Kristina (Kerstin) Krok

Far: IX:151 Andreas Olai Chrochius (Krok) (- 1646)
Mor: IX:152 Ingrid Larsdotter (Schalin)

Född: Norrala pastorat+, HÄL 1) Eftersom fadern först var komminister och senare kyrkoherde i Norrala pastorat bör hon själv ha varit född där.
Bosatt: Å nr 1, Norrala sn, HÄL 2) Hon skrivs som "Capitenskan Christina Krok" överst på det uppslag under Å där bokhållaren Gulbrand Palms sons Pers födelse noterats.
Vittne i häxprocesserna: 18.09.1673 Norrala ting, HÄL 3) Vid trolldomsrannsakningarna i Norrala-Trönö pastorat den 15-22 september 1673 anklagas Jon Olofssons i Ale (nr 2) hustru Kerstin, omkring 60 år gammal, för häxeri. Bland de som anklagar henne - nästan enbart små barn - för att ha fört dem om nätterna till Blåkulla nämns "Gulbran Persson i Åå, 7" år. "Hans Larss hustru Brita i Alii säger att hustru Karin haver varit så gramse på henne för de kattungar som för 6 år sedan voro i hennes gård och hennes man böd bära de trollungarna till hustru Karins gård, därifrån de komna voro, uti vilket ärende de då förliktes. Men likväl menar hustru Karin, att talet om henne skulle av de kattungarna haft sin begynnelse och att lantmätarens hustru Kerstin i Åå varit upphovet till denna hennes beskyllning." [Hanzén, Jonas J:son: Om trolldom och häxprocesser i Hälsingland (1951), s. 175]
[A. a., s. 178:] "Hustru Rågiäl [änka efter Nils Månsson i Källene och själv en av de anklagade] haver ock sagt för lantmätarens hustru, det hon haver blivit förförd av Jon Olufss hustru Karin i Alij, och om någon haver sig förfört, så är hon visst densamma, efter hon haver varit i träta med henne en gång. Hustru Rågiäl säger sig intet mera veta därav än stocken i väggen."
Övrigt tingsärende: 1689 Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborg 4) Vid det ting i Norrala som hölls den 10-11 maj 1689 noteras i domboken: "Capiteinskan i Åå ehreborna Hustro Kerstin Krok läth stämma sin granne Erich Ollsson för det han opbrutitt och för många låtitt lässa hennes breeff som hon skrifwitt till Erich Ollssons Swåger Trägårdzmästaren Lars Nillsson i Södermanland boendes, och Erich Ollsson stämbdt vice versa Capiteinskan för det hon i samma breef myckett plötzligen om honom skrifwitt hafwer, sedan Rätten förehölt Parterne, huru det är en Gudz behageligitt att grannar äro eense med hwar annan, och med fåfängt Kijf affstå, stältes dhe /Effter inthett Interesse tertii här under verserade;/ under gode Mäns Composition, som effter en stund inkommo och sadhe sig wänlgien wara förlijkte och gåfwo hwar annan handen för Rätten icke desto mindre sattes dhem emellan 1 Rd: i Vijthe till Sochnekyrkian, hwar till den skall wara förfallin, som först begynna någon osämia och dhes uthan warnadhes the å bäggie sijdor, att the hwar andra icke med ord missfijrma, eller med skrifwande förolämpa."
Fadderskap: 1690 komministergården, Orsten, Trönö sn, HÄL 5) "Capiten Edle och Manhaftige H.r Anders Påvelson sampt hans K. hustro", utan angiven vistelseort, står 1690 som faddrar till Per (f. 1690-04-01), son till komministern Mårten Strandberg och hustrun Ingrid Bozaea ("Boze") i kaplansgården i Trönö.
Fadderskap: 1690 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 6) Kerstin Andersdotter Krok står 1690 som fadder till Sven (f. 1690-07-09), son till bonden Anders Jonsson och hu. Brita Svensdotter i Å nr 1, och benämns då "Capiteins Anders Påwelssons i Åå". (Hon är sannolikt syster till den Karin Andersdotter Krok i Å, som med sin make, sockenskrivaren Olof Hansson Gällman, står som faddrar vid samma tillfälle.)
Fadderskap: 1710 Norrala sn, HÄL 7) "Christina Krook", utan angiven vistelseort, står 1710 som fadder till Maria Cecilia (f. 1710-02-08), dotter till Johan ("Jean") Lindegren, protokollist hos häradshövding Petrus Jansonius, och dennes hu. Magdalena Nerbelia, utan angiven vistelseort i socknen.


Familj med Peter (Per) Gulbrandsson Palm (- 1674)

Vigsel:  8) Peter Palm upptas i en genealogi från början av 1700-talet för släkten Schalin av hälsingeprosten Olof Johannis Broman i "Glysisvallur" som gift med "Christina" Andersdotter Krok (i hennes första gifte), dotter till kyrkoherden i Norrala Andreas Olai Chrochius (Krok) och hu. Ingrid Larsdotter Schalina.

Barn:
Gulbrand Persson Palm (~1666 - )


Familj med Anders Pålsson Bergman (- ~1693)

Vigsel: efter 1674 8) Anders Pålsson upptas i en genealogi från början av 1700-talet för släkten Schalin av hälsingeprosten Olof Johannis Broman i "Glysisvallur" som gift med "Christina" Andersdotter Krok (i hennes andra gifte), dotter till kyrkoherden i Norrala Andreas Olai Chrochius (Krok) och hu. Ingrid Larsdotter Schalina. (Eftersom Kristina Kroks förste make dog 1674 måste hon alltså ha gift om sig efter detta år.)


Noteringar
Hälsingeprosten Olof Johannis Broman uppger i sin genealogi över släkten Schalin att hon i sitt första gifte med en Peter Palm hade sonen Gulbrand Palm. ["Glysisvallur", d. 2, Uppsala 1953, s. 705]


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1646       Fadern IX:151 Andreas Olai Chrochius (Krok) dör 1646 prästgården, Norrala sn, HÄL 9).
~1655       Brodern IX:129 Jon Andersson Krok dör omkring 1655 Borg nr 1, Norrala sn, HÄL 10).
~1666       Sonen Gulbrand Persson Palm föds beräknat 1666 Å nr 1+, Norrala sn, HÄL 11).
1673       Vittne i häxprocesserna 18.09.1673 Norrala ting, HÄL.  3)
1674       Maken Peter (Per) Gulbrandsson Palm dör 1674 12).
>1674       Vigsel Anders Pålsson Bergman efter 1674.  8)
1689       Övrigt tingsärende 1689 Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborg.  4)
1690       Fadderskap 1690 komministergården, Orsten, Trönö sn, HÄL.  5)
1690       Fadderskap 1690 Å nr 1, Norrala sn, HÄL.  6)
~1693       Maken Anders Pålsson Bergman dör omkring 1693 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 13).
~1693       Systern VIII:76 Karin Andersdotter Krok dör omkring 1693 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 13).
1710       Fadderskap 1710 Norrala sn, HÄL.  7)
1723       Systern Cecilia Andersdotter+ Krok dör 1723 14).


Källor
 1) Baserat på indicier
 2) C:2, uppsl. 5
 3) Hanzén, Jonas J:son: Om trolldom och häxprocesser i Hälsingland (1951), s. 175, 178
 4) Dombok för Hälsingland 1689, renoverad, Gävleborg:36, f. 672v, Advokatfiskalen, Häradsrätter, Svea hovrätt, Riksarkivet
 5) Trönö C:1, p. 97
 6) C:1, f. 2v
 7) C:2, uppsl. 97
 8) Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Schalin (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 705
 9) Sikeborg, Urban: "Prästerskap i Norrala pastorat, Hälsingland, fram till 1600-talets mitt (...)", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 168ff
 10) Norrala kyrkoräkenskaper, LI:1
 11) Se Vittne i häxprocesserna
 12) Se Lantmätare
 13) LI:1
 14) Sikeborg, Urban: "Prästerskap i Norrala pastorat, Hälsingland, fram till 1600-talets mitt (...)", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 171<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström