Olof Larsson

Bonde. Blev 71 år.

Far: Lars Olsson (~1665 - 1729)
Mor: Karin Svensdotter (~1679 - 1756)

Född: 02.03.1705 Styvje nr 7, Norrala sn, HÄL 1) Föräldrarna anges inte uttryckligen i födelsenotisen, som dock är inordnad bland Lars Olofssons och hustrun Karin Svensdotters barn. På grund av att dopnamnet skrivits så nära innermarginalen syns det inte i den mikrofilmade kopian. (Av husförhörslängden 1754 framgår emellertid att hans namn var Olof Larsson - se Noteringar.) Faddrar: Olof Andersson och hans hustru i Haga; Abraham Svensson och hans hustru i Styvje. (Ungfaddrar:) Jöns Olofsson och Kerstin Olofsdotter i Styvje.
Bosatt: omkring 1745 Styvje nr 7, Norrala sn, HÄL 2) "Olof Larsson [och] Karin Michelsdotter" skrivs på första delen av uppslaget för födda i "Styfwe N.o 7." i samband med barnens födelse (1745-1751).
Arvsskifte: 05.10.1747 Styvje nr 2, Norrala sn, HÄL 3) Arvsskiftet efter svärfadern Mickel Olsson hålls i Styvje den 5 oktober 1747. Se utdrag ur bouppteckningen i dennes personnotis.
Bonde: omkring 1754 Styvje nr 7, Norrala sn, HÄL 4) 
Arvsskifte: 03.11.1759 Styvje nr 2, Norrala sn, HÄL 5) Arvsskiftet efter svärmodern Helena Olsdotter hålls i Styvje den 3 november 1759. Se utdrag ur bouppteckningen i hennes personakt.
Död: 10.06.1776 Styvje nr 7, Norrala sn, HÄL 6) Dödsnotisen, som felaktigt är införd på sidan för avlidna i "Styfve. N. 6." lyder: "Bonden Olof Larsson i Styfwe effter flera Års sängliggande af slag, en stilla Ärlig lefnad och Gudelig beredelse afsomnade d. 10 Jun. 1776. begr. d. 16 Junii, 71 år och 4 månader gamal." [C:3, p. 465] - En dubblettdödsnotis med samma datum finns införd i den följande ministerialboken, upprättad ca 1775: "Styfje. Olof Larsson. __. __. Twinsot.", 71 år 4 månader gammal. [C:4, f. 113r]


Familj med Karin Mickelsdotter (1718 - )

Vigsel: 22.11.1741 Styvje nr 2, Norrala sn, HÄL 7) Vigselnotisen på sidan för vigda i "N. 7. Styfve." lyder: "Drängen Olof Larsson __ 1741 22 Nov med Mickel Ohlssons therstädes dotter pig. Carin __ som ock hade hos föräldrarna sitt bröllop." [C:3, p. 69] På sidan för vigda i "N 2. Styfve." står: "Pigan Karin Mickelsdotter med dräng Olof Larsson __ 1741. 22 Nov. vide pag. seq. [dvs. se följande sida] 69." [C:3, p. 64]

Barn:
Lars Olsson+ (1745 - 1747)
Helena Olsdotter+ (1748 - 1750)
Lars Olsson (1751 - 1814)


Noteringar
I husförhörslängden 1754, förhör i Styvje-rotan den 14 februari, skrivs för Styvje nr 7 [AI:1, 1754, p. 19]:
Modern hustru Karin, 78 år, "Senecta"
Olof Larsson (f. 1705-03-02), 49 år
Hustru Karin (f. 1718-07-29), 36 år
Son Lars (f. 1751-09-10), 3 år
---
I husförhörslängden 1756, förhör i Styvje den 23 februari, skrivs för Styvje nr 7 [AI:1, 1756, p. 22]:
Olof Larsson (f. 1705-03-02), 51 år, "abs." [dvs. frånvarande]
Hu. Karin Mickelsdotter ("Mich") (f. 1718-07-29), 38 år, "abs."
Son Lars (f. 1751-09-10), 5 år
Drängen Erik Jönsson (f. 1739-02-25), 17 år. [Luthers katekes.] "bene"; [Svebilii katekes:] "bene"; [innantilläsning:] "bene"
Pigan Kerstin Olsdotter ("Olai") (f. 1740-02-18), 16 år. [Luthers katekes.] "bene"; [Svebilii katekes:] "fragm"; [innantilläsning:] "beneqdm". I kommentarskolumnen står: "Diligentior".
---
I husförhörslängden 1759, förhör i Styvje den 9 februari, skrivs för Styvje nr 7 [AI:1, 1759, p. 17]:
Olof Larsson (f. 1705-03-02), 54 år. [Luthers katekes.] "beneqdm"; [Svebilii katekes:] "nihil"
Hu. Karin Mickelsdotter ("Michaelis") (f. 1718-06-27), 41 år. Sammanlagt betyg: "beneqdm sed minus distincte"
Son Lars (f. 1751-09-10), 8 år, "begynt wackert läsa innan."
Drängen Elias (f. 1740-05-26), 19 år. [Luthers katekes.] "bene"; [Svebilii katekes:] "fragm."; [innantilläsning:] "bene."
Pigan Kerstin Olsdotter ("Olai") (f. 1740-02-18), 19 år. [Luthers katekes.] "bene"; [Svebilii katekes:] "fragm."; [innantilläsning:] "beneqdm". I kommentarskolumnen står "observeres."
---
I husförhörslängden 1763, förhör den 28 januari, skrivs för den första delen av hemmanet Styvje nr 7 [AI:1, 1763, p. 17]:
Olof Larsson (f. 1705-03-02), 58 år. [Luthers katekes:] "beneqdm praterea nihil"
Hu. Karin Olsdotter ("Olai") [sic] (f. 1718-06-27), 45 år. [Luthers katekes:] "beneqdm"
Son Lars (f. 17571-09-10), 12 år. [Luthers katekes.] "bene"; [Svebilii katekes:] "bene"; [innantilläsning:] "beneqdm"
Drängen Olof (f. 1741-03-25), 22 år. [Luthers katekes.] "beneqdm". I kommentarskolumnen: "Simpl."
Pigan Kerstin (f. 1740-02-10), 23 år. [Luthers katekes.] "beneqdm". I kommentarskolumnen: "Simpl."
(För den andra hemmansdelen skrivs Lars Larsson, f. 1710-11-28, och dennes hustru Kerstin, f. 1713-06-14.)
---
I husförhörslängden 1772 skrivs för Styvje nr 7 [AI:1, 1772, p. 20]:
Olof Larsson (f. 1705-03-02), 68 år, "aegr." [dvs. sjuklig]
Hu. Karin (f. 1718-06-27), 55 år. [Luthers katekes:] "bene"
Son Lars (f. 1751-09-10), 22 år. [Innantilläsning:] "bene"; [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "bene". (Direkt ovanför har för i de båda katekeskolumnerna skrivits in betygen "bene" respektive "beneqdm", men ingen motsvarande person finns registrerad för dessa betyg.]
Pigan Anna (f. 1757 i "Jan" [ev. "Jun"], 16 år. [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "aliquid".
(Styvje nr sub 7 brukas av Lars Larsson, f. 1710-11-22.)
---
I husförhörslängden 1777 skrivs för Styvje nr 7 [AI:1, 1777, p. 15]:
Änkan hu. Karin Mickelsdotter (f. 1718-01-24 [sic]), 60 år. [Luthers katekes:] "bene"
Son Lars Olofsson (f. 1751-09-11), 27 år. [Innantilläsning:] "bene"; [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "bene"
Hu. Margta Persdotter (f. 1750-05-30 [sic]), 28 år. [Innantilläsning:] "bene"; [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "bene"
Pigan Anna Jonsdotter (f. 1757 i "Junii"), 21 år. [Innantilläsning:] "bene"; [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "bene". I kommentarskolumnen: "abs." [dvs. frånvarande]
Drängen Per Persson (f. 1757-09-22), 21 år. [Innantilläsning:] "bene"; [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "bene"
Sven Larsson [tycks vara ditskriven i efterhand].


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1705       Födelse 02.03.1705 Styvje nr 7, Norrala sn, HÄL.  1)
1707   2 år    Systern Karin Larsdotter+ föds 20.11.1707 Styvje nr 7, Norrala sn, HÄL 8).
1710   5 år    Brodern Per Larsson+ föds 04.12.1710 Styvje nr 7, Norrala sn, HÄL 9).
1713   8 år    Systern Kerstin Larsdotter föds 14.06.1713 Styvje nr 7, Norrala sn, HÄL 9).
1715   10 år    Brodern Jon Larsson+ föds 08.03.1715 Styvje nr 7, Norrala sn, HÄL 9).
1715   10 år    Brodern Lars Larsson+ föds 08.03.1715 Styvje nr 7, Norrala sn, HÄL 9).
1716   11 år    Systern Brita Larsdotter+ föds 29.12.1716 Styvje nr 7, Norrala sn, HÄL 9).
1717   11 år    Systern Brita Larsdotter+ dör 09.01.1717 Styvje nr 7, Norrala sn, HÄL 9).
1717   12 år    Brodern Sven Larsson+ dör 12.08.1717 Styvje nr 7, Norrala sn, HÄL 10).
1718   13 år    Makan Karin Mickelsdotter föds 29.06.1718 Styvje nr 2, Norrala sn, HÄL 11).
1729       Fadern Lars Olsson dör 1729 Styvje nr 7, Norrala sn, HÄL 12).
1741   36 år    Vigsel Karin Mickelsdotter 22.11.1741 Styvje nr 2, Norrala sn, HÄL.  7)
~1745       Bosatt omkring 1745 Styvje nr 7, Norrala sn, HÄL.  2)
1745   40 år    Sonen Lars Olsson+ föds 04.08.1745 Styvje nr 7, Norrala sn, HÄL 2).
1747       Sonen Lars Olsson+ dör 1747 Styvje nr 7, Norrala sn, HÄL 2).
1747   42 år    Arvsskifte 05.10.1747 Styvje nr 2, Norrala sn, HÄL.  3)
1748   43 år    Dottern Helena Olsdotter+ föds 11.05.1748 Styvje nr 7, Norrala sn, HÄL 2).
1750   45 år    Dottern Helena Olsdotter+ dör 29.05.1750 Styvje nr 7, Norrala sn, HÄL 2).
1751   46 år    Sonen Lars Olsson föds 10.09.1751 Styvje nr 7, Norrala sn, HÄL 2).
~1754       Bonde omkring 1754 Styvje nr 7, Norrala sn, HÄL.  4)
1756   50 år    Modern Karin Svensdotter dör 23.01.1756 Styvje nr 7, Norrala sn, HÄL 13).
1759   54 år    Arvsskifte 03.11.1759 Styvje nr 2, Norrala sn, HÄL.  5)
1776   71 år    Död 10.06.1776 Styvje nr 7, Norrala sn, HÄL.  6)


Källor
 1) C:1, f. 71v
 2) C:3, p. 262
 3) Bouppteckningar 1734-1764, nr 8, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
 4) Se Bosatt
 5) Bouppteckningar 1734-1764, nr 10, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
 6) C:3, p. 465
 7) C:3, p. 69
 8) C:1, f. 114v
 9) C:2, uppsl. 64
 10) C:1, f. 72r
 11) C:2, uppsl. 59
 12) Se Begravning
 13) C:3, p. 466<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström