Johan Matsson Forsgren Svartvik Varberg

Kronobåtsman. Blev 68 år.

Far: Mats Larsson Norling (1731 - 1809)
Mor: Karin (Katarina) Olsdotter (1742 - 1783)

Född: 02.07.1775 Storvik, Ovansjö sn, GÄS 1) 
Bosatt: omkring 1801 Valbo sn, GÄS 2) Sonen Johan anges vara född i Valbo 1801-01-16.
Bosatt: till 1804 Hille sn, GÄS 2) Han anges ha flyttat in från Hille 1804.
Bosatt: från 1804 Norrala sn, HÄL 3) Jan Matsson Varberg anges ha flyttat in 1804.
Bosatt: omkring 1806 Vågbro, Norrala sn, HÄL 4) Han nämns som bruksarbetaren Johan Forsgren i samband med sonen Pers födelse 1806; då fanns i socknen bara ett bruk, tegelbruket i Vågbro. När dottern Brita Lisa föds 1809 anges han uttryckligen vara tegelbruksarbetare i Vågbro.
Tegelbruksarbetare: omkring 1806 Vågbro tegelbruk, Norrala sn, HÄL 4) Han nämns som (tegel-)bruksarbetaren Johan Forsgren i samband med barnen Per och Brita Lisas födelse 1806 och 1809.
Fadderskap: 1807 Vågbro tegelbruk, Norrala sn, HÄL 5) Joh. Forsgren och hans hu. Brita Persdotter, utan angiven vistelseort, står 1807 som faddrar till Anders (f. 1807-12-16), son till bruksarbetaren Sam. Persson Kron och hu. Lisa Fahlberg på Vågbro tegelbruk.
Fördubblingsbåtsman: från 1809 till 1810 Båtsmansrote 114 (omfattade 1737 Svartvik nr 2, Svartvik nr 3, Varberg nr 1, Varberg nr 2, Sund nr 1), Norrala sn, HÄL 6) I det maskinskrivna registret anges att Johan Matsson Svartvik antagits som båtsman i rote 114 år 1809. (För slutår, se Kronobåtsman.)
Kronobåtsman: från 1810 till 1825 Båtsmansrote 114 (omfattade 1737 Svartvik nr 2, Svartvik nr 3, Varberg nr 1, Varberg nr 2, Sund nr 1), Norrala sn, HÄL 6) I det maskinskrivna registret anges att Johan Matsson Varberg antagits som båtsman i rote 114 år 1810. [Register till båtsmansrullor Gävleborgs 1745-1816, Västernorrlands II 1736-1795, Västernorrlands läns landskontor 1736-1795 (fiche S02375), vol. G I b:23] - Slutåret 1825 anges i husförhörslängden 1822-1827. [AI:3, uppsl. 116] - I generalmönsterrullan 1816 anges för rote 114 i Norrala: Johan Matsson Varberg: Infödd; antagen 1809; 40 år gammal; tjänstgjort 7 år; "Timmerman"; "Befaren Sjöman"; närvarande. [Generalmönsterrullan 1816, Marinens rullor serie IV, Västernorrl:s kompanier, div. rullor, 1759-1835, Krigsarkivet]
Bosatt: till 13.02.1844 Sund, Norrala sn, HÄL 7) 
Död: 13.02.1844 Sund, Norrala sn, HÄL 8) Dödsnotisen uppger endast att "afsk. Båtsm. Jahn Mattss. Warberg" i Sund avlidit 1844-02-13, 69 år gammal.
Bouppteckning: 13.02.1844 Sund, Norrala sn, HÄL 9) Bouppteckningen upprättades efter Johan Varberg i Sund 1844-02-13.


Familj med Brita Persdotter (1774 - 1855)

Vigsel: 

Barn:
Johan Johansson Forsgren (1801 - )
Brita Stina (Brita Kristina) Johansdotter+ Forsgren+ (1804 - )
Per Johansson Forsgren (1806 - )
Brita Elisabet Johansdotter (1809 - )
Karin Forsgren (1812 - )
Olof Johansson Forsgren (1817 - )
Brita Kristina Johansdotter+ (- 1805)


Noteringar
Han kallade sig först Forsgren men tog sedan båtsmansnamnet Varberg.
---
I husförhörslängden 1816-21 upptas bland Sunds utanvidsfolk [AI:2, uppsl. 106]:
Båtsman Jan Varberg (f. 1775 i Ovansjö)
Hustru Brita Persdotter (f. 1774 i Valbo)
[Överstruken:] Son Johan (f. 1801), utflyttad till uppsl. 119 1816, tog första nattvarden 1816
[Överstruken:] Son Per (f. 1806-04-29), utflyttad till uppsl. 144
Dotter Brita Lisa (f. 1809-02-15)
Dotter Karin (f. 1812-09-17)
Son Olof (f. 1817-02-15)
---
I husförhörslängden 1822-27 upptas bland Sunds utanvidsfolk [AI:3, uppsl. 116]:
Båtsman [med tillägget "afsk." fogat i efterhand] Jan [tillagt Matsson] Varberg, (f. 1775), inflyttad från "Hille 1804 född uti Ofvansjö". Han noteras ha erhållit avsked 1825. "Potäter".
Hustru Brita Persdotter (f. 1774, "född uti Wahlbo")
Son Olof (f. 1817-02-15)
Dotter Brita Lisa (f. 1809-02-15), utflyttad till uppsl. 81 1822, tog första nattvarden 1822-06?-02
Dotter Karin (f. 1812-09-17), utflyttad till uppsl. 166 1826
Son Johan Jansson (f. 1801-01-16, "född i Wahlbo"), inflyttad från uppsl. 30 1822, "till Sjös år 1820". Han noteras i kommentarskolumnen som "B.k.", dvs. beväringskarl.
Son Per Jansson (f. 1806-04-29), inflyttad från uppsl. 158 1823, utflyttad till Söderala 1827.
---
I husförhörslängden 1828-34 upptas bland Sunds utanvidsfolk [AI:4, uppsl. 122]:
Avsk. båtsm. Jan Matsson Varberg (f. i Ovansjö 1775), inflyttad 1804. I kommentarskolumnen står: "Potäter Befr -33"
Hustru Brita Persdotter (f. i Valbo 1774), befriad
Son Olof (f. 1817-02-15). I inflyttningskolumnen anges "fl. 20/1 1835", i utflyttningskolumnen "Malan i Sjöns s.n i Medelpad 1835". Han tog nattvarden första gången 1838.
[Överstruken:] Per Joh. Forsgren (f. 1806-04-29), inflyttad från Söderhamn 1829. (I utflyttningskolument finns en överstruken notering att han flyttat till uppsl. 96 1830, men där saknas han.)
...
I husförhörslängden 1835-40 upptas bland Sunds utanvidsfolk [AI:5, uppsl. 156]:
Avsk. båtsman Jan Matsson Varberg (f. 1775)
Hustru Brita Persdotter (f. 1774)
Son Olof (f. 1817), med notering i inflyttningskolumnen att han kom från Skön i Medelpad 1840 och i utflyttningskolumnen att han flyttat till Skön 1838.
---
I husförhörslängden 1841-51 upptas bland Sunds utanvidsfolk [AI:6, uppsl. 156]:
Avsk. båtsm. Johan Matsson Varberg (f. 1775, "afl. d. 13/2 1844")
Änkan, hustru Brita Persdotter (f. 1774)
Son Olof Forsgren (f. 1817-02-20), inflyttad från uppsl. 172 1841
Hustru Anna Israelsdotter (f. 1817-05-07 i Frösön), inflyttad från Söderhamn 1843
Son Johan (f. 1844-04-01)
Dotter Brita Kajsa (f. 1847-01-11)


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1775       Födelse 02.07.1775 Storvik, Ovansjö sn, GÄS.  1)
1783   7 år    Modern Karin (Katarina) Olsdotter dör 06.03.1783 Storvik, Ovansjö sn, GÄS 1).
~1801       Bosatt omkring 1801 Valbo sn, GÄS.  2)
1801   25 år    Sonen Johan Johansson Forsgren föds 16.01.1801 Valbo sn, GÄS 10).
<1804       Bosatt till 1804 Hille sn, GÄS.  2)
>1804       Bosatt från 1804 Norrala sn, HÄL.  3)
1804   29 år    Dottern Brita Stina (Brita Kristina) Johansdotter+ Forsgren+ föds 08.12.1804 Vågbro tegelbruk+, Norrala sn, HÄL 11).
1805   29 år    Dottern Brita Kristina Johansdotter+ dör 10.02.1805 Vågbro, Norrala sn, HÄL 12).
~1806       Bosatt omkring 1806 Vågbro, Norrala sn, HÄL.  4)
~1806       Tegelbruksarbetare omkring 1806 Vågbro tegelbruk, Norrala sn, HÄL.  4)
1806   30 år    Sonen Per Johansson Forsgren föds 29.04.1806 Vågbro, Norrala sn, HÄL 13).
1807       Fadderskap 1807 Vågbro tegelbruk, Norrala sn, HÄL.  5)
>1809       Fördubblingsbåtsman från 1809 till 1810 Båtsmansrote 114 (omfattade 1737 Svartvik nr 2, Svartvik nr 3, Varberg nr 1, Varberg nr 2, Sund nr 1), Norrala sn, HÄL.  6)
1809   33 år    Dottern Brita Elisabet Johansdotter föds 15.02.1809 Vågbro, Norrala sn, HÄL 14).
1809   34 år    Fadern Mats Larsson Norling dör 31.08.1809 Ho, Torsåkers sn, GÄS 1).
>1810       Kronobåtsman från 1810 till 1825 Båtsmansrote 114 (omfattade 1737 Svartvik nr 2, Svartvik nr 3, Varberg nr 1, Varberg nr 2, Sund nr 1), Norrala sn, HÄL.  6)
1812   37 år    Dottern Karin Forsgren föds 13.09.1812 Sund, Norrala sn, HÄL 15).
1817   41 år    Sonen Olof Johansson Forsgren föds 15.02.1817 Sund, Norrala sn, HÄL 16).
<1844       Bosatt till 13.02.1844 Sund, Norrala sn, HÄL.  7)
1844   68 år    Död 13.02.1844 Sund, Norrala sn, HÄL.  8)
1844   68 år    Bouppteckning 13.02.1844 Sund, Norrala sn, HÄL.  9)


Källor
 1) Willerius, Karin: "Min farmors far Per Forsgrens anor från Gästrikland", ALIR-anor 2004:1 (medlemsblad för Forskarföreningen Alir, Söderhamn med omnejd), s. 7
 2) AI:3, uppsl. 116
 3) AI:4, uppsl. 122
 4) C:4, f. 54r, 61v
 5) C:4, f. 58r
 6) Register till båtsmansrullor Gävleborgs 1745-1816, Västernorrlands II 1736-1795, Västernorrlands läns landskontor 1736-1795 (fiche S02375), vol. G I b:23
 7) Se informationen om övriga händelser
 8) C:6
 9) FII:30, nr 109, Norrala tingslags häradsrätt, HLA (enligt register av Ulla Brodin, Farsta)
 10) AI:3, uppsl. 110
 11) C:4, f. 51r
 12) C:4, f. 125r
 13) C:4, f. 54r
 14) C:4, f. 61v
 15) C:4, f. 71r
 16) C:4, f. 81v<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström