Elias Eliasson Hammarström Boda

Kronobåtsman, husman, fördelstagare.

Far: Elias Hammarström (1763 - 1839)
Mor: Ingrid Olsdotter (1767 - )

Född: 17.08.1805 Ale, Norrala sn, HÄL 1) Föräldrar till "Elias", född den 17 augusti (döpt den 18) 1805: Smeden E. Hammarström och hu. Ingrid Olsdotter, 37 år, i Ale. Faddrar: Bonden ("B.") Per Olsson och hu. Brita Jonsdotter i Ringa; bonden ("B.") Lars Jonsson och hu. Anna Olsdotter på Heden. (Ungfaddrar:) Drängen Anders ("And.") "Ahrling" i Ale, pigan Brita Gisselsdotter i Nygården.
Bosatt: omkring 1821 Ale, Norrala sn, HÄL 2) 
Konfirmerad: 1821 Norrala kyrka, Norrala sn, HÄL 2) 
Kronobåtsman: från 1827 till 1829 Båtsmansrote 107 (omfattade 1737 Boda nr 1, Nygården nr 1 och Nygården nr sub 1, Fors nr 2, Å nr 1, Å nr 2), Norrala sn, HÄL 3) I det maskinskrivna registret anges att Elias Hammarström Boda antagits som båtsman i rote 107 år 1827. (För slutår, se Bosatt.)
Bosatt: till 1829 Fors, Norrala sn, HÄL 4) Under Fors utanvids skrivs "Ord. Båtsm. Elias Boda" (f. i Ale 1805-08-17). Namnet har emellertid strukits över, i kommentarskolumnen står "Tog afsked 1829, och i utflyttningskolumnen anges att han flyttade till uppsl. 26 1829.
Husman: omkring 1835 Ale, Norrala sn, HÄL 5) 
Bosatt: till 1843 Ale, Norrala sn, HÄL 6) 
Emigrerade: 1843 Forsa sn, HÄL 6) 
Bosatt: från 1843 till 1844 Forsa sn, HÄL 6) 
Immigrerade: 1844 Forsa sn, HÄL 7) 
Bosatt: från 1844 Ale, Norrala sn, HÄL 6) 
Fördelstagare: omkring 1865 Ale, Norrala sn, HÄL 8) 


Familj med Juliana Eriksdotter (1793 - )

Vigsel: 11.10.1829 Ale, Norrala sn, HÄL 9) Vigselnotisen med datumet den 11 oktober 1829 lyder: "S.ne Smeds Sonen [dvs. sockensmedssonen] Elias Hammarström [och] Bond.dottren Juliana EricsD.r i Ahle". "Hennes gift.[oman] Fadr. Erik Perss. N.o 4 i Ale."

Barn:
Margareta Eliasdotter Hammarström (1833 - )


Noteringar
I husförhörslängden 1828-1834 skrivs på uppslaget för Ale nr 4 om 7 öres- 12 1/2 penningland [AI:4, uppsl. 26]:
[Överstruket:] "Bond." [Inskjutet:" Fadr."] Erik Persson (f. 1762), "Egare till Hem. Per Ers d. --- [otydligt] s.1 Ahle"
Hu. Margta Larsdotter (f. 1763)
[Överstruken:] Dotter Juliana (f. 1793-02-12), i utflyttningskolumnen står "se nedan"
Dotter Brita (f. 1803-07-30)
(blankrader)
Dotterson Per (f. 1813-12-03), inflyttad från uppsl. 215 1829, utflyttad till uppsl. 22 1830
Dräng Per Mickelsson (f. 1804-11-09 i Ringa nr 6), utflyttad till uppsl. 201(?) 1829
[Överstruken:] Mågen Elias Hammarström (f. 1805-08-17), inflyttad från uppsl. 13 1829, "gifte 1829", utflyttad med hustrun till uppsl. 28 1830
[Överstruken:] Hu. Juliana Ersdotter (f. 1793-02-12 "h.l.", dvs. på denna plats).
Pigan Juliana Davidsdotter [rättat från Larsdotter] (f. 1801-01-23 i Kungsgården), inflyttad från uppsl. 18 1833, utflyttad till uppsl. 24 1834.
---
I samma längd skrivs under Ale utanvids [AI:4, uppsl. 28]:
Husman Elias Eliasson (f. 1805-08-17), inflyttad från uppsl. 26 1830, "Gifte 1829"
Hu. Juliana Ersdotter (f. 1793-02-12 i "Ale N.o 4"), inflyttad från uppsl. 26 1830
Dotter Margta (f. 1833-10-03).
---
I husförhörslängden 1835-1840 upptas under "Ale Utanvedes" bl.a. [AI:5, uppsl. 34]:
Husman Elias [överstruket: "Eliasson"] [inskjutet ovanför: "Hammarström"] (f. 1805-08-17)
Hu. Juliana Ersdotter (f. 1793-02-12)
Dotter Margta (f. 1833-10-03)
Dotter Ingrid (f. 1836-12-18)
[Överstruken:] Brita (f. 1840-10-09?).
---
I husförhörslängden 1841-1851 skrivs bland Ale utanvidsfolk [AI:6, uppsl. 34]:
Husman Elias Hammarström (f. 1805-08-17)
Hu. Juliana Ersdotter (f. 1793-02-12)
Dotter Margta (f. 1833-10-03), utflyttad till uppsl. 73 1849
- Ingrid (f. 1836-12-18).
Om alla dessa anges att de flyttat ut till Forsa sn 1843 och flyttat tillbaka från Forsa 1844.
---
I husförhörslängden 1852-1865 skrivs bland Ale utanvidsfolk [AI:7, uppsl. 36]:
Fördelstagaren [överstruket: "Husman."] Elias Hammarström (f. 1805-08-17)
Hu. Juliana Ersdotter (f. 1793-02-12)
Dotter Ingrid (f. 1836-12-18), utflyttad till uppsl. 29 1857
Mågen Lars Larsson (f. 1833-12-19), inflyttad från uppsl. 66 år 1858
Hu. Margta ("Martha") Eliasdotter (f. 1833-10-03), inflyttad från uppsl. 66 år 1858
Son Lars (f. 1858-12-11)
- Elias (f. 1861-02-21)
[Elias Hammarströms] Måg, fördelstagaren Mickel Larsson (f. 1833-12-16), gift 1860-11-04, inflyttad från uppsl. 72 år 1860, utflyttad till uppsl. 2 1862, inflyttad från prästgården 1865
Hu. Ingrid Hammarström (f. 1836-12-08), inflyttad från uppsl. 28 1860
Son Lars (f. 1862-08-18)
Lars Larssons son Erik (f. 1863-08-21)
Mickel Larssons son Elias (f. 1864-05-11).


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1805       Födelse 17.08.1805 Ale, Norrala sn, HÄL.  1)
1807   2 år    Brodern Lars Hammarström+ föds 10.10.1807 Ale, Norrala sn, HÄL 10).
>1807       Brodern Lars Hammarström+ dör efter 11.10.1807 Ale+, Norrala sn, HÄL 10).
1808   3 år    Systern Karin Hammarström föds 17.11.1808 Ale, Norrala sn, HÄL 11).
1814       Brodern Lars Hammarström+ föds 1814 Ale, Norrala sn, HÄL 2).
~1821       Bosatt omkring 1821 Ale, Norrala sn, HÄL.  2)
1821       Konfirmation 1821 Norrala kyrka, Norrala sn, HÄL.  2)
>1827       Kronobåtsman från 1827 till 1829 Båtsmansrote 107 (omfattade 1737 Boda nr 1, Nygården nr 1 och Nygården nr sub 1, Fors nr 2, Å nr 1, Å nr 2), Norrala sn, HÄL.  3)
<1829       Bosatt till 1829 Fors, Norrala sn, HÄL.  4)
1829   24 år    Vigsel Juliana Eriksdotter 11.10.1829 Ale, Norrala sn, HÄL.  9)
1833   28 år    Dottern Margareta Eliasdotter Hammarström föds 03.10.1833 Ale, Norrala sn, HÄL 9).
~1835       Husman omkring 1835 Ale, Norrala sn, HÄL.  5)
1837   31 år    Brodern Olof Hammarström dör 18.07.1837 Ale, Norrala sn, HÄL 5).
1839   34 år    Fadern Elias Hammarström dör 14.12.1839 Ale, Norrala sn, HÄL 5).
<1843       Bosatt till 1843 Ale, Norrala sn, HÄL.  6)
1843       Emigration 1843 Forsa sn, HÄL.  6)
>1843       Bosatt från 1843 till 1844 Forsa sn, HÄL.  6)
1844       Immigration 1844 Forsa sn, HÄL.  7)
>1844       Bosatt från 1844 Ale, Norrala sn, HÄL.  6)
~1865       Fördelstagare omkring 1865 Ale, Norrala sn, HÄL.  8)
1885   80 år    Systern Kristina Hammarström dör 03.10.1885 Bölan, Enångers sn, HÄL 12).


Källor
 1) C:4, f. 52v
 2) AI:2, uppsl. 25
 3) Register till båtsmansrullor Gävleborgs 1745-1816, Västernorrlands II 1736-1795, Västernorrlands läns landskontor 1736-1795 (fiche S02375), vol. G I b:26
 4) AI:4, uppsl. 13
 5) AI:5, uppsl. 34
 6) AI:6, uppsl. 34
 7) AI:6, uppsl. 44
 8) AI:7, uppsl. 36
 9) C:6
 10) C:4, f. 57r
 11) C:4, f. 60v
 12) Sveriges släktregister: Enångers socken. Släkthistorisk samling från Enångers socken (X 7) Gävleborgs län (forskn.ledare K.J. Nilson), Sthlm 1960 , signum 9K1, s. 244<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström