Olof Svensson Norling

Sockenskomakare. Blev 81 år.

Far: Sven Olsson Lärka Norling (1728 - 1812)
Mor: Brita Eriksdotter (1719 - 1800)

Född: 28.02.1756 Kolsta, Norrala sn, HÄL 1) Födelsenotisen är införd på uppslaget för "CronoBåtsman för 6 Rotan _ Kolstad _". Föräldrar: Ordinarie båtsmannen Sven Norling och hu. Brita Eriksdotter. Faddrar: Bengt Andersson och hu. Margta Persdotter ("Petri") i Skensta; Daniel Olsson och hu. Sigrid Jakobsdotter ("Jacobi") i Kolsta. "Des Son" Olof Danielsson, Brita Svensdotter i Åkre.
Arvstvist/bördsrättstvist: 1777 Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborg 2) I domboken från Norrala häradsrätt den 25 april 1777 noteras:
"§. 26.
S. D. Upropades Parterne uti den till detta Ting instemde Sak emellan drängen Olof Swensson i Kolstad, Kärande, och Bonden Swen Eriksson samt dess Hustru Brita Swensdotter i Åkre, Swarande, angående den förres påstådde Börds rätt till Hemmanet sub N:o 1. i Åkre om 7: Öres 2 1/4 P.gelands skatt; Och berättade sig hafwa med Kärandens Föräldrar och Swarandens foster Föräldrars bifall och samtycke i wänlighet öfwerenskommit, på sätt som u dem emellan författad skriftelig förening innehöllo, hwilken ingafs, lydande ord ifrån ord som följer:
Till förekommande af all twist och åtal å Hemmanet sub N:o 1. uti Åkre Norrala Sokn, om 7 ./. 2 1/4 P.gr i skatt hafwa nedanskrefne af fri wilja och moget betänkande, träffat följande afhandling och öfwerenskommelse; neml.n att jag Swen Ersson tillika med min [f. 518r] Hustru Brita Swensdotter, som ock är bröstarfwinge till Hemmanet, och wåra Foster föräldrar Jöns Jonsson och dess Hustru Karin Eriksdotter hafwa bewiljat wår slägtinge Olof Swensson i Kolstad få bygga och bo uppå Hemmanets Hästhaga som är belägen straxt bredwid Lars Erssons i Arklo nyl.n upodlade Jordpärons land, och att han therstädes får inhägna så stor widd som för husen och therefter lämplig gårdstomt är tillräckelig, samt uppå skogen hugga timber af tall till stufwa och en Kammare, men till de andra husen, såsom fä eller gjethus, fohrbod, wedlider och ett nödigt wisthus af gran, så wida jag wid jämnföris delningen stadgade för en ganska swag timerskog. (---)
I lika måtto will jag Jöns Jonsson med min Hustru Karin Eriksdotter låta härmed kunnigt giöra, att wi, som sjelfwa äro barnlösa och till ålders komna, tillägna wår Fosterson Swen Eriksson och dess Hustru Brita Swensdotter, som ock är rätta arfwinge till Hemmanet med deras barn så född som ofödd [f. 518v] besittningsrätten å ofwanberörde Hemman (---)." Undertecknar gör Sven (bomärke) Eriksson och hans hu. Brita Svensdotteri Åkre; Jöns Jonsson och hans hu. Brita Eriksdotter därstädes; Sven Olsson Norling och hans hu. Brita Eriksdotter; "Son" Olof Svensson i Kolsta. Inget datum anges.
Sockenskomakare: omkring 1780 Kolsta, Norrala sn, HÄL 3) 
Bosatt: omkring 1780 Kolsta, Norrala sn, HÄL 4) I bouppteckningen efter svärfadern Lars Persson i Fors nr 1, daterad 1780-11-01, nämns han som "Sockneskomakaren Olof Norling uti Kohlstad", gift med Lars Perssons dotter Kerstin.
Bosatt: omkring 1787 Solberg (Åkre), Norrala sn, HÄL 5) I födelsenotisen för dottern Lena benämns han "Skom. O. Norling" i Solberg.
Arvsskifte: 13.03.1801 Kolsta, Norrala sn, HÄL 6) Bouppteckningen efter modern Brita Eriksdotter i Kolsta hölls den 13 mars 1801. Se utdrag ur bouppteckningen i hennes personnotis.
Död: 10.01.1838 Solberg (Åkre), Norrala sn, HÄL 7) Dödsnotisen med datumet den 10 januari 1838 lyder: "Afsk. Skomak. Olof Norling i Åkre (Solberg)", död av ålderdom, 81 år gammal.


Familj med Kerstin Larsdotter (1755 - )

Vigsel: 29.10.1780 Norrala sn, HÄL 8) Vigselnotisen med datumet den 29 oktober 1780 lyder: "Skomak. Olof Norling i Kolsta, 26 År, samt Bondedottren Christina Larsdotter i Fors 24 År."

Barn:
Sven Olsson Norling (1781 - )
Helena Olsdotter+ (1784 - 1784)
Brita Olsdotter (1784 - )
Helena Olsdotter (1787 - )
Kerstin Olsdotter+ (1789 - )
Lars Norling (1792 - 1869)
Olof Norling (1798 - )


Noteringar
I husförhörslängden 1816-21 skrivs under Arklo och Åkre utanvids [AI:2, uppsl. 58]:
Skomakaren Ol. Norling (f. 1756)
Hustru Kerstin Larsdotter (f. 1755)
[Överstruken:] Dotter Lena Olsdotter (f. 1787-09-28), inflyttad från uppsl. 194 1816, utflyttad till uppsl. 56 1818
[Överstruken:] Änkan Brita Svensdotter (f. 1734), befriad, d. 1818-12-08
"Olof Norlings Söner:"
Olof Norling (f. 1798-06-07), i inflyttningskolumnen "vide infra" (dvs. se nedan), utflyttad till uppsl. 76 1818
Lars Norling (f. 1792-07-15), inflyttad från uppsl. 27 1818
Hustru Anna Danielsdotter (f. 1787-09-28?), inflyttad från uppsl. 5 1818
(Deras) Son Olof (f. 1818 [oläsligt datum])
....
[Överstruken:] Drängen Olof Norling (f. 1798-05-07), inflyttad från uppsl. 53 18186, i utflyttningskolumnen noterat "vide supra" (dvs. se ovan).
---
I husförhörslängden 1822-27 skrivs under Solberg ("hörer till Arklo") bland andra [AI:3, uppsl. 62]:
"Åkre" Skomakare Olof Norling (f. 1756)
Hustru Kerstin Larsdotter (f. 1755)
Son Lars Norling (f. 1792-07-15)
Hustru Anna Danielsdotter (f. 1787-09-28)
Son Olof (f. 1818-11-23)
Dotter Margta (f. 1821-12-29)
Dotter Kerstin (f. 1825-01-26)


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1756       Födelse 28.02.1756 Kolsta, Norrala sn, HÄL.  1)
1758   2 år    Systern Brita Svensdotter föds 14.09.1758 Kolsta, Norrala sn, HÄL 1).
1777       Arvstvist/bördsrättstvist 1777 Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborg.  2)
~1780       Sockenskomakare omkring 1780 Kolsta, Norrala sn, HÄL.  3)
~1780       Bosatt omkring 1780 Kolsta, Norrala sn, HÄL.  4)
1780   24 år    Vigsel Kerstin Larsdotter 29.10.1780 Norrala sn, HÄL.  8)
1781   25 år    Sonen Sven Olsson Norling föds 14.10.1781 Kolsta, Norrala sn, HÄL 9).
1784   28 år    Dottern Helena Olsdotter+ föds 28.09.1784 Solberg, Norrala sn, HÄL 10).
1784   28 år    Dottern Brita Olsdotter föds 28.09.1784 Solberg, Norrala sn, HÄL 10).
1784   28 år    Dottern Helena Olsdotter+ dör 30.09.1784 Solberg, Norrala sn, HÄL 11).
~1787       Bosatt omkring 1787 Solberg (Åkre), Norrala sn, HÄL.  5)
1787   30 år    Dottern Helena Olsdotter föds 02.02.1787 Solberg, Norrala sn, HÄL 5).
1789   33 år    Dottern Kerstin Olsdotter+ föds 05.11.1789 Solberg, Norrala sn, HÄL 12).
1792   36 år    Sonen Lars Norling föds 15.07.1792 Solberg, Norrala sn, HÄL 13).
1798   42 år    Sonen Olof Norling föds 07.06.1798 Solberg, Norrala sn, HÄL 14).
1800   44 år    Modern Brita Eriksdotter dör 25.07.1800 Solberg, Norrala sn, HÄL 15).
1801   45 år    Arvsskifte 13.03.1801 Kolsta, Norrala sn, HÄL.  6)
1812   56 år    Fadern Sven Olsson Lärka Norling dör 13.11.1812 Solberg, Norrala sn, HÄL 16).
1838   81 år    Död 10.01.1838 Solberg (Åkre), Norrala sn, HÄL.  7)


Källor
 1) C:3, p. 370
 2) Dombok för Hälsingland 1777, renoverad, Häradsrätter, Gävleborg:167, f. 517v-518v, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, Riksarkivet
 3) Se Bosatt
 4) Bouppteckningar 1781-1783, nr 17, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
 5) C:4, f. 16v
 6) Bouppteckningar 1801-1804, nr 15, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
 7) C:6
 8) C:4, f. 97v
 9) C:4, f. 9v
 10) C:4, f. 13v
 11) C:4, f. 116r
 12) C:4, f. 20v
 13) C:4, f. 24v
 14) C:4, f. 36v
 15) C:4, f. 122r
 16) C:4, f. 134v<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström