Karin Svensdotter

Blev 58 år.

Far: Sven Persson (1697 - 1742)
Mor: Kerstin Persdotter (1700 - 1756)

Född: 18.03.1728 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL 1) Föräldrar till "Catharina": Sven Persson och hu. Kerstin Persdotter i Kolsta nr 4. Faddrar: Olof Svensson i Kolsta och hu. Brita Ersdotter; Per Persson i Skettene och hu. Margareta Ersdotter. (Ungfaddrar:) Jöns Larsson i Skensta, Ingrid Jakobsdotter i Siknäs.
Bosatt: omkring 1751 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL 2) 
Bosatt: omkring 1753 Kolsta, Norrala sn, HÄL 3) 
Fadderskap: 1753 Kolsta nr 5, Norrala sn, HÄL 4) Jakob Hansson och hu. Karin Svensdotter i Kolsta står 1753 som faddrar till Erik (f. 1753-09-05), son till Daniel Olofsson och hu. Sigrid Jakobsdotter i Kolsta nr 5.
Fadderskap: 1755 Kolsta nr 5, Norrala sn, HÄL 4) Jakob Hansson och hu. Karin Svensdotter i Kolsta står 1755 som faddrar till Erik (f. 1755-02-16), son till Daniel Olofsson och hu. Sigrid Jakobsdotter i Kolsta nr 5.
Fadderskap: 1760 Kolsta nr 5, Norrala sn, HÄL 4) Jakob Hansson och hu. Karin Svensdotter i Kolsta står 1760 som faddrar till Helena (f. 1760-05-31), dotter och första barnet till Olof Danielsson och hu. Karin Larsdotter i Kolsta nr 5.
Fadderskap: 1761 Kolsta nr 3, Norrala sn, HÄL 5) Jakob Hansson och hu. Karin Svensdotter i Kolsta står 1761 som faddrar till Olof (f. 1761-02-28), son till Olof Svensson och hu. Helena Olsdotter i Kolsta nr 3.
Fadderskap: 1765 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL 6) Jakob Hansson och hu. Karin Svensdotter i Kolsta står 1765 som faddrar till Sven (f. 1765-02-08), son till Per Svensson och Karin Persdotter i Kolsta nr 4.
Fadderskap: 1772 Kolsta nr 1, Norrala sn, HÄL 7) Jakob Hansson och hu. Karin Svensdotter i Kolsta står 1772 som faddrar till Brita (f. 1772-03-10), dotter till Jon Pålsson och hu. Anna Larsdotter i Kolsta nr 1.
Vittne: 1773 8) Sist ministerialboken C:3 för Norrala finns avdelningen "Förtechning Vppå de Delinqventer som efter Härads-Rättens Domar stått Kyrckio-Plicht". Längden omfattar både Norrala och annexförsamlingen Trönö. Där upptas: "Drängen Paul Jonsson i Kålsta, angifwen af Jacob Hanssons Hustru Karin Swensdotter i sam(m)a by, som wid hon gick till qwarnen såg honom hafwa syndigt umgänge med sin Faders sto; hwaröfwer extra Ting hölts på Kungsgården d. 3 Julii, då han, som äfwen haft umgänge med 2.ne kor blef dömd at halshuggas och i bole brännas, hwilken dom ock Hofrätten approberade. Han undergick dödsstraffet på Skogen emellan Söderala och Norrala d. 1 September 1773."
Död: 29.08.1786 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL 9) Dödsnotisen med datumet den 29 augusti 1786 lyder: "Kolsta. Hustr. Carin Svensdotter efter from lefnad af obstruction". Åldern 58 år 5 månader.
Bouppteckning: 09.10.1786 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL 10) Bouppteckningen inleds: "År 1786 den 9. October förrättades Bouptekning efter Hustru Karin Swensdotter uti Kohlsta i närwaro af hännes efterlemnade Man, Gl.e Bonden Jakob Hansson, till hwilken hon Testamenterat all den ärfda och förwärfda Ägendomen, som skulle finnas efter hännes död." Bland inventarierna märks en "Spishäll, som efter Jakob Hanssons död skal tillhöra Swen Jonsson i Ingsta utan betalning". Undertecknande bytesdeltagare är Jakob Hansson i Kolsta.


Familj med Jakob Hansson (1725 - 1811)

Vigsel: 02.06.1751 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL 11) Vigselnotisen på sidan för vigda i "Kålsta N. 4." lyder: "Jacob Hansson __ 1751. 2 Junii med Ärl. pigan Carin Swensdotter. Brudg. om 26 år, född i Kungsgården gaf sin Brud i morgongåfwa en förgyld silfbägare."


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1728       Födelse 18.03.1728 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL.  1)
1731   3 år    Systern Kerstin Svensdotter föds 14.09.1731 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL 1).
1734   6 år    Brodern Per Svensson föds 23.06.1734 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL 1).
1738   10 år    Systern Anna Svensdotter+ föds 26.06.1738 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL 1).
1741   13 år    Systern Anna Svensdotter+ dör 10.04.1741 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL 1).
1742   13 år    Fadern Sven Persson dör 05.03.1742 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL 12).
~1751       Bosatt omkring 1751 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL.  2)
1751   23 år    Vigsel Jakob Hansson 02.06.1751 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL.  11)
~1753       Bosatt omkring 1753 Kolsta, Norrala sn, HÄL.  3)
1753       Fadderskap 1753 Kolsta nr 5, Norrala sn, HÄL.  4)
1755       Fadderskap 1755 Kolsta nr 5, Norrala sn, HÄL.  4)
1756   28 år    Modern Kerstin Persdotter dör 05.09.1756 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL 12).
1760       Fadderskap 1760 Kolsta nr 5, Norrala sn, HÄL.  4)
1761       Fadderskap 1761 Kolsta nr 3, Norrala sn, HÄL.  5)
1765       Fadderskap 1765 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL.  6)
1772       Fadderskap 1772 Kolsta nr 1, Norrala sn, HÄL.  7)
1773       Vittne 1773.  8)
1773   45 år    Systern Kerstin Svensdotter dör 25.11.1773 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 13).
1786   58 år    Död 29.08.1786 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL.  9)
1786   58 år    Bouppteckning 09.10.1786 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL.  10)


Källor
 1) C:2, uppsl. 33
 2) Se Vigsel
 3) Se Fadderskap
 4) C:3, p. 202
 5) C:3, p. 198
 6) C:3, p. 200
 7) C:3, p. 195
 8) C:3, p. 353 (efter p. 561!)
 9) C:4, f. 116v
 10) Bouppteckningar 1784-1786, nr 119, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
 11) C:3, p. 36
 12) C:3, p. 435
 13) C:3, p. 494<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström