Anders Pålsson Bergman

Kapten.

Kapten: Å, Norrala sn, HÄL 1) När hans hustru Kerstin 1690 står som fadder till Sven (f. 1690-07-09), son till bonden Anders Jonsson och hu. Brita Svensdotter i Å nr 1, tituleras hon "Capiteins Anders Påwelssons i Åå".
Gåvor till kyrkan: Norrala kyrka, Norrala sn, HÄL 2) 
Bosatt: omkring 1679 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 3) I mantalslängden 1679 skrivs för hemmanet Å (nr 1) Anders Pålsson, som erlägger mantalspenningar för hustrun, en dräng och två pigor (men inte för sig själv).
Fadderskap: 1690 komministergården, Orsten, Trönö sn, HÄL 4) "Capiten Edle och Manhaftige H.r Anders Påvelson sampt hans K. hustro", utan angiven vistelseort, står 1690 som faddrar till Per (f. 1690-04-01), son till komministern Mårten Strandberg och hustrun Ingrid Bozaea ("Boze") i kaplansgården i Trönö.
Död: omkring 1693 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 5) I kyrkoräkenskaperna för Norrala upptas räkenskapsåret 1693 (som löpte från den 1 maj 1693 till den 1 maj 1694) den 18 maj inlämnat testamente efter kaptenen Anders Bergman i Å, 15 daler, och hu. Karin "Krook" därsammastädes, 6 daler.
Omnämns: 1790 6) I kronolänsmannen N. M. Hofverbergs och prosten Anders Forsslöfs redogörelse för Norrala socken från 1790 eller 1791 nämns följande om kyrkans inventarier: "därwid en öfwerlefwa af en fana hänger med påskrift: EUGENIUS NONUS [ska vara: Ingenio, non ense], och en wärja, den en capitain, som bodt på Å, hemfört från Polen, hwars namn man icke wet."


Familj med Kristina (Kerstin) Krok

Vigsel: efter 1674 7) Anders Pålsson upptas i en genealogi från början av 1700-talet för släkten Schalin av hälsingeprosten Olof Johannis Broman i "Glysisvallur" som gift med "Christina" Andersdotter Krok (i hennes andra gifte), dotter till kyrkoherden i Norrala Andreas Olai Chrochius (Krok) och hu. Ingrid Larsdotter Schalina. (Eftersom Kristina Kroks förste make dog 1674 måste hon alltså ha gift om sig efter detta år.)


Noteringar
Kapten Anders Pålsson Bergman var 1673 bosatt i Delsbo. Hans hustru Anna Simonsdotter var då en av dem som anklagades för trolldom under trolldomsrannsakningen i Delsbo. [Wallenberg, Bondesson, Maria: Religiösa konflikter i norra Hälsingland 1630-1800 (Sthlm 2003), s. 102.]

I kyrkoräkenskaperna för Norrala ska också finnas noterat bland inventarierna en fana som en kapten i Å skänkt till kyrkan efter krigståget i Polen, vilket med all sannolikhet avser Anders Pålsson.Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
>1674       Vigsel Kristina (Kerstin) Krok efter 1674.  7)
~1679       Bosatt omkring 1679 Å nr 1, Norrala sn, HÄL.  3)
1690       Fadderskap 1690 komministergården, Orsten, Trönö sn, HÄL.  4)
~1693       Död omkring 1693 Å nr 1, Norrala sn, HÄL.  5)
1790       Omnämns 1790.  6)


Källor
 1) C:1, f. 2v
 2) Se Omnämns
 3) Mantalslängd 1679, Västernorrlands län, Riksarkivet
 4) Trönö C:1, p. 97
 5) LI:1
 6) Bringéus, Nils Arvid: Sockenbeskrivningar från Hälsingland 1790-1791: tillkomna på anmodan av landshövdingen F. A. U. Cronstedt, Uppsala 1961, s. 155
 7) Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Schalin (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 705<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström