Olof Persson

Bonde. Blev 68 år.

Far: V:15 Per Olsson (1760 - 1801)
Mor: V:16 Kerstin Larsdotter (1763 - 1820)

Född: 14.03.1791 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL 1) Föräldrar till "Olof": Per Olsson och hu. Kerstin Olsdotter i Snarböle. Faddrar: Jon Jonsson därstädes och hu. Lisa Olsdotter; Tyris Larsson och hu. Brita Olsdotter. (Ungfaddrar:) Drängen Olof Larsson, pigan Brita Larsdotter. [C:4, f. 22v] - Olof anges också med detta födelsedatum i husförhörslängderna. [Exv AI:5, uppsl. 66]
Bosatt: Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL 2) 
Bonde: Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL 2) 
Vaccinationsföreståndare:  2) 
Arvsskifte: 14.12.1801 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL 3) Bouppteckningen efter farmoderns syster inleds: "År 1801 den 14 December, anstäldes Bouptekning och Arfskifte efter gamla Pigan Anna Eriksdotter i Snarböle Norrala Sokn, som aflidit den 10:de i denna månad. Dess arfwingar äro den afl. äldre Systren Hustru Chjerstin Eriksdotters Sonebarn, neml. Olof 10 år, dottren Karin 8 år och dottren Chjerstin 4 år, hwilkas tillförordnade Förmyndare äro Bonden Olof Eriksson i Berge och Erik Jonsson i Arklo: Systerdottren Brita Olofsdotter 48 år ogift, hwars rätt bewakades af dess tillförordnade Förmyndare Olof Eriksson i Berge: Systerdottren Lisa Olofsdotter, gift med Bonden Jon Jonsson i Snarböle: Systren Karin Eriksdotter, gift med Husman Johan Pärsson i Losjö: Systren Brita Eriksdotter gift med g. Bonden Lars Larsson i Styfje. Desse Arfwingar woro dels sjelfwa närwarande och dels, för ålderdomsbräkligheter, hade sine ombud, som wid detta tillfälle bewakade deras rätt. Arfwingarna tillsades att upgifwa ägendomen, som den wid dödstiman befun--- [slutleden av ordet dolt i marginalen] hwilken uppgift skedde på efterskrefne s[ätt]". Under rubriken "Hus- och Jordpenningar" sägs: "Efter Fadren" 3 riksdaler 6 skillingar 10 runstycken; "Efter Modren" 1 riksdaler 26 skillingar 10 runstycken; "Hennes innestående Humbla medtogs äfwen wid begrafningen". Hon efterlämnar också "En stufwa med förstufwa, kontor och en g. Foderbod", liksom 6 fjärdingar "Potatoes". Bland skulderna nämns "Till Jon Elg, Direct. Robsam [dvs. Robsahm], Erik Larsson i Arklo och Bobergs Enka", inalles 12 riksdaler 3 skillingar. Undertecknande bytesdeltagare är Erik (bomärke) Jonsson i Arklo, förmyndare för Per Olofssons son Olof; Olof (bomärke) Ersson i Berge, förmyndare för hans döttrar Karin och Kerstin; Olof (bomärke) Ersson i Berge, förmyndare för systerdottern Brita Olsdotter; Lars (bomärke) Larsson i Styvje på sin hustru Brita Ersdotters vägnar; Jon (bomärke) Jonsson i Snarböle på sin hustru Lisa Olofsdotters vägnar; Johan Persson i Losjö [undertecknar med egen hand] på sin hustru Karin Ersdotters vägnar.
Byvaktare: 1828 Snarböle, Norrala sn, HÄL 2) Det är möjligt att uppdraget omfattade fler gårdar än det lilla Snarböle, men notisen uppger bara att han blev byvaktare detta år.
Död: 07.10.1859 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL 4) Dödsnotisen med datumet den 7 oktober 1859 lyder:" G. Bond. Olof Persson", 68 år, 6 månader och 23 dagar gammal.


Familj med Brita Eriksdotter (1790 - )

Vigsel:  5)

Barn:
Per Olsson (1822 - 1878)
Sigrid Olsdotter (1825 - 1895)
Erik Olsson (1828 - )


Noteringar
I husförhörslängden 1816-1821 skrivs på uppslaget för Snarböle nr 1 [AI:2, uppsl. 49]:
Jon Jonsson (f. 1771). (Epitetet "Bond." har strukits över och ersatts med "Fadren")
Hu. Kerstin Larsdotter (f. 1763, d. "13/4 1820")
Son [inskjutet: "Bond."] Olof Persson (f. 1791-03-14), [överstruket: "Bev. karl"]
Hu. Brita Eriksdotter (f. 1790-09-29), inflyttad från Arklo 1819
Dotter Kerstin (f. 1820-08-07).
---
I husförhörslängden 1822-1827 skrivs på uppslaget för Snarböle nr 1 om sex öresland [AI:3, uppsl. 53]:
Fadern, änklingen Jon Jonsson (f. 1771), "Befr. ofärd."
Bonden Olof Persson (f. 1791-03-14). I kommentarskolumnen står: "Beh.[?] Nat. --- [otydligt, kort ord]
Hu. Brita Eriksdotter (f. 1790-09-29), inflyttad från "Arklo N.o 1". I kommentarskolumnen står: "vacc. Comm: [dvs. tog nattvarden första gången] 06 d. 1 Jun."
Dotter Kerstin (f. 1820-08-07)
Son Per (f. 1822-10-31)
Dotter Sigrid (f. 1825-04-03)
(blankrader)
Brodern Lars Jonsson (f. 1807-09-24?), tog nattvarden första gången 1823.
---
I husförhörslängden 1835-1840 skrivs på uppslaget för Snarböle nr 1 [AI:5, uppsl. 66]:
Fadern, änklingen Jon Jonsson (f. 1771), "något ofärd."
Bonden Olof Persson (f. 1791-03-14), byvaktare 1828, "Vaccin. Förest."
Hustru Brita Ersdotter (f. 1790-09-29)
Dotter Kerstin (f. 1820-08-07)
Son Per (f. 1822-10-31)
Dotter Sigrid (f. 1825-04-03)
Jonas (f. 1831-05-12)
Olof (f. 1835-06-23)
Drängen, "Brodr." Lars Jonsson (f. 1807-09-22)
Barnmorskan, sjöman Erik Edv. Östermans änka, Margr. Petronella, född Strandlöf (f. 1816-04-19), inflyttad från Gävle 1840.
---
I husförhörslängden 1841-1851 skrivs för Snarböle nr 1 [AI:6, uppsl. 67]:
Fadern, änklingen Jon Jonsson (f. 1771-10-19, "afled d. 16/4 1843.")
Bonden Olof Persson (f. 1791-03-14), med otydlig, överstruken notering i kommentarskolumnen
Hu. Brita Ersdotter (f. 1790-09-29)
Dotter Kerstin (f. 1820-08-07), utflyttad till uppsl. 15 år 1848
Son Per (f. 1822-10-31), se nedan
Dotter Sigrid (f. 1825-04-03)
Son Erik (f. 1828-10-14), utflyttad till uppsl. 195 år 1845, utflyttad till Söderhamn 1849, inflyttad från Söderhamn 1851
- Jonas (f. 1831-01-12)
- Olof (f. 1835-06-23, "död d. 16 Aug. 1850.")
(blankrader)
"Sonen Hem(m)anstilltr.[ädaren]" [tillagt: "Enkl."] Per Olsson (f. 1822-10-31), se ovan, "Vigde 17/5 1849"
Hu. Anna Larsdotter (f. 1825-07-12, "död d. 26 Sept. 1850."), inflyttad från uppsl. 204 år 1849.
(blankrader)
Son Erik Olsson (f. 1828-10-14)
Hu. Marta Hansdotter (f. 1826-03-07), inflyttad från uppsl. 11 år 1851
Dotter Brita (f. 1851-08-09).


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1791       Födelse 14.03.1791 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL.  1)
1793   2 år    Systern Karin Persdotter föds 26.08.1793 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL 6).
1797   6 år    Systern IV:8 Kerstin Persdotter föds 29.07.1797 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL 7).
1800   8 år    Systern (dödfödd dotter) föds 14.01.1800 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL 8).
1800   8 år    Systern (dödfödd dotter) dör 14.01.1800 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL 9).
1801   9 år    Fadern V:15 Per Olsson dör 18.02.1801 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL 10).
1801   10 år    Arvsskifte 14.12.1801 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL.  3)
1820   29 år    Modern V:16 Kerstin Larsdotter dör 12.04.1820 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL 11).
1822   31 år    Sonen Per Olsson föds 31.10.1822 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL 12).
1825   34 år    Dottern Sigrid Olsdotter föds 03.04.1825 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL 4).
1828       Byvaktare 1828 Snarböle, Norrala sn, HÄL.  2)
1828   37 år    Sonen Erik Olsson föds 14.10.1828 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL 4).
1859   68 år    Död 07.10.1859 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL.  4)


Källor
 1) C:4, f. 22v
 2) AI:5, uppsl. 66
 3) Bouppteckningar 1801-1804, nr 55, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
 4) C:6
 5) AI:2, uppsl. 53
 6) C:4, f. 26v
 7) C:4, f. 34v
 8) C:4, f. 40v
 9) Se Födelse
 10) C:4, f. 122r
 11) C:4, f. 143r
 12) C:4, f. 93r<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström