Sigrid Eriksdotter

Blev 83 år.

Född: 29.12.1738 Sund, Söderala sn, HÄL 1) Enligt Söderala-forskaren Ulla Eriksson i Berga, Söderala, som själv bor på det sammanslagna hemmanen Berga nr 3 och nr 8, var Sgird dotter till Erik Larsson och hu. Ella Larsdotter i Sund, Söderala.
Arvsskifte: 01.11.1784 Berga nr 3, Söderala sn, HÄL 2) Bouppteckningen efter hennes första makes morbror Lars Jonsson i Berga nr 3, Söderala sn, inleds: "År 1784. den 1. Nowember höls Boupteckning på den lilla Lössa ägdendom efter afledne Bonden Lars Jonsson på hemmanet N.o 3. i Bärgaby Söderala Socken, som han sig förbehållit då han år 1773. d. 13 october, satte ifrån sig hemmanet til sin måg, Lars Andersson och Dotter Brita Larsdotter som til förne äro döda, och sedan af Lars Jonsson updragit hemmanet til sin Syster Son Lars Ersson [otydlig notering i marginalen] med alla dess til hörigheter, men äfwen blifwit död, så at nu dess Änka hustru Sigrid gåt i annat gifte med Drängen Hans Hansson ifrån Norrala Sockn, som nu bebor hemmanet och wunnit derå Lagfasta Dom, och nu på Lars Jonssons 79 års ålder, beröde[?] åbo skiött gubben wäl, och befordrat honom til grafwen, har han på sitt yttersta Testamenterad [sic] all sin lösa ägendom af hwad slag det wara må J obehåll til Hans Hansson och des hustru Sigrid Ersdotter, som Testaments-skriften af den 17 martii 1784 wisar". Undertecknande bytesdeltagare är Hans Hansson; Sigrid Ersdotter.
Bosatt: till 25.05.1822 Berga nr 3, Söderala sn, HÄL 1) 
Död: 25.05.1822 Berga nr 3, Söderala sn, HÄL 1) 


Familj med Hans Hansson (1750 - )

Vigsel: 11.11.1781 1) Enligt Ulla Eriksson, Söderala, var Sigrid gift med den föregående bonden på Berga nr 3. Hans och Sigrid fick inga gemensamma barn.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1738       Födelse 29.12.1738 Sund, Söderala sn, HÄL.  1)
1750   11 år    Maken Hans Hansson föds 26.12.1750 Nygården nr 1, Norrala sn, HÄL 3).
1781   42 år    Vigsel Hans Hansson 11.11.1781.  1)
1784   45 år    Arvsskifte 01.11.1784 Berga nr 3, Söderala sn, HÄL.  2)
<1822       Bosatt till 25.05.1822 Berga nr 3, Söderala sn, HÄL.  1)
1822   83 år    Död 25.05.1822 Berga nr 3, Söderala sn, HÄL.  1)


Källor
 1) Meddelat av: Eriksson, Ulla, Berga 6971, 826 92 Söderala (telefonsamtal 2004-2005)
 2) Bouppteckningar 1784-1786, nr 25, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
 3) C:3, p. 138<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström