Lars Bröms

Korpral, bonde. Blev högst 77 år.

Far: Lars Matsson Flink
Mor: Kerstin Simonsdotter

Född: 1729 Vik, Järvsö sn, HÄL 1) 
Bosatt: före 1758 Undersviks sn, HÄL 2) 
Soldat: före 1758 Undersviks sn, HÄL 2) 
Korpral: omkring 1758 3) 
Bosatt: från 29.03.1758 till 30.04.1806 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 4) "Lars Bröms [och] Dorothea Engelbrect" skrivs på uppslaget för födda i "Kungsgården N.o 1." (vilket också omfattade det senare utbrutna nr sub 1) i samband med barnens födelse 1759-1775. (För startdatum, se vigselnotisen. För slutår, se dödsnotisen.)
Bonde: från 29.03.1758 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 1) 
Fadderskap: 1769 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 5) "Lars Bröms, [och] hustru Dorothea Engelbrecht i Kungsgården" står 1769 som faddrar till Sven (f. 1769-05-10), son till Hans Larsson och hu. Kerstin Svensdotter i Kungsgården nr 2.
Arvsskifte: 28.08.1780 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 6) Arvsskiftet efter svärfadern Karl David Engelbrecht hålls i Kungsgården den 28 augusti 1780. Se utdrag ur bouppteckningen i dennes personakt.
Arvsskifte: 19.09.1785 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 7) Arvsskiftet efter svärmodern Kristina Margareta Lindbom hålls i Kungsgården den 19 september 1785. Se utdrag ur bouppteckningen i hennes personakt.
Arvsskifte: 04.05.1789 8) Bouppteckningen efter svägerskan inleds: "Åhr 1789 den 4. Maji förrättades Bouptekning efter Afledne Organist Enkan Madame Christina Magdalena Brandtberg, född Engelbrecht, i närwaro af dess 2:ne Systrar Sara Brita och Anna Dorothea Engelbrecht med des Männer [sic] Lars Enqvist och Lars Bröms". Ingen fast egendom uppges. Den omfattande egendomen - i persedlar räknat - värderas till 1.789 daler kopparmynt. Då har en skuld "Till Herr Casseuren Engelbrecht efter räkning af d: 23. Martii 1759." på 1.649 daler räknats av. Undertecknande bytesdeltagare är Lars Bröms; Lars Enqvist; N.M.C. Hofverberg på "Casseuren Engelbrechts" vägnar. (Dessa liksom vittnena är alla bosatta i Norrala.)
Död: 30.04.1806 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 9) Dödsnotisen med datumet den 30 april 1806 lyder: "Kungsgården Lars Bröms f. i Jerfsö 1724 Fadr. Sold. Lars Flank, M. Kjerstin Simonsd.r. Gift 1758 med Doroth. Engelbrecht på Kungsgården. Haf 2 söner 6 Döttrar. 3 döttr. [korstecken]. varit soldat i Undersvik, blef Corporal och efter 7 år tog afsked med Sergeants Character, varit god och tolmodig samt redlig. Injuriis risisq.[ue] uxoris ac liberorum adflictus. [I översättning: Illa ansatt av hustruns och barnens oförrätter och hån.] Sängliggande i värk de sidsta åren." Dödsorsak: "Gikt". Åldern 77 år.


Familj med Anna Dorothea Engelbrecht (Bröms) (1735 - 1814)

Vigsel: 29.03.1758 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 10) Vigselnotisen på sidan för vigda i Kungsgården (nr 1) lyder: "1758 d. 29 Martii eller 4 dag Påsk trädde Corporalen Lars Broms i ägtenskap med Jungf. Anna Dorothaea Engelbrecht. Han född i Jerfsö 1729 fadren Lars Matsson, modr. hust. Cherstin Simonsdotter i Wik. Hennes föräldrar, W.e fendrick Carl David Engelbrecht mad. fru Christina Lindbom. Bruden född 1735 d. 6 Julii och lofwade Swärföräldrarna honom wid trolofningen halfwa hemanet, hwartill witne [sic] woro Olof Nordlinder, och Mag. Pet. Hambraeus."

Barn:
Kerstin Larsdotter+ (1759 - 1771)
Anna Larsdotter Bröms (1761 - )
Sara Brita Bröms (1763 - )
David Larsson Bröms (1766 - 1828)
Markus Larsson Bröms (1770 - )
Kristina Larsdotter+ (1775 - 1777)
Kristina Margareta (Stina Greta) Larsdotter Bröms (1777 - 1864)
Karin Larsdotter+ (1780 - 1784)


Noteringar
I husförhörslängden 1759 [AI:1, 1759, p. 22] skrivs för Kungsgården nr 1 dessa:
Fänrik C.D. Engelbrecht, 53 år
Fru Kristina Lindbom, 57 år
Madem. Anna Brita Lindbom
Madem. Sara Brita (f. 1737-03-16), 22 år
Dotter Margareta (f. 1739-10-27), 20 år
Carolus Johannes (f. 1744-05-06), 15 år, "studiosus"
Korpral Lars Broms (f. 1729), 30 år
Mad. Anna Dorothea Engelbrecht (f. 1735-07-06), 24 år
Drängen Sven Moberg, "utan Ålder och födelse-ort. Gått bort utan lof; wetel. ingen heder kan sig uppgifva"
Pigan Kerstin Larsdotter, 31 år
---
I husförhörslängden 1766, förhör i Kungsgården den 15 februari, skrivs för Kungsgården nr 1 [AI:1, 1766, p. 27]:
"Fendrik Engelbreth", 60 år. [Luthers katekes:] "bene"
"Fru Christina Lindbohm", 64 år. [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "bene"
"Corporal Lars Broms" (f. 1729), 37 år, "abs." [dvs. frånvarande]
Hu. Anna Dorotea Engelbrecht (f. 1735-07-16), 31 år. [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "aliqd."
Dotter Kristina (f. 1759-05-16), 7 år, "aegrtans sed praesens" [dvs. sjuklig men närvarande]
Dotter Anna (f. 1761-05-09), 5 år
D:o Sara Brita (f. 1763-08-13), 3 år
Drängen Sven Svensson (f. 1739-02-10), 27 år, "abs."
Pigan Kerstin Hansdotter (f. 1742-09-11), 24 år. [Innantilläsning:] "beneqdm"; [Luthers katekes:] "bene". I kommentarskolumnen: "Simpl. resp."
---
I husförhörslängden 1772 skrivs för Kungsgården nr 1 [AI:1, 1772, p. 25]:
Fadern, fänriken "C. D. Engelbrect" (f. 1705-08-26), 68 år, "abs." [dvs. frånvarande]
Fru Kristina Lindbom (f. 1701), 71 år. [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "Simpl"
Måg, korpralen Lars Bröms (f. 1729 i juli), 44 år. [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "beneq"
Hu. Anna "Engelbr." (f. 1735-07-06), 38 år. [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "beneq"
Son David (f. 1766-09-29), 7 år, "abs."
- Markus (f. 1770-08-19), 3 år
Dotter Anna (f. 1761-05-09), 12 år. [Innantilläsning:] "bene"; [Luthers katekes:] "bene"
- Sara Brita (f. 1763-08-13), 10 år. [Luthers katekes:] "beneq"
Drängen Olof (f. 1749-08-20), 24 år. [Innantilläsning:] "bene"; [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "bene"
Drängen Per Nilsson, 19 år. [Innantilläsning:] "male"; [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "bene". I kommentarskolumnen står: "obs. bör skaffa attest".
Pigan Sara (f. 1747-01-14 [ev. 1747-06-14]), 26 år. [Innantilläsning:] "male"; [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "beneq"
Pigan Brita (f. 1753-07-02), 21 år. [Innantilläsning:] "beneq"; [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "beneq"
---
I husförhörslängden 1773 skrivs Lars Bröms och dennes familj separat på nr "sub 1." (Kungsgården nr 1 förestås av fänriken Karl David Engelbrecht) [AI:1, 1773, p. 20]:
Korpralen Lars Bröms (f. 1729 i juli), 45 år, "abs." [dvs. frånvarande]
Madam Anna Engelbrecht (f. 1735-07-16), 39 år. [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "bene"
Son David (f. 1766-09-29), 7 år, "A, b, c, Boken."
- Markus (f. 1770-08-19), 4 år
Dotter Anna (f. 1761-05-09), 13 år. [Innantilläsning:] "bene"; [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "bene"
- Sara Brita (f. 1763-08-17), 11 år. [Innantilläsning:] "aliquid"; [Luthers katekes:] "bene". I kommentarskolumnen står: "Hustaflan & Symbolum".
Drängen Jonas Ahlrot (f. 1744-10-10), 29 år, "aegr." [dvs. sjuklig].
---
I husförhörslängden 1782 [AI:1, p. 14] skrivs för Kungsgården nr 1 dessa:
Madame Kristina Lindbom (f. 1708), 81 år
Mågen Lars Enquist (f. 1756), 26 år
Hustrun Anna Brita Engelbrecht (f. i maj 1737), 42 år
Pigan Maria Schenström (f. 1770-11-11), 12 år
[Nr sub 1:]
Lars Bröms (med otydlig kommentar ovan) (f. i juli 1729), 54 år
Hustrun Anna Dorotea
Sonen David (f. 1766-09-29), 16 år
[Sonen] Markus (f. 1770-08-19), 12 år
Dottern Anna (f. 1761-05-09), 22 år
[Dottern] Sara Brita (f. 1763-08-13), 19 år
[Dottern] Kristina Greta (f. 1777-12-22), 5 år
[Dottern] Katarina (f. 1780-06-29), 3 år


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1729       Födelse 1729 Vik, Järvsö sn, HÄL.  1)
1735       Makan Anna Dorothea Engelbrecht (Bröms) föds 06.07.1735 Mo sn+, HÄL 1).
<1758       Bosatt före 1758 Undersviks sn, HÄL.  2)
<1758       Soldat före 1758 Undersviks sn, HÄL.  2)
~1758       Korpral omkring 1758.  3)
1758       Vigsel Anna Dorothea Engelbrecht (Bröms) 29.03.1758 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL.  10)
>1758       Bosatt från 29.03.1758 till 30.04.1806 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL.  4)
>1758       Bonde från 29.03.1758 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL.  1)
1759       Dottern Kerstin Larsdotter+ föds 16.05.1759 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 11).
1761       Dottern Anna Larsdotter Bröms föds 09.05.1761 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 11).
1763       Dottern Sara Brita Bröms föds 13.08.1763 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 11).
1766       Sonen David Larsson Bröms föds 29.09.1766 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 11).
1769       Fadderskap 1769 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL.  5)
1770       Sonen Markus Larsson Bröms föds 19.08.1770 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 11).
1771       Dottern Kerstin Larsdotter+ dör 05.10.1771 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 11).
1775       Dottern Kristina Larsdotter+ föds 18.07.1775 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 12).
1777       Dottern Kristina Larsdotter+ dör 27.06.1777 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 13).
1777       Dottern Kristina Margareta (Stina Greta) Larsdotter Bröms föds 22.12.1777 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 14).
1780       Dottern Karin Larsdotter+ föds 29.06.1780 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 15).
1780       Arvsskifte 28.08.1780 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL.  6)
1784       Dottern Karin Larsdotter+ dör 10.08.1784 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 16).
1785       Arvsskifte 19.09.1785 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL.  7)
1789       Arvsskifte 04.05.1789.  8)
1806       Död 30.04.1806 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL.  9)


Källor
 1) Se Vigsel
 2) Se Död
 3) Se informationen om övriga händelser
 4) C:3, p. 320, 321
 5) C:3, p. 322
 6) Bouppteckningar 1777-1780, nr 143, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
 7) Bouppteckningar 1784-1786, nr 76, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
 8) Bouppteckningar 1787-1789, nr 144, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
 9) C:4, f. 126v
 10) C:3, p. 94
 11) C:3, p. 320
 12) C:3, p. 321
 13) C:4, f. 113r
 14) C:4, f. 4v
 15) C:4, f. 7v
 16) C:4, f. 115v<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström