IX:23 Lars Persson Fors

Bonde, postbonde länsman.

Far: VIII:75 Per Larsson (- <1673)
Mor: VIII:76 Karin Andersdotter Krok (- ~1693)

Född: Fors nr 1+, Norrala sn, HÄL 
Bosatt: Fors nr 1, Norrala sn, HÄL 
Bonde: Fors nr 1, Norrala sn, HÄL 1) Hans namn - "Lars Pederson" står angivet på hemmansföreståndarens plats på uppslaget för Fors nr 1, med tillägget "Bese och blad 170.", samt på f. 81v (= s. 170).
Omnämns: Fors nr 1, Norrala sn, HÄL 2) Han nämns i samband med att hans dräng Erik Eriksson begravs (Erik hade tjänat "hoos Länssman Lars Person i Fors").
Fadderskap: 1689 Kungsgården, Norrala sn, HÄL 3) Han och hustrun Elin Hansdotter står 1689 som faddrar till Margareta (f. 1689-02-18) i Kungsgården. Uppställningen visar att hon var dotter till bonden Lars Jakobsson där - hon nämns direkt efter dopnotisen för dennes dotter Brita.
Fadderskap: 1690 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 4) Han står 1690 som fadder till Sven (f. 1690-07-09), son till bonden Anders Jonsson och hu. Brita Svensdotter i Å nr 1; han tituleras då länsman. Hustrun nämns dock ej.
Fadderskap: 1691 komministergården, Orsten, Trönö sn, HÄL 5) "Länsman Lars Päd: i Forss" står 1691 som fadder till Margareta (f. 1691-03-16), dotter till komministern Mårten Strandberg och hu. Ingrid Bozaea ("Boze") i kaplansgården i Trönö sn.
Fadderskap: 1692 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 6) Länsman Lars Persson och hu. Elin Hansdotter i Fors står 1692 som faddrar till Erik (f. 1692-09-19), son till bonden Per Jonsson och hu. Karin Persdotter i Närby nr 2.
Fadderskap: 1692 Kattön (Svarven), Norrala sn, HÄL 7) Han och hustrun Elin Hansdotter står 1692 som faddrar till ett av tvillingbarnen Jon och Margareta (f. 1692-04-05), barn till båtsmannen Hans Olofsson och hustrun Margareta Persdotter på Kattön.
Fadderskap: 1694 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL 8) Han och hustrun Elin Hansdotter står 1694 som faddrar till N.N. (f. 1694-08-25), dotter till bonden Olof Svensson och hu. Margareta Andersdotter i Fors nr 1.
Fadderskap: 1695 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL 8) Länsman Lars Persson och hustrun Elin Hansdotter står 1695 som faddrar till Margta (f. 1695-04-xx), dotter till bonden Sven Jönsson och hu. Kerstin Jonsdotter i Fors nr 1.
Fadderskap: 1700 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL 9) Lars "Pedersson" och hustrun Kerstin Jonsdotter i Fors står 1700 som faddrar till Brita (f. 1700-05-16), dotter till bonden Olof Svensson och hustrun Margareta i Fors nr 2.
Arvsskifte: 26.01.1701 Kolsta nr 2, Norrala sn, HÄL 10) Länsman Lars Persson i Fors fick 1702-01-26 ut sin salig svärmors del om 260 daler och 12 penningar i hemmanet Kolsta nr 2. På detta hemman satt då hustru Barbro som änka, syster till borgaren i Söderhamn Olof Persson Närby, vilken samtidigt var svåger till länsmannen.
Arvstvist: 1702 Norrala ting, HÄL 11) I domboken från vårtinget med Norrala tingslag den 11-17 april 1702 noteras: "Parterne, såsom LändzMannen Lars Pedersson i Fårs med sin Swåger Oluff Månson ib(ide)m kärande ock dheres hustrurs halfbroder Olof Jonsson i Ahli Swarande, åsambdes inför Rätten ock Vthnembde fölliande fyra Tolfmän: Olof Michelsson i Styfwie, Anders Jonsson i Åå, Pär Andersson i Hambre, Olof Pärsson i Jdna, skohla tillika vthi LändzMannens wählförståndig Jacob Niures närwaro liqvidera ock slutha, angående dhen fordran käranderne praetendera på dheras hustrus wägnar vthj Swarandens hemman."
Fadderskap: 1702 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL 8) Han och hustrun Kerstin står 1702 som faddrar till Sven (f. 1702-11-16), son till bonden Olof Svensson och hu. Margareta Andersdotter i Fors nr 2.
Fadderskap: 1704 Nygården nr 1, Norrala sn, HÄL 12) Länsman Lars "Pädersson" och "Lensmans hustru" (ej namngiven) står 1704 som fadddrar till Margta (f. 1704-08-27), dotter till (landbonden) Lars Hansson och hustrun Brita Eriksdotter i Nygården (nr 1).
Fadderskap: 1705 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL 13) Länsman Lars Persson och hans ej namngivna hustru (utan angiven vistelseort) står 1705 som faddrar till Anders (f. 1705-09-23), son till bonden Olof Svensson och hu. Margareta Andersdotter i Fors nr 2.
Övrigt tingsärende: 1706 Styvje nr 1, Norrala sn, HÄL 14) Vid tinget i Mo i januari 1706låter landsskrivaren P. Forsius inprotokollera sin fordran på 32 daler 4 öre kopparmynt (möjligen för kronans räkning) hos länsman Lars Persson i Fors.
Länsman: omkring 1706 Norrala sn, HÄL 15) I den efterföljande kyrkboken, från 1708, står han som "Länsman Lars Pärson", följt av "Sonen Per Larson". [C:2, uppsl. 4] Han nämns som länsman redan 1706 - se Övrigt tingsärende.
Fadderskap: 1706 Sand (Svarven nr 3), Norrala sn, HÄL 16) Lars Persson och hans ej namngivna hustru står 1706 som faddrar till Ingrid (f. 1696-12-18), dotter till bonden Anders Persson på Sand.
Omnämns: 1707 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL 17) "Länsmans, Lars Perssons, dotter" Ingrid Larsdotter (utan angiven vistelseort) står 1707 som ungfadder till Helena (f. 1707-12-01), dotter till bonden Per Larsson och hu. Brita Andersdotter i Fors nr 1.
Övrigt tingsärende: 1715 Norrala ting, HÄL 18) Vid Norrala ting i oktober-november 1715 bevisar kronobefallningsman Erik Hall hur han på Lars Perssons vägnar i Fors levererat 11 daler 4 öre kopparmynt till herr Johan Lindbom. Därför blir av kreditorernas fordran honom till säkerhet i Lars Perssons hemman intecknat.
Postbonde/postförare: till 1719 Norrala sn, HÄL 19) 
Död: 1719 Fors nr 1+, Norrala sn, HÄL 19) 
Omnämns: 1719 Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborg 20) I domboken från tinget hållet i september 1719 anhåller bonden Anders Jonsson [sic - måste väl vara Jon Andersson] i Ale skriftligt "få antaga sig postförsslan" efter länsman Lars Persson [i Fors] som dött innevarande år, "som hans /:Jon Anderssons hemman/ där till skall wara indelt. Lars Perssons arvingar "sökte behålla postförarebeställningen, effter som Lars Pärson den i lifstijden bestridt. Och anhöll jämbwäl nu warande LändzMan Wäll:tt Nills Knutson Törnberg, en sådan få anträda och draga till sitt hemman Närby". Häradsrätten fann dem alla kompetenta för sysslan och hänskjöt ärendet till landshövdingen för avgörande.


Familj med IX:24 Helena [!] Hansdotter (~1661 - 1697)

Vigsel: 

Barn:
VIII:12 Karin Larsdotter (1680 - 1751)
Gertrud Larsdotter (1681 - )
Per Larsson (1683 - 1751)
Hans Larsson+ (1685 - )
Sara Larsdotter+ (1686 - <1693)
Hans Larsson (1688 - )
Ingrid Larsdotter (1691 - )
Sara Larsdotter (1693 - )
Lars Larsson+ (1696 - )


Familj med IX:118 Kerstin Jonsdotter

Vigsel: 16.01.1698 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL 21) Vigselnotisen på uppslaget för Fors nr 1 lyder: "1698. den 16. Ianuarii wijgdes Länssman Lars Person med sin Andra Hustro, H. Kerstin Jonsdotter, Sal. Anders Nilssons Effterlåtna i Alij by. Morgongåfworne uthfästades 20. lod Sölf.r" [C:1, f. 40r; likalydande dubblettnotis införd på f. 82r]


Noteringar
Han benämns i domböckerna som länsman Lars Persson Fors. [Exempelvis i dombok för Hälsingland 1712, renoverad, Gävleborg:67, f. 218r, Häradsrätter, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, Riksarkivet.] I maj 1710 omnämns spannmål som hämtats från "Lensman Lars Perssons Fårs herbergie". [Dombok för Hälsingland 1710, renoverad, Gävleborg:65, f. 223v-225r, Häradsrätter, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, Riksarkivet]


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1656       Brodern Anders Persson Fors föds beräknat 1656 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL 22).
~1661       Makan IX:24 Helena [!] Hansdotter föds beräknat 1661 Kolsta nr 2+, Norrala sn, HÄL 23).
<1673       Fadern VIII:75 Per Larsson dör före 22.05.1673 Fors nr 1+, Norrala sn, HÄL 24).
1680       Dottern VIII:12 Karin Larsdotter föds 1680 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL 25).
1681       Dottern Gertrud Larsdotter föds 1681 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL 25).
1683       Sonen Per Larsson föds 1683 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL 25).
1685       Sonen Hans Larsson+ föds 1685 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL 25).
1686       Dottern Sara Larsdotter+ föds 1686 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL 25).
1688       Sonen Hans Larsson föds 10.06.1688 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL 17).
1689       Fadderskap 1689 Kungsgården, Norrala sn, HÄL.  3)
1690       Fadderskap 1690 Å nr 1, Norrala sn, HÄL.  4)
1691       Fadderskap 1691 komministergården, Orsten, Trönö sn, HÄL.  5)
1691       Dottern Ingrid Larsdotter föds 18.01.1691 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL 26).
1692       Fadderskap 1692 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL.  6)
1692       Fadderskap 1692 Kattön (Svarven), Norrala sn, HÄL.  7)
<1693       Dottern Sara Larsdotter+ dör före 1693 Fors nr 1+, Norrala sn, HÄL 27).
~1693       Modern VIII:76 Karin Andersdotter Krok dör omkring 1693 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 28).
1693       Dottern Sara Larsdotter föds 25.08.1693 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL 26).
1694       Fadderskap 1694 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL.  8)
1695       Fadderskap 1695 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL.  8)
1696       Sonen Lars Larsson+ föds 23.09.1696 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL 26).
1697       Makan IX:24 Helena [!] Hansdotter dör 1697 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL 29).
1698       Vigsel IX:118 Kerstin Jonsdotter 16.01.1698 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL.  21)
1700       Fadderskap 1700 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL.  9)
1701       Arvsskifte 26.01.1701 Kolsta nr 2, Norrala sn, HÄL.  10)
1702       Arvstvist 1702 Norrala ting, HÄL.  11)
1702       Fadderskap 1702 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL.  8)
1702       Brodern Anders Persson Fors dör 1702 Sand (Fors), Norrala sn, HÄL 29).
1704       Fadderskap 1704 Nygården nr 1, Norrala sn, HÄL.  12)
1705       Fadderskap 1705 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL.  13)
1706       Övrigt tingsärende 1706 Styvje nr 1, Norrala sn, HÄL.  14)
~1706       Länsman omkring 1706 Norrala sn, HÄL.  15)
1706       Fadderskap 1706 Sand (Svarven nr 3), Norrala sn, HÄL.  16)
1707       Omnämns 1707 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL.  17)
1715       Övrigt tingsärende 1715 Norrala ting, HÄL.  18)
<1719       Postbonde/postförare till 1719 Norrala sn, HÄL.  19)
1719       Död 1719 Fors nr 1+, Norrala sn, HÄL.  19)
1719       Omnämns 1719 Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborg.  20)


Källor
 1) c:1, f. 39v
 2) C:1, f. 118r
 3) C:1, f. 46v
 4) C:1, f. 2v
 5) Trönö C:1, p. 97
 6) C:1, f. 34v
 7) C:1, f. 109v
 8) C:1, f. 38v
 9) C:1, f. 80v
 10) Meddelat av: Westlund, Dennis, Skärså 3679, 826 91 Söderhamn, brev (okänt datum) (med hänvisning till dombok för Hälsingland 1700, HLA)
 11) Dombok 1702 för Hälsingland, renoverad, Gävleborg: 56, f. 25v, Häradsrätter, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, Riksarkivet
 12) C:1, f. 82v
 13) C:1, f. 39r
 14) Renoverade småprotokoll 1706, häradsrätter, Gävleborg, vol. 3, pag. 2248, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, RA
 15) C:2, uppsl. 4
 16) C:1, f. 94v
 17) C:1, f. 81v
 18) Renoverade småprotokoll 1715, häradsrätter, Gävleborg, vol. 8, pag. 1575, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, RA
 19) Se Omnämns
 20) Dombok för Hälsingland 1719, Gävleborg:74, f. 378v-379r, Häradsrätter, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, Riksarkivet
 21) C:1, f. 404
 22) Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Schalin (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 705
 23) Sikeborg, Urban: äldre genealogier från 1978-1989 (bör dubbelkontrolleras)
 24) Dombok för Hälsingland 1673, p. 12, 13, HLA
 25) Se Dop
 26) C:1, f. 39v
 27) Baserat på indicier
 28) LI:1
 29) Se Begravning<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström