VIII:109 Per Svensson

Bonde.

Far: IX:217 Sven Jonsson (- ~1682)
Mor: IX:218 Brita Persdotter (~1634 - 1698)

Född: Kolsta nr 4+, Norrala sn, HÄL 1) Att han är son till Sven Jonsson i Kolsta nr 4 verkar sannolikt, med tanke på att Svens änka bor kvar i gården [C:1, f. 30r], att hemmanet inte uppbjudits på tinget efter dennes död [renov. dmb, Gävleborgs län, RA], och att Per Svenssons dotter Margareta uppges ha begravt i "des Fädernes Lägerstad" som hörde till gården; då hade ännu ingen av Per Svenssons familj ännu begravts där. [C:1, f. 30r]
Bosatt: Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL 2) Hans namn står noterat på hemmansföreståndarens plats, efter den föregående ägarens, Sven Jonssons, på uppslaget för Kolsta nr 4. Därefter senare tillagt: "död 1742". (Förteckningen över födda fortsätter på f. 113v.)
Bonde: Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL 3) 
Fadderskap: 1691 Skensta nr 4, Norrala sn, HÄL 4) Per Svensson i Kolsta står 1691 som ungfadder till Sven (f. 1691-10-15), son till bonden Hans Svensson och hu. Kerstin Svensdotter i Skensta nr 4.
Fadderskap: 1691 Kolsta nr 2, Norrala sn, HÄL 5) Han är troligen den Per Svensson i Kolsta, som 1691 står som ungfadder till Olof (f. 1691-08-06), dotter till bonden Per Hansson och hu. Barbro Persdotter i Kolsta nr 2.
Fadderskap: 1692 Kolsta nr 5, Norrala sn, HÄL 6) Per Svensson i Kolsta står 1692 som ungfadder till Lars (f. 1692-10-13), son till bonden Sven Larsson och hu. Kerstin Svensdotter i Kolsta nr 5.
Fadderskap: 1693 Källene nr 2, Norrala sn, HÄL 7) Han och hustrun Brita "O.d." står 1693 som faddrar till Brita (f. 1693-07-13), dotter till bonden Anders Larsson och hu. Margareta Svensdotter i Källene nr 2.
Fadderskap: 1694 Kolsta nr 2, Norrala sn, HÄL 5) Han och hustrun Brita Olofsdotter står 1694 som faddrar till Gölin (f. 1694-12-29), dotter till båtsmannen och landbonden Lars Olofsson Geting och hu. Anna Jonsdotter i Kolsta nr 2.
Fadderskap: 1696 Kolsta nr 5, Norrala sn, HÄL 6) Han och hustrun Brita Olofsdotter står 1696 som faddrar till tvillingarna Sven och Göli(n) (f. 1696-02-03), barn till bonden Per Larsson och hu. Margareta Jonsdotter i Kolsta nr 5.
Fadderskap: 1698 Borg nr 1, Norrala sn, HÄL 8) Han och hustrun Brita Olofsdotter står 1698 som faddrar åt Per (f. 1698-07-25), son till landbonden Olof Persson i Borg nr 1 och hans hu. Margareta Olofsdotter.
Fadderskap: 1699 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL 9) Han och hustrun Brita Olofsdotter står 1699 som faddrar till Margareta (f. 1699-09-05), dotter till bonden Mårten Jonsson och hu. Margareta Eriksdotter i Edvik nr 1.
Fadderskap: 1701 Varberg nr 2, Norrala sn, HÄL 10) Han och hustrun Brita Olofsdotter står 1701 som faddrar till Per (f. 1701-03-31), son till bonden Jon Andersson och hu. Margareta Jönsdotter i Varberg nr 2.
Fadderskap: 1702 Borg nr 1, Norrala sn, HÄL Han och hustrun Brita Olofsdotter står 1702 som faddrar åt Olof (f. 1702-02-10), son till landbonden Olof Persson i Borg nr 1 och hans hu. Margareta Olofsdotter.
Fadderskap: 1704 Skensta nr 3, Norrala sn, HÄL 11) Han och hans ej namngivna hustru står 1704 som faddrar till Brita (f. 1704-12-29), dotter till bonden Lars Jönsson och hu. Anna Svensdotter i Skensta nr 3.
Fadderskap: 1704 Kolsta nr 3, Norrala sn, HÄL 12) Han och hans ej namngivna hustru står 1704 som faddrar till Mickel (f. 1704-08-03), son till bonden Olof Svensson och hu. Brita Eriksdotter i Kolsta nr 3.
Fadderskap: 1706 Kolsta nr 2, Norrala sn, HÄL 5) Han och hustrun Brita Olofsdotter står 1706 som faddrar till Per (f. 1706-08-22), dotter till bonden Pål Persson och hu. Brita Persdotter i Kolsta nr 2.
Omnämns: 1708 13) Han omnämns i samband med att hans piga står som (ung-)fadder i Skettene nr 1 1708 ("Pehr Swens piga i Kåhlstad, Margreta Jönsdotter").
Död: 20.04.1742 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL 14) Dödsnotisen på sidan för avlidna i "Kålsta N. 4." lyder: "Pär Swensson 1742. 20 Apr. __ [begravd:] 3 Maji el.r Feria II Pentec. en gudfruchtig man, läst genom Biblen många resor warit döf i 40 År, eljest frisk, dock altid tidigt och flitigt gådt i kyrkan, änkling i 24 År, miste nu nyl. 2.ne beskedl. Söner genom döden, Swen Pärsson här ofwanföre antecknad[? - otydligt p.g.a. rättning] och Olof Pärsson i Skensta. Utkorat sielf likText Ps. [bibelbokens namn återgivet med den grekiska bokstaven psi] 118:18. Beröml. lefwat på 74 Årit. [sic]" [C:3, p. 435] (Under hans namn som hemmansföreståndare på uppslaget för Kolsta nr 4 i den äldsta ministerialboken finns tillagt: "död 1742". [C:1, f. 29r])


Familj med VIII:110 Brita Olsdotter (~1673 - 1718)

Vigsel: 28.12.1693 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL 15) Vigselnotisen på uppslaget för Kolsta nr 4 lyder: "(1)693 Fierde Dagh Juhl, wigdes tilsammans Per Swensson i Kålstad, med Brijta Olufsdotter ifrån Haga."

Barn:
Margareta Persdotter+ (1693 - 1694)
Brita Persdotter (1695 - 1778)
Sven Persson (1697 - 1742)
VII:55 Olof Persson (1700 - 1742)
Per Persson+ (1702 - )
Jon Persson+ (1705 - )
VII:101 Per Persson (1707 - 1773)
Anders Persson (1710 - 1710)
Karin Persdotter+ (1712 - 1712)
Karin Persdotter+ (1717 - 1718)


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1634       Modern IX:218 Brita Persdotter föds beräknat 1634 16).
~1673       Makan VIII:110 Brita Olsdotter föds beräknat 1673 Haga nr 2+, Norrala sn, HÄL 1).
1681       Systern Anna Svensdotter föds 1681 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL 17).
~1682       Fadern IX:217 Sven Jonsson dör omkring 1682 Kolsta nr 4+, Norrala sn, HÄL 18).
1691       Fadderskap 1691 Skensta nr 4, Norrala sn, HÄL.  4)
1691       Fadderskap 1691 Kolsta nr 2, Norrala sn, HÄL.  5)
1692       Fadderskap 1692 Kolsta nr 5, Norrala sn, HÄL.  6)
1693       Fadderskap 1693 Källene nr 2, Norrala sn, HÄL.  7)
1693       Dottern Margareta Persdotter+ föds 02.12.1693 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL 19).
1693       Vigsel VIII:110 Brita Olsdotter 28.12.1693 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL.  15)
1694       Fadderskap 1694 Kolsta nr 2, Norrala sn, HÄL.  5)
1694       Dottern Margareta Persdotter+ dör 1694 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL 16).
1695       Dottern Brita Persdotter föds 01.02.1695 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL 20).
1696       Fadderskap 1696 Kolsta nr 5, Norrala sn, HÄL.  6)
1697       Sonen Sven Persson föds 23.09.1697 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL 20).
1698       Fadderskap 1698 Borg nr 1, Norrala sn, HÄL.  8)
1698       Modern IX:218 Brita Persdotter dör 1698 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL 16).
1699       Fadderskap 1699 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL.  9)
1700       Sonen VII:55 Olof Persson föds 1700 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL 17).
1701       Fadderskap 1701 Varberg nr 2, Norrala sn, HÄL.  10)
1702       Fadderskap 1702 Borg nr 1, Norrala sn, HÄL.
1702       Sonen Per Persson+ föds 12.09.1702 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL 20).
1704       Fadderskap 1704 Skensta nr 3, Norrala sn, HÄL.  11)
1704       Fadderskap 1704 Kolsta nr 3, Norrala sn, HÄL.  12)
1705       Sonen Jon Persson+ föds 28.08.1705 Kolsta nr 5, Norrala sn, HÄL 20).
1706       Fadderskap 1706 Kolsta nr 2, Norrala sn, HÄL.  5)
1707       Sonen VII:101 Per Persson föds 22.05.1707 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL 21).
1708       Omnämns 1708.  13)
1710       Sonen Anders Persson föds 06.08.1710 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL 22).
1710       Sonen Anders Persson dör 23.08.1710 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL 22).
1712       Dottern Karin Persdotter+ föds 02.02.1712 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL 22).
1712       Dottern Karin Persdotter+ dör 31.05.1712 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL 22).
1717       Dottern Karin Persdotter+ föds 13.11.1717 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL 22).
1718       Makan VIII:110 Brita Olsdotter dör 1718 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL 16).
1718       Dottern Karin Persdotter+ dör 18.02.1718 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL 22).
1742       Sonen Sven Persson dör 05.03.1742 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL 14).
1742       Sonen VII:55 Olof Persson dör 27.03.1742 Skensta nr 1, Norrala sn, HÄL 23).
1742       Död 20.04.1742 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL.  14)


Källor
 1) Baserat på indicier
 2) C:1, f. 29r
 3) Se Bosatt
 4) C:1, f. 56v
 5) C:1, f. 27v
 6) C:1, f. 30v
 7) C:1, f. 45v
 8) C:1, f. 8v
 9) C:1, f. 13v
 10) C:1, f. 25v
 11) C:1, f. 55v
 12) C:1, f. 28v
 13) C:1, f. 49v
 14) C:3, p. 435
 15) C:1, f. 80r
 16) Se Begravning
 17) Se Dop
 18) Se Omnämns
 19) C:1, f. 79v
 20) C:1, f. 29v
 21) C:1, f. 113v
 22) C:2, uppsl. 33
 23) C:3, p. 437<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström