Per Persson

Bonde. Blev 82 år.

Far: IX:111 Per Jonsson (~1645 - 1697)
Mor: IX:112 Karin Persdotter

Född: 14.01.1683 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 
Bosatt: Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 1) Per Persson skrivs med Anna Mickelsdotter på uppslaget för födda i Närby nr 2 i samband med barnens födelse (1710-1725), dvs. de förestod då hemmanet.
Döpt: 14.01.1683 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 2) Dopnotisen på uppslaget för Närby nr 2, under bonden Per Jonssons namn, lyder: "1683. d. 14 Januarij. kom Pel Person till doop och Christendom."
Bonde: från 1697 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 3) 
Fadderskap: 1700 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL 4) Per Persson i Närby står 1700 som ungfadder till Margta (f. 1700-02-11), dotter till landbonden Olof Jönsson och hu. Sigrid Persdotter i Närby nr 1. [C:1, f. 33v] Det är dock möjligt att här i stället avses den Per Persson, som när han 1708 står som ungfadder i Närby nr 2 anges vara Per Olssons son i Närby. [C:1, f. 34v]
Fadderskap: 1708 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL 4) Per Persson och hans ej namngivna hustru i Närby står 1708 som faddrar till Per (f. 1708-02-08), son till landbonden Jöns Olofsson och hu. Barbro Persdotter i Närby nr 1.
Fadderskap: 1732 prästgården, Norrala sn, HÄL 5) Per Persson ("Peder Pedersson") i Närby och hu. Anna Mickelsdotter står 1732 som faddrar till Jemima Katarina (f. 1732-03-25), dotter till (kyrkoherden) Laurentius Elfvik och Katarina Öijer i Norrala.
Död: 24.07.1765 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 6) Dödsnotisen på sidan för avlidna i Närby nr 2 lyder: "Päder Pädersson. 1765. 24 Julii __ [begravd:] D(omi)n(i)ca IX p. Trinit. blef bonde 14 år g. fite sig 1707 i Januarii, och gift warit 58 1/2 år. Haft 10 barn, stått sitt hus wäl före och warit wälsignad med mycket godt, lefwat i god enfallighet och alfwarsamhet, samt öfwat wackert umgänge, warit gifmild och hälpsam, så ock Älskat och gerna hort [sic] guds ord. Siuk 1 1/2 weka af obstruction och derpå någon swuldnad. Åldren 82 år, 6 månader, 3 wekor och 1 dag." [C:3, p. 416] (Invid födelsenotisen finns också noterat "död 24 Julii 176-- [sista året otydligt]". [C:1, f. 34v])


Familj med Anna Mickelsdotter (1681 - 1768)

Vigsel: 01.01.1707 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 7) Vigselnotisen på uppslaget för Närby nr 2 lyder: "Päder Pärsson i Närby gifte sig 1707 d. 1 Januarii med hust. Anna Mickels dotter i Sund." Vigselnotisen på uppslaget för Närby nr 2 lyder: "Päder Pärsson i Närby gifte sig 1707 d. 1 Januarii med hust. Anna Mickels dotter i Sund." Därunder finns noterat: "född 1683 in medio Januarii". (Epitetet "hustru" indikerar vanligen att bruden varit gift tidigare.)

Barn:
Per Persson+ (1708 - 1708)
Karin Persdotter+ (1710 - 1710)
Mickel Persson (1711 - 1782)
Karin Persdotter+ (1713 - 1715)
Sigfrid Persson+ (1715 - 1715)
Per Persson+ (1717 - 1717)
Per Persson+ (1718 - )
Karin Persdotter+ (1720 - 1720)
Anna Persdotter+ (1723 - 1724)
Per Persson+ (1725 - 1725)


Noteringar
I husförhörslängden 1747, förhör i Närby den 3 februari, skrivs för Närby nr 2 [AI:1, 1747, p. 4]:
Per Persson ("Pär Pädersson"). [Luthers katekes:] "bene"
Hu. Anna, "absens" [dvs. frånvarande]
Mickel Persson. [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "beneqdm"
Hu. Kerstin. [Luthers katekes:] "beneqdm"; [Svebilii katekes:] "beneqdm"
Drängen Jakob. I kommentarskolumnen står: "i Ale".
Drängen Per. [Luthers katekes:] "bene". I kommentarskolumnen: "swarar wäl".
Pigan Brita. [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "bene"; [innantilläsning:] "beneqdm."
---
I husförhörslängden 1752, förhör i "Närby-Rotan" den 20 februari, skrivs för Närby nr 2 [AI:1, 1752, p. 4]:
Per Persson, 69 år. [Luthers katekes:] "bene"
Hu. Anna Mickelsdotter ("Michaelis"), 71 år. [Luthers katekes:] "bene"
Mickel ("Michael") Persson, 41 år. [Luthers katekes:] "beneqd"
Hu. Kerstin, 43 år. [Luthers katekes:] "beneqdm"
Son Per, 14 år. [Luthers katekes:] "rent". I kommentarskolumnen: "Dicta S. S.rae"
Dotter Brita, 11 år. [Luthers katekes:] "optime". I kommentarskolumnen: "Dicta S. S.rae".
---
I husförhörslängden 1753, förhör i "Närby Rota" den 3 februari, skrivs för Närby nr 2 [AI:1, 1753, p. 5]:
Per ("Pel") Persson, 70 år. [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "aliquid"; [innantilläsning:] "Resp"
Hu. Anna, 72 år. [Luthers katekes:] "bene". Om henne noteras: "felar nu på Minnet, och döf"
Mickel Persson, 42 år. [Luthers katekes:] "Simpl." I övrigt noteras: "ännu Swag til sin hälssa".
Hu. Kerstin, 44 år. [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "aliquid", tillagt: "tamen o [o:et med ett streck ovanför] omnia tenet"
Sonen Per, 15 år. [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "bene"; [innantilläsning:] "rent". I kommentarskolumnen: "Förmantes eij läsa kringt".
Dotter Brita, 12 år. [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "beneqdm". I kommentarskolumnen: "icke så".
---
I husförhörslängden 1754, förhör i "Närby-rotan" den 7 februari, skrivs för Närby nr 2 (felaktigt märkt som nr 3, eftersom nr sub 1 skrivits som nr 2) [AI:1, 1754, p. 4]:
Per Persson ("Paeder Paedersson") (f. 1681-09-25), 73 år
Hu. Anna Mickelsdotter ("Michaelis") (f. 1711-06-14), 43 år [sic]
Mickel Persson (f. 1709-02-02), 45 år [sic], "absens" [dvs. frånvarande]
Hu. Kerstin (f. 1738-06-22), 16 år [sic]. [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "beneqdm"
Son Per ("Paeder") (f. 1740-10-30), 14 år. I kommentarskolumnen: "absens. [dvs. frånvarande; senare tillagt:] bene d. 17 Mart:"
Dotter Brita [i kolumnerna för födelsedatum och ålder står bara kryss och en linje har dragits till födelsedatumet som angetts för Per], "rent bägge Catekes:"
Pigan Brita Elg (f. 1732-07-02), 22 år. [Luthers katekes:] "beneqdm". I kommentarskolumnen: "illa innan sättes N. 73. dessutom swag nog".
(Observera att prästen skrivit in födelsedatumen i fel ordning.)
---
I husförhörslängden 1756, förhör i Närby den 12 februari, skrivs för Närby nr 3 [AI:1, 1756, p. 6]:
Per Persson (f. 1683-01-14), 73 år. [Luthers katekes:] "beneqdm"
Hu. Anna Mickelsdotter ("Mick:") (f. 1681-09-25), 75 år. [Luthers katekes:] "bene"
Mickel ("Michaël") Persson (f. 1711-06-14), 45 år. [Luthers katekes:] "beneqdm."
Hu. Kerstin Hansdotter (f. 1709-02-02), 47 år. [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "fragm"
Son Per (f. 1738-06-22), 18 år. [Luthers och Svebilii katekeser:] "optime"; [innantilläsning:] "bene". I kommentarskolumnen: "7. Botpsalmer"
Dotter Brita (f. 1740-10-30), 16 år. [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "bene"; [innantilläsning:] "dicta S. Sacrae."
Drängen Per Persson, "med attest utan ålder". [Luthers katekes:] "beneqd"; [Svebilii katekes:] "nihil"; [innantilläsning:] "beneqdm". I kommentarskolumnen: "attest. til Tröne 1 Octob."
Pigan Brita (f. 1732-07-02), 24 år. [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "nihil"; [innantilläsning:] "male".


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1683       Födelse 14.01.1683 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL.
1683       Dop 14.01.1683 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL.  2)
1686       Brodern Jon Persson+ föds 1686 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 8).
1686       Brodern Jon Persson+ dör 1686 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 7).
1686       Systern Margareta Persdotter+ föds 1686 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 8).
1686       Systern Margareta Persdotter+ dör 1686 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 7).
1688       Systern Margareta Persdotter+ föds 1688 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 8).
1690   7 år    Systern Brita Persdotter föds 06.09.1690 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 2).
1690   7 år    Systern Brita Persdotter dör 20.09.1690 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 7).
1692   9 år    Brodern Erik Persson+ föds 19.09.1692 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 2).
1697       Fadern IX:111 Per Jonsson dör 1697 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 9).
>1697       Bonde från 1697 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL.  3)
1700       Fadderskap 1700 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL.  4)
1707   23 år    Vigsel Anna Mickelsdotter 01.01.1707 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL.  7)
1708       Sonen Per Persson+ dör 1708 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 2).
1708       Fadderskap 1708 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL.  4)
1708   25 år    Sonen Per Persson+ föds 20.02.1708 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 2).
1710   27 år    Dottern Karin Persdotter+ föds 24.02.1710 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 1).
1710   27 år    Dottern Karin Persdotter+ dör 29.04.1710 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 1).
1711   28 år    Sonen Mickel Persson föds 14.06.1711 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 1).
1713   30 år    Dottern Karin Persdotter+ föds 11.12.1713 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 1).
1715   32 år    Dottern Karin Persdotter+ dör 26.01.1715 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 1).
1715   32 år    Sonen Sigfrid Persson+ föds 28.07.1715 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 1).
1715   32 år    Sonen Sigfrid Persson+ dör 14.12.1715 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 1).
1717   34 år    Sonen Per Persson+ föds 09.03.1717 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 1).
1717   34 år    Sonen Per Persson+ dör 23.09.1717 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 1).
1718   35 år    Sonen Per Persson+ föds 23.11.1718 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 1).
1720       Dottern Karin Persdotter+ dör 1720 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 1).
1720   37 år    Dottern Karin Persdotter+ föds 03.03.1720 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 1).
1723   40 år    Dottern Anna Persdotter+ föds 22.08.1723 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 1).
1724   41 år    Dottern Anna Persdotter+ dör 06.02.1724 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 1).
1725   42 år    Sonen Per Persson+ föds 08.04.1725 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 1).
1725   42 år    Sonen Per Persson+ dör 04.07.1725 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 1).
1732       Fadderskap 1732 prästgården, Norrala sn, HÄL.  5)
1759   76 år    Systern VIII:56 Barbro Persdotter dör 25.09.1759 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL 10).
1765   82 år    Död 24.07.1765 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL.  6)


Källor
 1) C:2, uppsl. 14
 2) C:1, f. 34v
 3) Se Död
 4) C:1, f. 33v
 5) C:2, uppsl. 109
 6) C:3, p. 416
 7) C:1, f. 35r
 8) Se Dop
 9) Se Begravning
 10) C:3, p. 414<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström