Magdalena Nerbelia (Nerbelius)

Blev högst 82 år.

Far: Erik Larsson Nerbelius (~1660 - 1698)
Mor: Brita Schalina (Schalin)

Född: 1683 Norrala sn, HÄL 1) 
Bosatt: Alfta sn, HÄL 2) 
Bosatt: omkring 1710 Norrala sn, HÄL 3) Magdalena Nerbelia skrivs med maken, protokollisten Jean Lindgren, i avdelningen för husfolk i samband med att deras dotter Maria Cecilia föds 1710.
Bosatt: till 06.10.1725 Alfta sn, HÄL 4) 
Emigrerade: 06.10.1725 Tosätter, Enångers sn, HÄL 5) I inflyttningslängden för Enånger upptas: "1725. d. 6. Octob. bepasade Past. i Alffta, Mag. Mich. Fant förafskedade mönsterskrifware Johan Lindgren, med des Hustro och dott. Hedvig med thet witnesbörd, at de där brukat sina Salighets medel. Sitter inhyses i Tosätter."
Bosatt: från 06.10.1725 Tosätter, Enångers sn, HÄL 4) 
Bosatt: före 1734 Sunnäs bruk, Skogs sn, HÄL 2) 
Omnämns: 1734 6) Hon och maken nämns i samband med att dottern gifter sig i Enånger 1734-04-17: "Bruden Piga Hedwig Johansdotter, född i Skog på Sunnäs Bruk, Fadr. Johan Lindgren, Modr. Hust. Magdlena [sic] Nerbelia."
Omnämns: 1738 6) Hon och maken nämns i samband med att sonen gifter sig i Enångers sn 1738-12-28: "Erich Johansson, född i Alffta. Fad. gl. Mönsterskrif.(ware)n Johan Lindgren, Mod. Hust. Magdalena Nerbelia."
Omnämns: 1739 6) Hon och maken nämns i samband med att sonen gifter sig i Enångers sn 1739: "Hindrich Johanson, född i Alffta: Fad. gl Mönsterskrif.(ware)n Johan Lindgren, Mod. Hust. Magdalena Nerbelia."
Omnämns: 1739 6) Hon och maken nämns i samband med att dottern gifter sig i Enångers sn 1739: "Brud. Pigan Maria Johansd.r, född på Sunnäs Bruk: Fad. afskedade Mönsterskrifwaren, Johan Lindgren, Mod. Hust. Magdlena [sic] Nerbelia."
Emigrerade: 02.04.1748 Enångers sn, HÄL 5) I inflyttningslängden för Enånger upptas: "1748. d. 2 Apr. gaf Past. i Söderala H.r Er. Monteen witnesbörd til Enkan Hust. Magdalena Nerbelia, at hon fördt Gudfruchtigt lefwerne, med mycket andagt biwistat Gudstiensten, och begått then H. Natwarden."
Bosatt: från 02.04.1748 Enångers sn, HÄL 4) 
Emigrerade: 21.05.1758 Maråkers bruk, Söderala sn, HÄL 7) Bland utflyttade från Enångers sn 1758 upptas: "Den 21. Maji gafs witnesbörd på Söderala och Maråkers Bruk, til Enkan, Hust. Magdlena [sic] Nerbelia, at hon lefwat i Gudsfrugtan och brukats Salighetsmedlen."
Bosatt: till 1765 Storberget, Söderala sn, HÄL 1) 
Död: 1765 Storberget, Söderala sn, HÄL 8) Dödsnotisen från 1765 i Söderala ministerialbok lyder: "N:o 12. Storberget Mönsterskrifware Änkan Hustr. Magdalena Nerbelia, född i Norrala 1683: Fadren ArtillerieSkrifwaren wälbetrodde Eric Nerbelius, Modren Madam Brigitta Schalin. Gift år 1705 med MönsterSkrifwaren Johan Lingren [sic]. Aflat med honom 6 B: Barn [sic], 4 Söner och 2 döttrar; Hennes upförande --- [otydligt ord], stilla, erbart och Gudfruktigt, dog 2x [andra siffran i datumet mycket otydligt] Maij --- [två otydliga ord] uti dess 82:dra ålders år, Begrofs d: 29 Maji __ 82 [år]".


Familj med Johan Persson Lindgren (1678 - 1735)

Vigsel: omkring 1705 Enångers sn, HÄL 9) I Magdalena Nerbelias dödsnotis anges de ha gift sig år 1705. [Söderala B:1, 1744-1782, Genline ID: 1884.36.51400] I Johan Persson Lindgrens dödsnotis uppges de emellertid ha gift sig år 1707. [Enånger C:2, 1710-1755, Genline ID: 2212.41.34400]

Barn:
Johan Lindgren (1703 - 1766)
Maria Cecilia Lindgren (1710 - )
Kristoffer Johansson+ (1736 - 1741)
Erik Johansson
Hedvig Johansdotter
Hindrik Johansson


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1683       Födelse 1683 Norrala sn, HÄL.  1)
1696       Brodern Johan Nerbelius+ föds 06.04.1696 Enångers sn, HÄL 10).
1698       Fadern Erik Larsson Nerbelius dör 1698 Närby nr 1+, Norrala sn, HÄL 11).
1703       Sonen Johan Lindgren föds 1703 7).
~1705       Vigsel Johan Persson Lindgren omkring 1705 Enångers sn, HÄL.  9)
~1710       Bosatt omkring 1710 Norrala sn, HÄL.  3)
1710       Dottern Maria Cecilia Lindgren föds 08.02.1710 Norrala sn, HÄL 3).
<1725       Bosatt till 06.10.1725 Alfta sn, HÄL.  4)
1725       Emigration 06.10.1725 Tosätter, Enångers sn, HÄL.  5)
>1725       Bosatt från 06.10.1725 Tosätter, Enångers sn, HÄL.  4)
<1734       Bosatt före 1734 Sunnäs bruk, Skogs sn, HÄL.  2)
1734       Omnämns 1734.  6)
1735       Maken Johan Persson Lindgren dör 30.10.1735 Enångers sn, HÄL 12).
1736       Sonen Kristoffer Johansson+ föds 01.02.1736 1).
1738       Omnämns 1738.  6)
1739       Omnämns 1739.  6)
1739       Omnämns 1739.  6)
1741       Sonen Kristoffer Johansson+ dör 29.05.1741 Enångers sn, HÄL 5).
1748       Emigration 02.04.1748 Enångers sn, HÄL.  5)
>1748       Bosatt från 02.04.1748 Enångers sn, HÄL.  4)
1758       Emigration 21.05.1758 Maråkers bruk, Söderala sn, HÄL.  7)
<1765       Bosatt till 1765 Storberget, Söderala sn, HÄL.  1)
1765       Död 1765 Storberget, Söderala sn, HÄL.  8)


Källor
 1) Se Död
 2) Se Omnämns
 3) C:2, uppsl. 97
 4) Se Emigration
 5) Enånger C:2
 6) Enånger C:1
 7) Enånger C:3, 1756-1800, Genline ID: 2212.42.63600
 8) Söderala B:1, 1744-1782, Genline ID: 1884.36.51400
 9) Sveriges släktregister: Enångers socken. Släkthistorisk samling från Enångers socken (X 7) Gävleborgs län" (forskn.ledare K.J. Nilson), Sthlm 1960 , s. 274
 10) Enånger C:1, 1688-1710, Genline ID: 2212.40.11700
 11) Se Begravning
 12) Enånger C:2, 1710-1755, Genline ID: 2212.41.34400<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström