr 1). Eftersom hemmanet delades i två 1746 är första sidan reserverad för barnen födda i Åkre nr 1 och den andra för barnen i Åkre nr sub 1. Föräldrar till "Jöns": Sven Ersson och Brita Svensdotter. Faddrar: Lars Ersson och hu. Sara Olofsdotter i Arklo; Olof Pålsson och hu. Margta Jönsdotter i Ringa. (Ungfaddrar:) Drängen Per Olsson i Ringa, pigan Barbro Olsdotter därstädes.
Tjänstedräng: omkring 1797 Åkre, Norrala sn, HÄL 2) 
Husman: omkring 1799 Solberg (Åkre), Norrala sn, HÄL 2) Han skrivs som husman i Solberg ännu i sonen Lars' födelsenotis från 1806.
Bosatt: omkring 1799 Solberg (Åkre), Norrala sn, HÄL 2) 
Fadderskap: 1801 Kolsta, Norrala sn, HÄL 3) Torparen Jöns Svensson och hu. Brita Olsdotter i Solberg står 1801 som faddrar till Olof (f. 1801-12-26), son till torparen Jon Andersson och hu. Lena Olsdotter i Kolsta.
Torpare: omkring 1801 Solberg (Åkre), Norrala sn, HÄL 4) 
Arvsskifte: 16.05.1806 Åkre nr sub 1, Norrala sn, HÄL 5) Bouppteckningen efter modern Brita Svensdotter hålls i Åkre den 15 maj 1806. Se utdrag ur bouppteckningen i hennes personnotis.
Landbonde: omkring 1816 Närby nr sub sub 1, Norrala sn, HÄL 6) 
Bosatt: till 1823 Närby nr sub sub 1, Norrala sn, HÄL 7) 
Husman: från 1823 Solberg (Åkre), Norrala sn, HÄL 8) 
Bosatt: från 1823 Solberg (Åkre), Norrala sn, HÄL 9) 
Fördelstagare: omkring 1840 Solberg (Åkre), Norrala sn, HÄL 10) 


Familj med Brita [!] Olsdotter (1773 - 1831)

Vigsel: 02.02.1797 Fors nr sub 1, Norrala sn, HÄL 11) Vigselnotisen med datumet den 2 februari 1797 (alltså bara tre dagar efter att Jöns' bror Sven Svensson gifte sig i Åkre) lyder: "Jöns Svensson ifr. Åkre född 1770. Fadr. Sven Erson Bonde ibid. [dvs. därstädes] Pigan Brita Olsd.r född 1773. ifr. Forss. Bröllopet stod i Forss."

Barn:
Sven Jönsson (1797 - )
Olof Jönsson (1799 - )
Erik Jönsson (1803 - )
Lars Jönsson (1806 - )
Jöns Jönsson (1809 - )


Familj med Brita Larsdotter (1795 - )

Vigsel: 1832 Norrala sn, HÄL 12)


Noteringar
I husförhörslängden 1816-1821 skrivs på uppslaget för Närby n"N.o s.s.s. 1." [sic - ska vara nr sub sub 1] om 8 öres- 17 1/2 penningland [AI:2, uppsl. 30]:
Landbonden ["LB."; överstruket och ersatt med "Fadr."] Jöns Svensson (f. 1770)
Hu. Brita Olsdotter (f. 1773)
Son [överstruket och ersatt med "LB.", dvs. landbonden] Sven Jönsson (f. 1797-05-11), "Bev. karl."
[Överstruken:] Son Olof (f. 1799-03-02), inflyttad från uppsl. 20 år 1819 och utflyttad till uppsl. 6 år 1820; "Bev. karl."
D:o Erik (f. 1803-03-22)
[Överstruken:] Son Lars (f. 1806-01-22), tog nattvarden första gången 1821
Son Jöns (f. 1819-12-12).
---
I husförhörslängden 1822-1827 skrivs på uppslaget för Närby nr sub sub 1 om 8 öres- 17 1/2 penningland [AI:3, uppsl. 32]:
Fadern Jöns Svensson (f. 1770), utflyttad till uppsl. 63 år 1823. I kommentarskolumnen står: "Potäter".
Hu. Brita Olsdotter (f. 1773), utflyttad till uppsl. 63 år 1823.
Landbonden ("LBond.") Sven Jönsson (f. 1797-05-11). I kommentarskolumnen står: "Eg. till Hemm. Långv. Br.[uk]] H.r --- Sm--- [otydligt dop- och tillnamn]", "Gifte 1823".
Hu. Anna Jönsdotter (f. 1797-02-15), inflyttad från "Wad N.o 1.", uppsl. 214
Son Sven (f. 1824-12-31).
Bland tjänstefolket märks flera med patronymikonet Jönsson:
Drängen Olof Jönsson (f. 1799-03-02), inflyttad från uppsl. 9 år 1822, utflyttad till uppsl. 34 år 1825
Drängen Erik Jönsson (f. 1803-03-2x), utflyttad till uppsl. 9 år 1822
"Brodr." Jöns Jönsson (f. 1809-13-12), utflyttad till uppsl. 63
(---)
Drängen Lars Jönsson (f. 1806-01-2x), inflyttad från uppsl. 9 år 1824
Drängen Lars Jönsson (f. 1799-03-07 [ev. 1799-03-04]), inflyttad från uppsl. 7 1824
(---).
---
I husförhörslängden 1822-1827 skrivs på utanvidsområdet Solberg [AI:3, uppsl. 63]:
Husman Jöns Svensson (f. 1770), inflyttad från uppsl. 32 år 1823. I kommentarskolumnen står: "Befr. potäter."
Hu. Brita Olsdotter (f. 1773), med samma inflyttningsnotering
Son Jöns Jönsson (f. 1809-12-12), inflyttad från uppsl. 32 år 1824, utflyttad till uppsl. 20 år 1825, tog nattvarden första gången 1825 [otydligt datum]
Son Erik Jönsson (f. 1803-03-20), inflyttad från uppsl. 9 år 1824, utflyttad till uppsl. 34 år 1824. I kommentarskolumnen står: "Sjuklig".
---
I husförhörslängden 1828-1834 skrivs bland utanvidsfolk i Åkre i området Solberg [AI:4, uppsl. 62]:
Husmannen Jöns Svensson (f. 1770 i "--- [otydligt, kort bynamn] s1." [dvs. nr sub 1]), "Befr.", "ofärd."
[Överstruken:] Hu. Brita Olsdotter (f. 1773 i "Forss s1." [sic], "död 1831 16/4 [ev. 16/11]), "Befr. sjukl."
Hu. Brita Larsdotter (f. 1795-10-15 i "Losjö s.2." [sic]), inflyttad från uppsl. 11 år 1832, "gift 1832."
---
I husförhörslängden 1835-1840 skrivs bland utanvidsfolk i Åkre i området Solberg [AI:5, uppsl. 82]:
Husmannen [tillagt ovanför: "Fördelst."] Jöns Svensson (f. 1770), "mfr. [dvs. mantalsfri] ofärd.[ig]"
Hu. Brita Larsdotter (f. 1795-10-15)
a) [dvs. född i första giftet] Son Lars Jönsson (f. 1806-01-22). Han och hustrun anges ha flyttat in från uppsl. 7 år 1835 och flyttat ut till uppsl. 10 år 1836.
Hu. Karin Andersdotter (f. 1802-05-25)
Son Jöns (f. 1835-12-18).


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1770       Brodern Sven Svensson föds 12.10.1770 Åkre nr 1, Norrala sn, HÄL 1).
1770       Födelse 12.10.1770 Åkre nr 1, Norrala sn, HÄL.  1)
1773   2 år    Makan Brita [!] Olsdotter föds 24.09.1773 Sund nr 3+, Norrala sn, HÄL 13).
1795   25 år    Makan Brita Larsdotter föds 15.10.1795 Losjö nr 2, Norrala sn, HÄL 14).
~1797       Tjänstedräng omkring 1797 Åkre, Norrala sn, HÄL.  2)
1797   26 år    Vigsel Brita [!] Olsdotter 02.02.1797 Fors nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  11)
1797   26 år    Sonen Sven Jönsson föds 11.05.1797 Solberg (Åkre), Norrala sn, HÄL 15).
~1799       Husman omkring 1799 Solberg (Åkre), Norrala sn, HÄL.  2)
~1799       Bosatt omkring 1799 Solberg (Åkre), Norrala sn, HÄL.  2)
1799   28 år    Sonen Olof Jönsson föds 12.07.1799 Solberg (Åkre), Norrala sn, HÄL 16).
1801       Fadderskap 1801 Kolsta, Norrala sn, HÄL.  3)
~1801       Torpare omkring 1801 Solberg (Åkre), Norrala sn, HÄL.  4)
1803   32 år    Sonen Erik Jönsson föds 22.03.1803 Närby nr sub sub 1, Norrala sn, HÄL 17).
1806   35 år    Sonen Lars Jönsson föds 22.01.1806 Solberg, Norrala sn, HÄL 18).
1806   35 år    Modern VI:42 Brita Svensdotter dör 07.05.1806 Åkre nr sub 1, Norrala sn, HÄL 19).
1806   35 år    Arvsskifte 16.05.1806 Åkre nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  5)
1809   38 år    Fadern VI:41 Sven Eriksson dör 06.10.1809 Åkre nr sub 1, Norrala sn, HÄL 20).
1809   39 år    Sonen Jöns Jönsson föds 21.12.1809 Solberg (Åkre), Norrala sn, HÄL 21).
~1816       Landbonde omkring 1816 Närby nr sub sub 1, Norrala sn, HÄL.  6)
<1823       Bosatt till 1823 Närby nr sub sub 1, Norrala sn, HÄL.  7)
>1823       Husman från 1823 Solberg (Åkre), Norrala sn, HÄL.  8)
>1823       Bosatt från 1823 Solberg (Åkre), Norrala sn, HÄL.  9)
1831       Makan Brita [!] Olsdotter dör 1831 Solberg (Åkre), Norrala sn, HÄL 12).
1832       Vigsel Brita Larsdotter 1832 Norrala sn, HÄL.  12)
1838   67 år    Brodern V:21 Erik Svensson dör 18.02.1838 Åkre nr sub 1, Norrala sn, HÄL 22).
~1840       Fördelstagare omkring 1840 Solberg (Åkre), Norrala sn, HÄL.  10)
1842   72 år    Brodern Sven Svensson dör 21.12.1842 Styvje, Norrala sn, HÄL 23).


Källor
 1) C:3, p. 182
 2) Jämför barnens födelsenotiser
 3) C:4, f. 44r
 4) Se Fadderskap
 5) Bouppteckningar 1805-1807, nr 100, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
 6) AI:2, uppsl. 30
 7) AI:3, uppsl. 32
 8) AI:3, uppsl. 63
 9) AI:2, uppsl. 63
 10) AI:5, uppsl. 82
 11) C:4, f. 101r
 12) AI:4, uppsl. 62
 13) C:3, p. 398
 14) C:4, f. 30r
 15) C:4, f. 34v
 16) C:4, f. 39r
 17) AI:4, uppsl. 208
 18) C:4, f. 53r
 19) C:4, f. 126v
 20) C:4, f. 130v
 21) C:4, f. 63r
 22) C:6
 23) AI:6, uppsl. 180, Genline ID: 700.1.36400<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström