Nils Lindberg (Limberg)

Hovslagargesäll, sockensmed.

Far: Per Olsson (1737 - 1795)
Mor: Anna Jakobsdotter (1747 - )

Född: 29.07.1780 Axmar bruk, Hamrånge sn, GÄS 1) Enligt husförhörslängden för Söderhamn föddes han i juli 2x [sista siffran otydlig] i Hamrånge.[Söderhamn AI:9, husförhörslängd m.m. 1800-1806, uppsl. 213, Genline ID: 2233.80.86600] "Nils" föds den 2x juli (döpt den 30) 1780 vid Axmar bruk i Hamrånge sn. Föräldrar: Dagakarlen Per Olsson och hu. Anna Jakobsdotter, "f. 1747." Faddrar: Skräddaren Nils Sandberg och hans hu. Barbro Olofsdotter; bokhållaren Johan Backe samt byggmästardottern Kajsa Lindberg, "samtel. ifrån Axmar Bruk." [Hamrånge C:2, födelsebok 1761-1827, p. 118, Genline ID: 2211.7.69800] Enligt husförhörslängden för Hamrånge föddes denne Nils den 29 juli 1780. [Hamrånge AI:4a, husförhörslängd 1778-1786, uppsl. 75, Genline ID: 2211.16.25300]
Bosatt: till 1780 Axmar bruk, Hamrånge sn, GÄS 2) Se utdrag ur husförhörslängden i faderns personakt.
Emigrerade: 1800 Söderhamn, HÄL 3) Bland inflyttade till Söderhamn 1800 upptas i november "Dr. Nils Lindberg", inflyttad till uppsl. 213 från "Hamr." (dvs. Hamrånge sn i Gästrikland).
Bosatt: från 1800 Söderhamn, HÄL 4) I husförhörslängden för Söderhamn 1800-1806 skrivs i norra kvarteret "Lärl. Nils Lindberg" (f. i "Hamr." 1780-07-2x), inflyttad därifrån 1800.
Hovslagargesäll: omkring 1804 Söderhamn, HÄL 5) 
Sockensmed: från 1804 Norrala sn, HÄL 6) Vid sockenstämman i Norrala den 23 september 1804 behandlas bl.a. följande ärende: "4:o Amälde Herr Ingenieur Hofverberg Hofslagare Gesällen Nils Lindberg ifrån Söderhamn såsom den där vore hogad, att såsom Sockne-Smed, betjena Socknen med sitt arbete och till den ändan tillhandla sig afledne Smeden Enlunds Smedja; företeendes han ej mindre hans Gesäll Bref, än Attest ifrån Pastor i Söderhamn och Bevis ifrån hans Mästare Herr --ier därstädes om både skicklighet och ett anständigt uppförande. I stöd hvaraf, och då Socknen var i stort behof af en sådan handtverkare, dess Ledamöter beslöto, att till Sockne-Smed antaga honom Nils Lindberg, och egde han försedd med utdrag af detta Protocoll hos vederbörande vidare tillstånd därtill söka."
Immigrerade: efter 23.09.1804 Norrala sn, HÄL 5) Han saknas emellertid bland utflyttade från Söderhamn åren 1803-1806. [Söderhamn AI:9, husförhörslängd m.m. 1800-1806]
Fadderskap: 1808 Kungsgården, Norrala sn, HÄL 7) "Dr.[ängen] Nils Lindberg", utan angiven vistelseort, står 1808 som ungfadder till David (f. 1808-05-01), son till husmannen David Larsson och hu. Lena Olsdotter i Kungsgården.
Bosatt: omkring 1810 Svarven, Norrala sn, HÄL 8) 
Arvsskifte: 05.03.1810 Fors nr sub 1, Norrala sn, HÄL 9) Arvsskiftet efter svärfadern Olof Larsson hålls i Fors nr sub 1 den 5 mars 1810, då Karin och hennes make, sockensmeden Nils Lindberg i Svarven, deltar. Se utdrag ur bouppteckningen i hans personakt.
Bosatt: omkring 1813 Fors, Norrala sn, HÄL 8) Han och hustrun kallas då "Sockne Smeden Nils Limberg och dess H. Karin Olsdotter i Forss."


Familj med Karin Olsdotter (1780 - )

Vigsel: 28.10.1808 Norrala sn, HÄL 10) Vigselnotisen med datumet den 28 oktober 1808 lyder: "Socknesmeden Nils Lindberg i Svarfven och Bond Dott: Karin Olsd.r i Forss." "Giftoman: Hennes Fader Bonden Olof Larsson i Forss."

Barn:
Per Lindberg (Limberg) (1810 - )
Margareta Lindberg+ (1813 - )


Noteringar
I husförhörslängden 1816-1821 skrivs bland utanvidsfolk i Fors [AI:2, uppsl. 10]:
Smeden Nils "Limberg" (f. 1780)
Hu. Karin Olsdotter (f. 1780-11?-05)
Son Per (f. 1810-01-19?)
Dotter Margta (f. 1813-12-12).


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
<1780       Bosatt till 1780 Axmar bruk, Hamrånge sn, GÄS.  2)
1780       Födelse 29.07.1780 Axmar bruk, Hamrånge sn, GÄS.  1)
1780   3 mån    Makan Karin Olsdotter föds 05.11.1780 Fors nr sub 1, Norrala sn, HÄL 11).
1795       Fadern Per Olsson dör 1795 Axmar bruk, Hamrånge sn, GÄS 2).
1800       Emigration 1800 Söderhamn, HÄL.  3)
>1800       Bosatt från 1800 Söderhamn, HÄL.  4)
~1804       Hovslagargesäll omkring 1804 Söderhamn, HÄL.  5)
>1804       Sockensmed från 1804 Norrala sn, HÄL.  6)
>1804       Immigration efter 23.09.1804 Norrala sn, HÄL.  5)
1808       Fadderskap 1808 Kungsgården, Norrala sn, HÄL.  7)
1808   28 år    Vigsel Karin Olsdotter 28.10.1808 Norrala sn, HÄL.  10)
~1810       Bosatt omkring 1810 Svarven, Norrala sn, HÄL.  8)
1810   29 år    Sonen Per Lindberg (Limberg) föds 19.01.1810 Svarven, Norrala sn, HÄL 12).
1810   29 år    Arvsskifte 05.03.1810 Fors nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  9)
~1813       Bosatt omkring 1813 Fors, Norrala sn, HÄL.  8)
1813   33 år    Dottern Margareta Lindberg+ föds 12.12.1813 Fors, Norrala sn, HÄL 13).


Källor
 1) Hamrånge AI:4a, husförhörslängd 1778-1786, uppsl. 75, Genline ID: 2211.16.25300
 2) Hamrånge AI:6a, husförhörslängd 1794-1800, uppsl. 57, Genline ID: 2211.20.57500
 3) Söderhamn AI:9, husförhörslängd m.m. 1800-1806, Genline ID: 2233.80.89600
 4) Söderhamn AI:9, husförhörslängd m.m. 1800-1806, uppsl. 213, Genline ID: 2233.80.86600
 5) Se Sockensmed
 6) K:2 (sockenstämmoprotokoll 1802-1822), opag.
 7) C:4, f. 59r
 8) Jämför barnens födelsenotiser
 9) Bouppteckningar 1810-1812, nr 5, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
 10) C:4, f. 105v
 11) C:4, f. 8r
 12) C:4, f. 63v
 13) C:4, f. 74r<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström